Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 398 soluții astăzi
Acest site folosește cookies. Informații aici
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... fise post si NS Protectia muncii
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

fise post si NS Protectia muncii

va rog daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu fisele de post ptr. :
-tamplar universal
-muncitor necalificat in tamplarie aluminiu
-lacatus
-taietor sticla plata
-barman
-vanzatoare
precum si normele specifice de protectia muncii in special ptr. taietor sticla plata, dar si ptr. celelalte
Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 17:36, 4 Septembrie 2008
Denumirea postului: tamplar
Codul COR: 742201
Titularul postului:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :
Tâmplarul are sarcina de a produce, repara si întretine constructii din lemn precum si partile lor componente.
ATRIBUŢIILE POSTULUI
- sa masoare,
- sa proiecteze,
- sa marcheze dimensiunile pe lemn,
- sa taie lungimi
- sa modeleze parti individuale pentru constructii din lemn
- sa asambleze diferitele tipuri de produse de tâmplarie cum sunt astereala, acoperitori prefabricate, mese, banci, usi, sipcuiala, constructii complicate cum sunt spirale la biserici etc.,
- sa asambleze constructiile din lemn pentru suportul cladirilor
- sa întretina si sa repare constructii din lemn si sa restaureze lemnul.

DESFASURAREA ACTIVITATII
În ateliere si direct pe santierele de constructie. Se lucreaza la înaltimi mari si uneori în locuri greu accesibile, în praf si în zgomot.

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI DE MUNCÃ
În raport cu aparatura şi materialele utilizate:
- fierastrau circular, cu cadru si cu lant,
- masini de prelucrare lemn cum sunt masini de slefuit si de fatuit, mandrine, securi, ciocane, nivele si unelte de tâmplarie
- propriile mâini si picioare.

CERINTELE POSTULUI
Studii necesare: scoala profesionala în domeniu

APTITUDINI ªI DEPRINDERI NECESARE:
- sa aveti dexteritate manuala,
- agilitate fizica si conditie fizica,
- sa aveti viziune spatiala,
- abilitate de lucru în echipa,
- o buna privire
- un auz perfect.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCÃ
Program de lucru : 8 ore/zi

Denumirea postului: Lăcătuş
Codul COR:
Titularul postului:

Competenţe fundamentale
• Aplicarea procedurilor de calitate
• Comunicarea interactivă la locul de muncă
• Lucrează în echipă
• Planificarea unei sarcini de rutină
• Respectarea NTSM şi PSI
Competenţe specifice
• Asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
• Efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie
• Folosirea trusei de scule
• Întocmirea rapoartelor de întreţinere – reparaţii
• Menţinerea stocului de materiale, piese de schimb şi scule
• Montarea / demontarea utilajelor
• Realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice
• Remedierea defecţiunilor
• Transportul utilajelor
• Urmărirea programului de dezvoltare individuală

Aplicarea procedurilor de calitate
1. Asumarea responsabilităţii pentru lucrările executate
1.1 Efectuează toate lucrările respectând cerinţele de calitate impuse prin procedura de lucru sau prin instrucţiunile tehnologice.
1.2 Pregateşte locul de munca, utilajele, sculele, etc. Astfel încât rezultatele muncii să corespundă cerinţelor de calitate.
1.3 Raspunde de calitatea lucrarilor efectuate şi se preocupa permanent de îmbunătăţirea ei.

2. Verificarea rezultatelor muncii
2.1 Confrunta rezultatele muncii cu cerintele de calitate, şi daca este necesar ia măsuri de remediere.
2.2 Raportează conform normelor interne deficienţele de calitate constatate, cauzele lor şi modul de remediere.

Comunicarea interactivă la locul de muncă
1. Comunicarea informaţiilor despre sarcini, posibilităţi, evenimente, instruire
1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date: rapoarte scrise sau verbale.
1.2. Selecteaza şi utilizeaza sursele corecte de informatie.
1.3. Selecteaza şi structureaza corect informatiile acumulate.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe continuu.
1.5. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate.
1.6. Dovedeşte capacitate de comunicare atât în situatii oficiale cât şi neoficiale (familiare) cu persoane sau grupuri familiare sau nu.
1.7. Utilizează / adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii şi clarificari suplimentare.

