avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 386 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... hepl me pentru salarizare trebuie sa notific ca firma ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

hepl me pentru salarizare trebuie sa notific ca firma care face salarizare sau pentru fiecare firma individual

(6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

"Securitatea prelucrarilor Art. 20.

(5) Efectuarea prelucrarilor prin persoane imputernicite trebuie sa se desfasoare in baza unui contract incheiat in forma scrisa, care va cuprinde in mod obligatoriu:

a) obligatia persoanei imputernicite de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator;
b) faptul ca indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1) revine si persoanei imputernicite. "

(7) Prestatorii prevazuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la randul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului incredintate de angajator.

si"responsabilitatile ce revin operatorilor de date, potrivit art. 22, acestia sunt obligati sa notifice prelucrarile pe care le efectueaza la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu mentiunea ca aceasta notificare se transmite autoritatii de supraveghere, personal sau prin reprezentant, inainte de inceperea oricarei prelucrari ori a oricarui ansamblu de prelucrari avand acelasi scop sau scopuri corelate."

si acum declaratia :"La secţiunea „DECLARAŢIE", persoana abilitată (operatorul - persoană fizică sau reprezentantul legal - în cazul persoanei juridice) să dea această declaraţie îşi menţionează numele şi prenumele, funcţia sau profesia (după caz), indică data completării şi semnează.
În cazul operatorului persoană juridică notificarea se semnează de reprezentantul său legal şi trebuie să poarte şi ştampila acestuia.
ECŢIUNEA III: Împuternicitul care prelucrează datele pe seama operatorului
Legea nr. 677/2001, modificată şi completată defineşte persoana împuternicită de operator ca fiind orice persoană fizică sau juridică (de drept privat ori de drept public) care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul persoanei/persoanelor împuternicite de operator se va anexa, pe suport de hârtie sau on-line, documentul/documentele cu următoarele date ale acesteia/acestora: nume/denumire, adresa/sediul, judeţul, localitatea, sectorul, ţara, codul poştal, telefon, fax, e-mail (aşa cum rezultă din contractul încheiat în condiţiile reglementate de art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată)."

SECŢIUNEA IV: Scopul prelucrării
În acest spaţiu se marchează cu „X" rubrica/rubricile corespunzătoare scopului sau scopurilor corelate în care operatorul desfăşoară activităţi ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Dacă scopul sau scopurile corelate în care operatorul prelucrează datele nu se regăsesc în secţiunea de faţă, se completează spaţiul aferent rubricii „altele".
Ca urmare, vă prezentăm situaţiile în care pot fi bifate scopurile prelucrării prevăzute în formularul de notificare şi cum pot fi corelate între ele:
Resurse umane - scop specific tuturor entităţilor de drept public şi de drept privat pentru prelucrarea datelor propriilor angajaţi, în alte scopuri decât cele pentru care trebuie avute în vedere prevederile art. 1 lit. b) din Decizia nr. 90/2006 şi art. 1 lit. b), lit. c), lit. d) din Decizia nr. 100/2007 (emise de Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, respectiv nr. 823 din 3 decembrie 2007).
În aceste decizii sunt prevăzute situaţiile pentru care nu este necesară completarea notificării în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale propriilor angajaţi.
Situaţii în care este necesară completarea notificării în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale propriilor angajaţi (exemple):
- acordarea unor facilităţi destinate stimulării şi/sau fidelizării angajaţilor operatorului sau pentru perfecţionare continuă a acestora;
- schimburi de experienţă, cursuri de perfecţionare.
Acest scop poate fi precizat cu pct. 32 „alte scopuri" (unde operatorul trebuie să indice scopul/scopurile în care prelucrează datele propriilor angajaţi).
Gestiune economică financiară şi administrativă - scop specific entităţilor de drept public şi de drept privat care au obligaţii legale în domeniu, iar excepţia de la obligaţia de a notifica prelucrarea datelor având acest scop se regăseşte în Decizia nr. 100/2007.
Selecţie şi plasare forţă de muncă - scop specific autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în acest domeniu (agenţii de ocupare a forţei de muncă, centre profesionale) sau altor persoane juridice care au ca obiect de activitate medierea angajării persoanelor care solicită încheierea unui contract de muncă cu un angajator din ţară sau străinătate.
.................................................................................................................................
IN CONCLUZIE operatorul este angajatorul care preia -copii acte identitate cazier juridic , eu imputernicitul intocmesc revisalul, ma repet eu firma care fac salarizarea NU recrutare depun pentru mine sau pentru fiecare angajator in parte?(nu raspunde nimeni la telefon si trebuie pregatit dosarul pentru ITM, e exact ca semnatura electronica pentru fiecare am intocmit cererea 150))
Ultima modificare: Luni, 11 Iulie 2011
ovidiu7676, utilizator
Cel mai recent răspuns: ovidiu7676 , utilizator 19:03, 11 Iulie 2011
Potrivit prevederilor Deciziei nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi şi la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale.

Excepţiile de la obligaţia de a notifica însă, nu exonerează operatorul de
îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (informarea persoanelor vizate,
confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor).
Ca atare, Autoritatea de Supraveghere recomandă operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 să analizeze necesitatea notificării prelucrărilor de date cu caracter personal ce nu se încadrează în situaţiile de excepţie de la obligaţia notificării, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile emise.
freeelis a scris:

Potrivit prevederilor Deciziei nr. 90/2006 privind cazurile în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal, emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi şi la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale.

Excepţiile de la obligaţia de a notifica însă, nu exonerează operatorul de
îndeplinirea celorlalte obligaţii care îi revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în
domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (informarea persoanelor vizate,
confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor).
Ca atare, Autoritatea de Supraveghere recomandă operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în scopul stabilit de Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 să analizeze necesitatea notificării prelucrărilor de date cu caracter personal ce nu se încadrează în situaţiile de excepţie de la obligaţia notificării, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile emise.


angajatorul e obligat ?
Ultima modificare: Luni, 11 Iulie 2011
ovidiu7676, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transmitere revisal lenareg lenareg Pentru transmiterea REVISALULUI este necesara inregistrarea la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor? (vezi toată discuția)
Inregistrare autoritatea de prelucrare a datelor ContSters22096 ContSters22096 ma poate ajuta cineva cu ceva info? e vb despre o p j straina care urmeaza sa administreze un portofoliu de clienti. cu cat timp inainte de a prelucra datele ... (vezi toată discuția)
Prelucrare date personale cu caracter confidential alexarpad2003 alexarpad2003 Eu sunt programator si am creat un sistem online catalog scolar. Am fost la diferite scoli cu o oferta ( 10 lei / luna de elev ) in care ma ofeream eu sau ... (vezi toată discuția)