avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 621 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... confidentialitatea informatiilor
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

confidentialitatea informatiilor

Sunt un angajator din domeniul serviciilor care a patit o situatie nepalcuta din cauza a 2 angajati care au reusit timp de 11 luni sa mutei 50% din clientii firmei catre o firma pe care a infiintat-o avand acelasi obiect de activitate ca si firma mea. In perioada in care ei erau angajati la societatea mea au infiintat fima concurenta si au incput sa mute clientii catre societatea lor executand aceleasi lucrari ca si societatea mea . Dupa 6 luni unul din ei a demisionat motivand plecarea catre o alta companie avand un alt obiect de activitate. Nu am banuit nimic. Dupa inca 5 luni am avut suspiciuni despre angajatul care a ramas in societate si am descoperit ca cei 2 aveau de aproape 1 an o societate similara. Destul de repede am descoperit si amploarea furtului de clienti atat in perioada cat amandoi au lucrat pentru mine cat si dupa ce unul a plecat de la firma mea. Ca funtie ei gestionau relatiile cu clientii.
Intrebarea este cum pot sa-mi recuperez pagubele produse de acesti 2 angajati avand in vedere ca dovezi am banuiesc destule? Ca dovezi am: documente de executie a lucrarilor pe firma lor (peste 50) in perioada in care amandoi lucrau la mine semnate de ei. In momentul depunerii lor ei semnau documentele ca reprezentant al firmei mele dar documentele sunt ale lor. Am descoperit in calculatorele lor o factura scanata de executie a lucrarilor pe firma lor.
Dupa plecarea primului dintre ei am descoperit o alta metoda de furt, cel ramas trimitea lucrari catre cel plecat, trimitea absolut toate informatiile dupa corespondenta firmei mele (e-mail) si dupa o perioada de timp a directionat automat din serverul firmei toata corespondenta firmei catre firma lor bineinteles cel ramas avnd parola de aces a tuturor adreselor de E-mail. Recuperarea informatiilor de pe acest server indica acesa trimetere a informatiilor(sent items).
Latura penala in acest sens este valabila si daca e-mailul a fost trimis din adresa lor de e-mail avand ca terminatie domeniul www al firmei mele. De ex: gigel@firmamea.ro forward to gigel@firmalor.ro? Corespondenta electronica nume@firmamea.ro reprezinta proprietatea mea? Au dreptul sa le trimeata catre nume@firmalor.ro?
Tot odata pot sa leg ca data cereri de oferta catre nume@firmamea.ro forward to acelasinume@firmalor.ro si dupa aprox o saptamana copie de executie pe firma lor a serviciului prestat pe firma lor. In cazul unui proces civil cu ei nu stiu ce pot sa recuperez de la ei ca nu prea au proprietati si pana la aparitia unui sechestru pe firma lor banii sunt bauti de mult. De recuperarea clientilor este cam greu si singurul lucru care m-ar ajuta ar fi disparitia lor din acest business mai ales ca portofoliul lor de clienti este destul de mare si absolut toti au fost ani de zile ai mei. Bineinteles ei lucrand sub pretul meu nu poate fi vorba de o revenire a clientilor mai ales firma lor de apartament nu are cheltuielile mele.
Sorry pentru lunga poveste dar este ca o telenovela prosta ce mi sa intamplat mai ales ca vina mea este ca nu am prevazut acest lucru neincheind cu ei contracte de confidentialitate ci doar cele STAS dela ITM si un stupid regulament de ordine interioara care specifica doar "pastrarea cofidentialitatii asupra activitatilor interiare ale firmei" stupid regulament de ordine interiora facut de unul din ei (el fiind manager) care nu foloseste la nimimc.
Nu stiu cum sa procedez? Civil pe legea concurentei neloiale?(nu ma pre incanta de durata si nu rezolv nimic) Penal pentru violarea corespondentei (ar fi bine ca in businessul meu pierzi toate acreditalile in cazul unei fapte penale de orice fel) ? Amindoua?
Cel mai recent răspuns: ani_beita , utilizator 12:43, 2 Februarie 2009
Poate ca apeland la Consiliul (Oficiul sau inspectoratul ) Concurentei Judetean de care apartineti, acesta va aplica amenzile de rigoare si va interzice activitatea firmei "capusa" de care vorbiti.