2. Participă la discuţii în grup / echipă pentru a obţine rezultatele corespunzatoare
2.1. Răspunde solicitărilor membrilor echipei.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2.3. Comunica deschis parerile şi dorintele.

Lucrează în echipă
1. Contribuie la definirea rolurilor specifice ale muncii
1.1 Identifica membrii echipei şi rolurile lor în activitatea de grup bazându-se pe informatii şi instructiuni despre obiectiv, cerinte de performanta şi proceduri.

2. Contribuie la planificarea activităţii
2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a contribui în planificarea activităţilor.

3. Munceşte împreună cu ceilalţi membrii ai echipei
3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunzătoare activităţii.
3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea activităţii.
3.3 Aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4 În funcţie de specific sau de activitate munca este prestată individual sau în grup.
3.5 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil printr-un proces agregat şi acceptat.

Planificarea unei sarcini de rutină
1. Identifică cerinţele sarcinii
1.1. Instructiunile legate de proceduri sunt obtinute, întelese şi, când este cazul, clarificate.
1.2. Specificaţiile relevante pentru rezultatele sarcinii sunt obţinute, întelese şi, când este cazul, clarificate.
1.3. Identifică obiectivele de realizat.
1.4 Sunt identificate cerinţele sarcinii cum ar fi necesarul de timp sau norma calităţii.

2 Planifică etapele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.
2.1. Pe baza instructiunilor şi specificatiilor existente, întelege şi clarifica etapele necesare pentru îndeplinirea sarcinii.
2.2. Identifica şi planifica succesiunea activitatilor care trebuie îndeplinite, conform cerinţelor
2.3. Verifica etapele şi rezultatele planificate pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu instructiunile şi specificatiile relevante.

3. Revizuirea planului
3.1. Identifica şi compara rezultatele cu obiectivele planificate, instructiunile privind specificatiile şi cerintele sarcinii.
3 2. Revizuieşte şi dupa caz, corecteaza planificarea pentru realizarea obiectivelor propuse.

Respectarea NTSM şi PSI
1. Urmează regulile de protecţia muncii
1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului de muncă.
1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica companiei, legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice locului de muncă.
1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de protecţie din dotare, în conformitate cu reglementările locale.
1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu procedura locală
1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform instrucţiunilor.
1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele legislatiei, procedurilor locale şi prevederilor Comisiei Nationale de Protecţia Muncii.
1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare.
1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte correct prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident.

2. Raportează pericolele la locul de munca
2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza persoanei corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă.
2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de protectie şi o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii locului de muncă.

3. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare.
3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi serviciile de urgenţă.
3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare.
3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de muncă.

Asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare
1. Studiază şi însuşeşte documentaţia de asamblare
1.1. Identifica în mod corect componentele subansamblului şi cotele de asamblare.
1.2. Se documentează asupra secvenţei de operaţii de asamblare, instructiunilor şi normelor tehnice specificate în fişa / cartea tehnica a utilajului sau specificaţiilor fabricantului.

2. Asamblarea componentelor
2.1. Verifică toate componentele în raport cu specificaţiile documentaţiei de asamblare.
2.2. Executa asamblarea componentelor aplicând principiile şi tehnicile specificate în documentaţie.
2.3. Asigura pozitionarea şi îmbinarea componentelor în concordanta cu specificaţiile ;lucrează în condiţii de siguranţă.
2.4. Controleaza cu instrumente adecvate corectitudinea îmbinarilor şi face ajustări finale.
2.5. Verifica ansamblul, identifica eventuale defecte şi face remedieri finale.
2.6. Efectueaza cu instrumente adecvate controlul dimensional final

3. Verifică funcţionarea utilajului
3.1. Executa proba de mers în gol, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului
3.2. Constata şi remediaza eventuale defecte aparute la proba de mers în gol.
3.3. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în gol, conform specificaţiilor tehnice.
3.4. Executa proba de mers în sarcina, conform procedurilor standard şi specificaţiilor fabricantului.
3.5. Constata şi remediaza eventuale abateri de la functionarea corecta a utilajului la mersul în sarcină.
3.6. Face reglari şi verificari corespunzatoare probei de mers în sarcina,

Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
1. Controlul modului de exploatare şi al funcţionării maşinilor şi utilajelor
1.1. Urmareşte zilnic functionarea maşinilor şi utilajelor şi raporteaza disfuncţionalităţile observate, conform procedurilor interne.
1.2. Ia cunoştinta de problemele care apar sau sunt anticipate, din rapoarte scrise sau verbale.
1.3. Verifica independent / solicitat functionarea maşinilor şi utilajelor şi ia măsurile corespunzătoare pentru respectarea parametrilor de lucru.

