avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 424 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Poate constitui fapta penala de \"inselaciune\"??
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Poate constitui fapta penala de "inselaciune"??

Daca un creditor depune Titlul Executoriu la un BEJ, si incheie Contract cu abligatii bilaterale unde creditorul achita "onorariul si cheltuielile de executare"; BEJ-ul prin executorii lui nu executa intotalitate "obligatiile" prevazute in titlu, deasemeni nu executa nici cheltuielile de executare avansate de creditor. La multitudinea de cereri, probabil la ultima cerere BEJ-ul dupa 4 ani declara dosarul inchis si restituie Titlul Executoriul in original fara a se face mentiunile prevazute de lege pe marginea Titlului. Poate constitui fapta executorului Judecatoresc "inselaciune in conventie"??.. Daca stiam ca nu executa si nu respecta contractul nu mai incheieam cu BEJ-ul respectiv contract.!!:((
Cel mai recent răspuns: Manole Dumitru , utilizator 12:45, 9 August 2011
Se aplica Legea 188/2000

Sectiunea 2 - Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti


Art. 41
Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Art. 41^1
(1) Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
(2) Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti aproba anual, la propunerea camerelor executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, programul de formare profesionala continua a executorilor judecatoresti.
(3) Modul de organizare a activitatilor de formare profesionala continua, precum si modalitatile de evaluare a indeplinirii acestei obligatii sunt prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi si de statutul profesiei

Art. 42
(1) Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.
(2) Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita in acest scop, potrivit art. 34.

Art. 43
Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.

Art. 44
Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:
a) nerespectarea secretului profesional;
b) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;
c) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;
d) neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;
e) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;
f) absenta nejustificata de la birou.

Art. 45
(1) Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani.
(2) Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.
(3) Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.
(4) Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarare motivata care se comunica acestora.
(5) Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional.
(6) Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 46
Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;
d) suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni;
e) excluderea din profesie.

Art. 47
(1) In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura retinerii, arestarii preventive sau trimiterii in judecata penala, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.
(2) Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat in conditiile prevazute la art. 22 alin. (1) lit. e), incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare.

Art. 48
In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate.

Consider ca infractiunea este de neglijenta in serviciu
Ultima modificare: Luni, 8 August 2011
Roland Mindrila, Avocat
Nerespectarea clauzelor contractuale, fie si de catre un executor judecatoresc, nu constituie infractiunea de inselaciune.
Executorul avea tot interesul sa execute hotararea.
Nu a putut.
Este exclusa inselaciunea in acest caz.
Daca ati dovedi ca a luat spaga sau alte aspecte penale puteti deschide o alta discutie.
Asa cum nu ati stiut dvs. ca nu va putea executa. tot asa nu a stiut nici el...
Exista totusi un inceput de dovada; Fapta de a lua spaga este o alta fapta. Inselaciunea in conventie este cu totul alta fapta. Daca ar exista si prima dovedita ar fi "concurs de infractiuni in forma calificata". Motive, nu are dece nu a efectuat executarea T.Ex. pus pe o Hotarare Judecatoreasca, mai mult nu are motiv dece nu a executat "cheltuielile de executare", deasemeni nu are motiv dece aremis T.Ex. creditorului fara asi indeplini atributiile prevazute in L.Nr.188/2000 cat si in raporturile juridice stabilite prin Contractul de Executare pt. Dos.Ex.Nr.X al BEJ Y
Faptele de care se face vinovat executorul judecatoresc sunt; "inselaciune in conventie, abuz in serviciul contra intereselor persoanelor, fals in declaratie si uz de fals, asocierea in savarsirea de fapte ce sunt prevazute si pedepsite de legea penala;" Le luam pe rand;
1). "Inselaciune in conventie", fapta prevazuta si pedepsita de legea penala. Nemotivat solicita o suma mare de bani, ca in baza contractului va efectua punerea in executare a unei Hotarari Judecatorest. Timp de peste 4,5 ani nu a facut acest demers desi sunt cereri depuse cu nr. de inregistrare la secretariatul biroului sau. Cereri la care nu a dat nici un raspuns. a-se vedea Disp.art.47 respectiv 48 din Constitutia Romaniei.(ce spune disp.penala; "Inducerea sau MENTINEREA in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii UNUI CONTRACT, savarsita in asa fel, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheieat sau executat contractul in conditiile stipulate se sactioneaza cu pedeapsa prevazuta ..[...]")
2). "abuzul in serviciul contra intereselor persoanelor",; executorii judecatoresti potrivit disp art.2 din L..188/2000 indeplinesc un serviciu piblic, si cum executorul in exercitiul functiunii sale nu solutioneza cererile ce i-au fost adresate, deasemeni actele intocmite au fost intentionat imfaptuite cu nerespectarea legii ca sa poata fi sactionate de nulitate. Ce spune dispozitia penala "fapta functionarului public, care in exercitiul atributiunilor de serviciu, cu stiinta, nu INDEPLINESTE UN ACT ori il INDEPLINESTE in mod DEFECTOS si prin acesta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane se pedepseste [..]".
3) Fals si uz de fals si "marturie mincinoasa" cu ocazia intocmirii unui raport de expertiza contabila(in cauza exista 2 executori judecatoresti, un expert contabil si debitorul.);; Consider ca acum ati inteles sensul intrebarii..?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Reclamatie impotriva executorului judecatoresc kittysor kittysor In anul 2013 un urma nerespectarii conditiilor din contractul de credit cu o banca, creditul a devenit scadent si suma a fost inaintata catre un executor ... (vezi toată discuția)
Sanctiune executor judecatoresc georgel89 georgel89 Buna ziua! Ce sanctiune (disciplinara) poate suferi un executor care deschide un dosar impotriva unui debitor care nu este din circumscriptia curtii de apel ... (vezi toată discuția)
Cum poate sa lucreze un executor judecatoresc dupa o condamnare definitiva ? SPavel SPavel Cum poate sa lucreze sa desfasoare activitatea un executor judecatoresc dupa o condamnare definitiva la trei ani incisoare cu suspendare ? (vezi toată discuția)