Poate va ajuta cele de mai jos

REGULAMENT
privind personalul de control şi investigatie, precum şi constatarea şi aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea concurentei nr.21/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 116 bis/9 iun. 1997


În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 30 aprilie 1996, Plenul Consiliului Concurenţei adoptă prezentul Regulament privind personalul de control şi investigaţie, precum şi constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996.

CAPITOLUL I
Personalul care are dreptul să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul concurenţei

Art. 1. - Descoperirea şi investigarea încălcării prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, denumită în continuare lege, şi a altor legi speciale ce conţin dispoziţii referitoare la concurenţă se fac de către personalul de control încadrat în departamentele de specialitate, împuternicit în acest scop, prin ordin, de către preşedintele Consiliului Concurenţei, respectiv de către şeful Oficului Concurenţei.

Art. 2. - Din rândul personalului de control de specialitate, preşedintele Consiliului Concurenţei, respectiv şeful Oficiului Concurenţei, desemnează, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din lege, persoanele pentru care solicită ministrului justiţiei abilitarea cu puteri de anchetă, respectiv cu drept de percheziţie şi ridicare de documente sau efectuare de copii de pe acestea, punere de sigilii şi luare a altor măsuri dintre cele prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală.

Art. 3. - Personalul de control prevăzut la art. 1 şi 2 constată şi aplică sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b) - e) şi la art. 56 lit. d) din lege, respectiv pentru:
- furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (4) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (7) sau ale art. 16;
- furnizarea de informaţii inexacte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate conform prevederilor art. 41;
- furnizarea de documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul investigaţiilor defăşurate conform prevederilor art. 42 alin. (2);
- refuzul de a se supune unui control desfăşurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 43;
- neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile legii.

Art. 4. - Personalul de control de specialitate prevăzut la art. 1 şi 2 constată şi propune plenului şi comisiilor Consiliului Concurenţei sau Oficiului Concurenţei, în raportul de investigaţie, sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 lit. a) - c) din lege, şi anume:
- omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 16;
- încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;
- încheierea unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4);
- începerea unei acţiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile Legii concurenţei printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a).

Art. 5. - Personalul de control de specialitate prevăzut la art. 1 şi 2 propune comisiilor Consiliului Concurenţei, respectiv adjunctului şefului Oficiului Concurenţei, aplicarea amenzilor cominatorii prevăzute la art. 59 alin. (1) şi (2), precum şi emiterea unei decizii, dacă este cazul, în aplicarea prevederilor art. 59 alin. (3) din lege.

Art. 6. - Dacă, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei, contravenientul nu se conformează măsurilor dispuse, Consiliul Concurenţei îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 56 din lege.

Art. 7. - Dacă, pe parcursul efectuării investigaţiei, personalul de control de specialitate prevăzut la art. 2 constată săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 63 din lege, va putea efectua numai actele stabilite la art. 214 din Codul de procedură penală şi va propune Consiliului Concurenţei, în cadrul raportului de investigaţie, sesizarea organelor de urmărire penală, în vederea punerii în mişcare a acţiunii penale.

CAPITOLUL II
Cuprinsul procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a abaterii şi al deciziei de sancţionare a abaterii

Art. 8 - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 lit. b) - e) şi la art. 56 lit. d) din lege se face de către personalul de control de specialitate, prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a abaterii.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) va fi redactat, aşa cum prevede legea, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.12/1994.

Art. 9. - (1) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 lit. a) - c) din lege se aplică de către comisiile Consiliului Concurenţei, prin decizie.