2. Întreţinerea curentă a maşinilor şi utilajelor
2.1. Execută lucrări de întreţinere curentă conform prescripţiilor specifice fiecărui utilaj.
2.2 Intervine şi remediaza în cel mai scurt timp defectiunile accidentale.
2.3 Remediază deficienţe de reglaj, elimină sursele de zgomot, vibraţii, praf, gaze nocive, etc.
2.4. Reglează, după caz, mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcţionali specificaţi.
2.5. Întocmeşte fişe tehnice de constatare, raporteaza scris sau oral, conform procedurilor interne.
2.6. ţine evidenţa defecţiunilor pe tipuri de utilaje frecvenţă de apariţie, cauze, pentru anticiparea / prevenirea disfunctionalitatilor şi întocmirea unui program de întreţinere adecvat.

3. Verifică şi asigură funcţionarea sistemului de ungere centrală
3.1. Executa ungerea maşinilor şi utilajelor conform schemelor de ungere şi graficelor de periodicitate, folosind categoriile şi sortimentele de lubrefianţi prescrise.
3.2. Ia masuri operative în caz de scurgeri de lubrefianti sau depaşirea normelor de consum.
3.3. Schimba uleiul şi repara sistemele de ungere, conform graficelor sau / şi atunci când este necesar.

Diagnosticarea funcţionării maşinilor şi utilajelor
1. Verifică parametrii de lucru şi funcţionarea maşinilor şi utilajelor
1.1. Determina functionarea maşinilor şi utilajelor din carti tehnice, fişe tehnice şi manuale de operare.
1.2. Testeaza prin proceduri şi cu dispozitive adecvate concordanta între parametrii de lucru şi cerintele functionale pentru maşini şi utilaje.
1.3. Rezultatele testelor sînt analizate comparativ cu cerinţele functionale şi corect interpretate.
1.4. Localizeaza disfunctionalitatea dupa zgomot, vibratii şi modificarea parametrilor de lucru.

2. Identifică utilajul defect
2.1. Identifica utilajul defect utilizând proceduri şi teste specifice conform fişei sau cartii tehnice a utilajului.
2.2. Determină cauzele defecţiunii după tipul acesteia, condiţiile de aparitie şi evidentele de întretinere-reparatii existente.
2.3. Raporteaza defectiunile constatate, cauzele care le-au generat şi propune măsuri de remediere.
2.4. Pregateşte în colaborare cu persoanele abilitate oprirea utilajului defect, în vederea demontării din instalaţie fără a afecta procesul tehnologic.

Efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie
1. Folosirea dispozitivelor de măsură de precizie
1.1 Alege dispozitivele de precizie corespunzătoare cerinţelor.
1.2 Foloseşte tehnici de masura corecte şi corespunzatoare.
1.3. Măsoară cu acurateţe folosind scala de gradaţie corespunzătoare.
1.4. Valorile masuratorilor sunt interpretate corect şi daca este necesar sînt convertite în unităţile de măsură corespunzătoare.

2. Întreţinerea curentă a dispozitivelor de precizie
2.1 Reglează dispozitivele de precizie conform specificaţiilor fabricantului sau procedurilor standard.
2.2 Ajusteaza şi întretine dispozitivele de precizie la acuratetea ceruta, conform specificaţiilor fabricantului.
2.3 Întreţine dispozitivele de precizie în condiţii corespunzătoare, conform specificaţiilor fabricantului sau procedurilor standard.

Folosirea trusei de scule
1. Pregătirea sculelor / dispozitivelor pentru lucru
1.1 Alege sculele / dispozitivele în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit
1.2 Identifica şi marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezintă siguranţă în utilizare.

2. Utilizarea şi manevrarea sculelor / dispozitivelor
2.1. Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii rezultatelor prevăzute în specificaţia tehnologică.
2.2. Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru.
2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca înainte, pe durata şi după utilizarea sculelor.

