avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 519 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... concediere disciplinara
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

concediere disciplinara

una seara.Sunt responsabil cu resurse umane.Am facut o decizie de concediere disciplinara si am gresit articolele in legatura cu termenul de contestare sio termenul in care i se inmaneaza angajatului decizia.este lovita de nulitate?As putea s-o rectific?addendum.. ceva ?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 22:12, 15 Septembrie 2011

In ceea ce priveste faptul ca ati gresit termenul in care se inmaneaza decizia de concediere-art.252 alin.3,aceasta nu este sanctionata cu nulitate.Insa in ceea ce priveste termenul de contestare-art.252 alin.2 lit.e-aceasta poate atrage nulitatea,in cazul in care este contestata.


ART. 252-Codul Muncii
(1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisã în formã scrisã, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luãrii la cunoştinţã despre sãvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data sãvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarã;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil care au fost încãlcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlãturate apãrãrile formulate de salariat în timpul cercetãrii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevãzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuatã cercetarea;
d) temeiul de drept în baza cãruia sancţiunea disciplinarã se aplicã;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestatã;
f) instanţa competentã la care sancţiunea poate fi contestatã.
(3) Decizia de sancţionare se comunicã salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicãrii.
(4) Comunicarea se predã personal salariatului, cu semnãturã de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandatã, la domiciliul sau reşedinţa comunicatã de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestatã de salariat la instanţele judecãtoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii.
Ultima modificare: Joi, 15 Septembrie 2011
andymaurul, utilizator

Daca a trecut termenul legal de contestare nu mai este posibila rectificarea.
Daca ati gresit termenul de comunicare a deciziei nu este nicio problema , intrucat aceasta eroare nu este sanctionata cu nulitatea absoluta .... de asemenea, gresirea termenul de contestare a deciziei de concediere nu este sanctionata cu nulitatea absoluta a deciziei de concediere .
Neindicarea termenului în care poate fi contestată decizia atrage nulitatea absolută a deciziei de concediere.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Decizie, avertisment. În urma unui proces verbal în care se ... LOPY LOPY Decizie, avertisment. În urma unui proces verbal în care se constată de către angajator (privat) și un angajat , ce au semnat procesul verbal, am luat la ... (vezi toată discuția)
Concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul de munca FSimona FSimona un salariat poate sa fie concediat daca nu s-a prezentat mai multe zile la locul de munca nemotivat? dupa cate zile poate sa fie concediat? (vezi toată discuția)
Contestare decizie concediere cu termen de atacare eronat Elvira2016 Elvira2016 Daca un salariat a fost concediat in urma cercetarii disciplinare, iar in decizia de concediere angajatorul a inscris ca termen de atacare a decizie 45 de zile ... (vezi toată discuția)