(2) Amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 alin. (1) şi

(2), precum şi măsurile prevăzute la art. 59 alin. (3) din lege se stabilesc de către Consiliul Concurenţei, respectiv de către Oficiul Concurenţei, prin decizie.

(3) La redactarea acestor decizii se va avea în vedere enumerarea tuturor elementelor care să conducă la identificarea agentului constatator, a vinovatului, fapta săvârşită, raportarea la articolul din lege încălcat, amenda aplicată, încadrarea acesteia în lege, termenul şi modalitatea de plată, termenul de contestare şi organul competent să soluţioneze contestaţia.

CAPITOLUL III
Modalităţile de plată a amenzilor şi urmărirea executării

Art. 10. - (1) Sumele reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancţiune pentru contravenţia săvârşită, stabilită prin proces-verbal sau decizie, precum şi cele reprezentând amenzile cominatorii stabilite prin decizii, se achită de contravenient prin ordin de plată printr-o societate bancară, ca venit la bugetul de stat, în contul administraţiei financiare, indicat în actul de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) O copie de pe dovada achitării amenzii se transmite în maximum 15 zile de la constatare şi aplicare, de către contravenient, Consiliului Concurenţei, respectiv Oficiului Concurenţei, pentru a fi ataşată dosarului cauzei.

(3) În caz de neprezentare a documentului de plată prin care se face dovada achitării sumei, după trecerea termenului menţionat la alin. (2), Consiliul Concurenţei, respectiv Oficiul Concurenţei, va transmite actul de constatare, care constituie titlu executoriu, la organele administraţiei financiare, spre executare.

CAPITOLUL IV
Căile de atac

Art. 11. - Ordonanţa preşedinţială de autorizare a efectuării unei perchiziţii poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile, conform Codului de procedură civilă, la Curtea de Apel Bucureşti, potrivit art. 44 alin. (7) din lege. Recursul nu este suspensiv de executare.

Art. 12. - Împotriva actelor de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere, care se depune la Consiliul Concurenţei, respectiv la Oficiul Concurenţei, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 13. - Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor, întocmite de personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop, împreună cu dosarul, se transmit, de îndată, instanţei competente să soluţioneze cauza, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1968, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.12/1994, conform prevederilor art. 61 din lege.

Art. 14. - (1) Împotriva deciziilor comisiilor Consiliului Concurenţei, prin care se aplică amenzile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 lit. a) - c) din lege, se poate face plângere, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă, la preşedintele Consiliului Concurenţei, care se pronunţă prin decizie motivată.

(2) Împotriva deciziilor prin care se aplică amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 alin. (1) şi (2) din lege, se poate face plângere, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă, la preşedintele Consiliului Concurenţei sau, după caz, la şeful Oficiului Concurenţei, care se pronunţă prin decizie motivată.

Art. 15. - Deciziile prevăzute la art. 14 pot fi atacate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Supremă de Justiţie - Secţia de contencios administrativ.

Art. 16. - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii şi se aplică atât de către Consiliul Concurenţei, cât şi de către Oficiul Concurenţei, în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (2) din lege.

Art. 17. - Prevederile prezentului regulament se întregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968, cu modificările ulterioare, exceptând prevederile art. 25-27, ale Legii nr. 21/1996, ale Codului de procedură penală şi cu dispoziţiile legale speciale.