3. Întreţinerea curentă a sculelor / dispozitivelor
3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare corectă) în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare.
3.2. Depoziteaza şi pastreaza în siguranta trusa de scule conform recomandărilor specifice locului de muncă.

Întocmirea rapoartelor de întreţinere - reparaţii
1. Întocmeşte raportul de tură
1.1. Completează raportul de tură, conform procedurilor interne.
1.2. Consemneaza cu acuratete masurile de întretinere şi control aplicate conform graficelor.
1.3. Consemnează cu acurateţe defecţiunile constatate, tipul utilajului, pozitia în instalatie, cauzele defectiunii, modul şi timpul de remediere.
1.4. Propune măsuri de întreţinere preventivă, anticipează defecţiuni potentiale şi le consemneaza.
1.5. Face recomandări privind necesitatea supravegherii unor utilaje pe o perioadă determinată, propune modificări ale graficelor de reparaţii periodice.

Menţinerea stocului de materiale, piese de schimb şi scule
1. Depozitează şi întreţine materialele
1.1. Verifică stocul de materiale pentru determinarea nivelului existent.
1.2. Depoziteaza şi pastreaza materialele conform specificatiilor fabricantului sau procedurilor standard.
1.3. Întocmeşte necesarul de materiale pentru refacerea stocului şi urmareşte aprovizionarea conform cererii.

2. Menţine şi verifică stocul de piese de schimb
2.1. Inventariază stocul de piese de schimb, pentru determinarea nivelului existent.
2.3. Recondiţionează piesele de schimb care nu corespund specificaţiilor tehnice.
2.4. Întocmeşte necesarul de piese de schimb pentru refacerea stocului şi realizează / obţine documentaţia tehnică de execuţie, dacă este necesar.
2.5. Comandă atelierelor specializate execuţia unor piese de schimb pentru refacerea stocului.
2.6. Urmareşte executia şi receptioneaza piesele de schimb comandate pentru conformitate cu cererea.

3. Planifică, verifică şi completează stocul de scule
3.1. Inventariază stocul de scule pentru determinarea nivelului existent.
3.2. Verifica sculele şi le înlocuieşte pe cele care numai prezinta siguranta şi precizie în exploatare.
3.3. Remediază prin mijloace proprii sculele defecte.
3.4. Întocmeşte necesarul de scule şi dispozitive pentru completarea stocului.
3.5. Urmareşte aprovizionarea cu scule conform cererii.

Montarea / demontarea utilajelor
1. Pregăteşte şi asigură demontarea utilajului de pe poziţie
1.1 Izoleaza utilajul de restul instalatiei în conditii de siguranta şi fara a afecta desfaşurarea procesului tehnologic.
1.2 Deconectează utilajul respectând procedurile standard, cele specifice şi normele de siguranta ce se impun.
1.3 Alege şi foloseşte uneltele, sculele şi accesoriile adecvate pentru demontare.
1.4 Execută demontarea utilajului de pe poziţia de lucru individual sau în echipă

2. Montarea utilajului la poziţia de functionare
2.1 Foloseşte unelte şi scule corespunzatoare montajului în instalatie în condiţii de siguranţă.
2.2 Montează utilajul pe fundaţie cu ajutorul instalaţiilor de ridicat, adduce utilajul în poziţie verticală sau orizontală conform poziţiei de lucru.
2.3 Măsoară, centrează, face verificări finale respectând schema de montaj şi cerintele functionale ale instalatiei.
2.4 Racordează utilajul la restul instalaţiei conform schemei de montaj.
2.5 Face proba de punere în funcţiune, măsoară parametrii de lucru, supravegheaza functionarea utilajului conform specificatiilor din fişa / cartea tehnică a utilajului sau specificaţiilor fabricantului. Înregistrează parametrii de funcţionare, face reglări fine.

Realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice
1. Realizarea desenelor de execuţie
1.1. Identifica subansamblele, reperele şi componentele, conform cerinţelor.
1.2. Utilizează corect simbolurile standard specifice domeniului de activitate.
1.3. Indica marcajele şi cotele conform standardelor în vigoare.
1.4. Indică toate specificaţiile tehnice relevante, conform standardelor în vigoare.

2. Alegerea desenului / schiţei tehnice
2.1. Alege desenul conform documentatiei sau / şi sarcinilor de realizat.
2.2. Verifica şi valideaza versiunea corespunzatoare a desenului.

3. Interpretarea desenului / schiţei tehnice
3.1. Identifica subansamblele, reperele şi componentele din schita tehnică.
3.2. Recunoaşte şi interpreteaza corect simbolurile standard specifice domeniului de activitate.
3.3. Interpreteaza corect instructiunile, notele şi specificatiile din schita tehnică.

Remedierea defecţiunilor
1. Pregăteşte reparaţia
1.1. Ia măsuri de organizare a reparaţiilor conform urgenţelor impuse de desfaşurarea procesului tehnologic.
1.2. Obţine permise speciale de lucru, atunci când este necesar.
1.3 Alege şi utilizeaza unelte, scule şi dispozitive corespunzatoare pentru dezasamblarea utilajului.
1.4. Dezasamblează utilajul în componente, în condiţii de siguranţă, fără a afecta integritatea acestora.

2. Localizează defecţiunea
2.1. Identifica vizual şi / sau prin citirea schemelor tehnice subansamblele defecte.
2.2. Examinează subansamblele defecte sau cu uzură avansată.
2.3. Foloseşte instrumente şi tehnici de masurare corespunzatoare.
2.4. Citirile şi masuratorile sunt interpretate comparativ cu valorile specificate în documentaţia tehnică.
2.5. Identifica şi analizeaza natura defectiunii şi cauzele care au generat-o.
2.6. Întocmeşte instructiuni privind procedeele de remediere corespunzătoare.
2.7. Informează persoanele abilitate să ia decizii, asupra defecţiunii depistate, a procedeelor şi masurilor de organizare propuse în vederea

3. Întocmeşte documentaţia tehnică de remediere
3.1. Realizeaza desene de executie şi / sau citeşte şi interpreteaza schite tehnice pentru determinarea corectă a cotelor unghiurilor etc., conform cerinţelor.
3.2. Utilizeaza STAS-uri tehnice, norme interne de fabricatie, fişe tehnice, specificaţii ale fabricantului, pentru determinarea corectă a materialelor necesare a procedeelor de remediere etc.
3.3 Analizeaza şi transmite persoanelor de decizie documentatia tehnica şi dacă este necesar solicită lucrul în echipă.

4. Alege şi utilizează unelte şi scule, instrumente de măsură şi control
4.1. Uneltele şi sculele sunt alese, verificate şi folosite în conditii de siguranta şi în conformitate cu cerintele procedeului de remediere adoptat.
4.2. Sculele sînt ascutite şi formate pentru a corespunde cerintelor de utilizare.
4.3. Instrumentele de masura şi control sînt verificate şi reglate

5. Întocmeşte necesarul şi procură materiale, piese de schimb şi SDV -uri
5.1. Alege materialele necesare conform specificaţiilor din documentaţia tehnică.
5.2. Stabileşte consumul de materiale şi verifica încadrarea acestora în parametrii de calitate specificaţi în documentaţia tehnică.
5.3. Alege şi verifica piesele de schimb necesare conform specificatiilor tehnice.
5.4. Alege şi verifica SDV-urile din punct de vedere al functionarii, pentru a corespunde cerinţelor.

6. Execută, repară, înlocuieşte piesele defecte
6.1. Interpretează desenele de execuţie, respectă succesiunea operaţiilor utilizeaza corect maşinile şi sculele pentru obtinerea reperelor conform specificaţiilor tehnice.
6.2. Ajusteaza, şlefuieşte, remediaza suprafete de asamblare utilizând unelte, scule şi procedee adecvate pentru obtinerea dimensiunilor cerute.
6.3. Realizează operaţii de alezare, găurire, tăiere, debitare pentru obţinerea reperului conform specificaţiilor.
6.4. Înlocuieşte reperul defect cu piesa de schimb corespunzatoare, verificând corectitudinea montajului cu instrumente adecvate.

7. Solicită execuţia unor repere speciale şi le recepţionează
7.1. Întocmeşte, verifica şi transmite documentatia tehnica pentru reperele care necesită execuţie în sectorul de prelucrări mecanice.
7.2. Indica natura şi calitatea materialelor necesare executarii reperelor, conform specificatiilor tehnice şi conditiilor impuse de procesul tehnologic.
7.3. Verifica respectarea normelor tehnice şi a documentatiei de executie a reperelor solicitate, folosind instrumente de măsură corespunzătoare.