CONSILIUL CONCURENŢEI/
OFICIUL CONCURENŢEI/
Inspectoratul de Concurenţă
Judeţean ........................
PROCES-VERBAL
SERIA .............. NR. .......
de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor
Încheiat în .............................................., ziua ................., luna ......................, anul .............
Subsemnaţii .........................................................................., având funcţia de ..........................,
în temeiul Legii concurenţei nr. 21/1996, în baza legitimaţiilor nr. .........................., eliberate de Consiliul Concurenţei
(Oficiul Concurenţei), în urma controlului efectuat în ziua de .............., luna ............., anul ............., ora ........,
la ............................. din ............................. str. .............................. nr. ......, am constatat
următoarele: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Faptele de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. .......... din ..............................................
De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) ................................................., reprezentat(ă) prin ............,
având calitatea de ......................., domiciliat(ă) în .................................., str. .............................
nr. ........, şi legitimat(ă) cu .......... seria ........ nr. ..........
Faţă de contravenţiile constatate, în temeiul Legii nr. 21/1996 şi al Legii nr. 32/1968, cu modificările ulterioare, se aplică
următoarele sancţiuni:
Contravenientul ........................... se amendează cu ..........................., conform art. ....... din.................,
şi cu ...................., conform art. ........ din .................., în sumă totală de ...............
Amenda se va achita în contul nr. ...................................... al administraţiei financiare, deschis la .................
Organul constatator, Martor, Contravenient,
......................... ..................... ......................
Amenda se va achita în contul nr. ..................................... al administraţiei financiare, deschis la ..................
În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data
comunicării procesului-verbal, se va proceda la executare silită, în condiţiile legii.
Contravenientul a formulat următoarele obiecţii: ..................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Împotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la
data comunicării. Plângerea va fi însoţită de copia de pe procesul-verbal şi se va depune la .....................................
Întocmit în patru exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astăzi .................../sau se va comunica contravenientului.
Organul constatator, Martor, Contravenient,
......................... ..................... ......................
Subsemnatul ................................., domiciliat în ........................., str. ........................ nr. ........,
bl. ........, sc. ........, ap. ........, legitimat cu ..............................., seria ........ nr. .......................,
eliberat de ..................... la data de ....................., confirm, ca martor, cele de mai sus.
Semnătura,
.......................................

se pot invoca mai multe dispozitii incidente aici, legi speciale, codul muncii, 998 si umatoarele cod civil, etc. Insa mult mai important e sa faceti un dosar cu toti clientii care au fost indrumati catre firma proprie si as solicita toate acele sume de care a fost lipsita societatea dvs., datorita faptelor lor. Aceste practici sunt extrem de grave si eu personal, consider ca la o asemenea 'afacere" nu e suficienta doar o sanctiune a Consiliuului Concurentei si in cazul dvs., avand in vedere ca fapta a fost savarsita de salariati, este aplicabila legislatia muncii..
Insa cazul dvs. este interesant, va doresc succes.
In administratia publica ,nivelul salariilor ,sporurile si sarcinile din fisa postului,sunt considerate informatii confidentiale ?
Unii asa sugereaza ! Dupa parerea mea ,ar trebui afisate ,la avizier , fisa postului si salariul corespunzator ...sa stie contribuabilul,cine munceste si cine nu prea...pe banii lui ! Mai mult ,ar trebui sa existe si posibilitatea de identificare ,a persoanelor care fac lucrarile, nu de alta,dar "din greseala",sa nu se iveasca vreo situatie,in care ,"unii sa faca lucrarile si altii sa ia banii "! In rest ,toate bune !
Ultima modificare: Luni, 2 Februarie 2009
ani_beita, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Proces verbal de amenda incheiat in lipsa carmen ala carmen ala Ce putem face in situatia in care o institutie de control sustine ca a incheiat un proces verbal de amenda in lipsa, in conditiile in care nu ne-a fost adus ... (vezi toată discuția)
Lamuriri cu privire la instiintarea de plata de pe pvb calandrino calandrino Astazi am depus la Judecatoria Botosani o contestatie a PVB si am invocat pct. 4 din Legea nr. 526/2004, care prevede ca "in cazul in care contravenientul a ... (vezi toată discuția)
In drept ce argumente as putea invoca in cazul unei contestatii a procesului -verbal anna_iuly anna_iuly buna ziua, am primit in urma cu cateva zile un proces verbal in care sunt amendata cu suma de 200 ron dat in baza legii 61/1991 mai exact:13) alarmarea ... (vezi toată discuția)