Transportul utilajelor
1. Manipularea utilajelor
1.1. Utilajul este protejat conform specificaţiilor din cartea tehnică sau instrucţiunilor fabricantului.
1.2. Utilizează dispozitive de manipulare adecvate pentru a nu deteriora utilajul.
1.3. Manipularea utilajului se face în condiţii de siguranţă, conform specificaţiilor fabricantului sau procedurilor standard.

2. Transportul utilajului
2.1. Alege cele mai potrivite mijloace de transport
2.2. Asigura şi pregateşte mijloacele de transport.
2.3. Transportă utilajul în condiţii de siguranţă.

Urmărirea programului de dezvoltare individuală
1. Menţinerea şi întreţinerea cunoştinţelor tehnice
1.1. Consulta carti de specialitate şi publicatii tehnice pentru a fi la current cu noul din domeniul său de activitate.
1.2. Participa şi / sau sustine cursuri de perfectionare la nivel de întreprindere.
1.3. Stabileşte retele proprii de informare tehnica.
1.4. Aplica toate cunoştintele dobândite pentru eficientizarea propriei munci.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCÃ
o Program de lucru: 8 ore/zi

Denumirea postului: vânzător
Codul COR: 522004
Titularul postului:

CONDIŢIILE MATERIALE ALE MUNCII
Are la dispoziţie: ..................................................................

ATRIBUŢIILE POSTULUI
Principalele activităţi:
Recepţionează mărfurile conform facturilor şi sesizează în scris neregulile constatate.
Pregăteşte mărfurile pentru expedierea către client
Aranjează produsele pe rafturi, fără deteriorarea acestora.
Marchează cu preţuri produsele din magazin , conform catalogului.
Confirmă cantitativ comanda clientului pentru facturare.
Verifică periodic stocurile din magazin
Cunoaşte toate produsele şi utilitatea acestora, fiind în stare să informeze clientul despre toate produsele.
Împacheteză produsele pe care le vinde clienţilor.
Manipulează marfa.
Prezintă oferta firmei la potenţialii clienţi
Vinde produsele firmei atât la clienţii existenţi cât şi la posibili noi clienţi.
Eliberează tuturor clienţilor bonuri de casă.
Propune clienţilor existenţi noi comenzi .

Măsurarea randamentului în muncă:
Valoarea mărfii vândute
Numarul de clienţi noi

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI DE MUNCÃ
În raport cu alte persoane
Cooperează cu managerul, administratorul,
Onestitate şi confidenţialitate în raport cu persoanele din interior şi exterior cu care este în contact
Răspunde la solicitările superiorilor.

În raport cu aparatura şi materialele utilizate
Utilizează cu responsabilitate materialele şi aparatura din dotare
Anuntarea eventualelor defectiuni aparute
În raport cu sarcinile de muncă
Răspunde de buna relaţionare cu clienţii existenţi
Raspunde de menţinerea unei bune evidenţe a încasărilor

În raport cu securitatea muncii
Respectarea normelor de securitate în muncă
Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară şi Instrucţiunile proprii de securitete a muncii.

Alte responsabilităţi
Respectarea programului de lucru

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCÃ
Program: L-V: 600 - 1400: - 1400 - 2200 cu pauză de masă,
S - D: 8 ore pentru care se va acorda zile libere in cursul saptamanii
Natura muncii: independent şi ca parte componentă a unei echipe
Deplasări: nu e cazul
Poziţia de lucru: in picioare, pe scaun şi deplasare pentru servirea clienţilor
Posibilitatea de accidente: minime, în condiţiile respectării normelor de securitate în muncă

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fise post iulia_ghi iulia_ghi Buna seara!! Am si eu nevoie de niste fise de post. Cine ma poate ajuta??? Ptr. -sef serviciu comert cu amanuntul si ridicata -FISA POSTULI CONDUCATOR ... (vezi toată discuția)
Modele fisa postului nicu 75 nicu 75 Buna ziua! Ma intereseaza si pe mine modele de fisa postului pentru: zidar, faiantar, parchetar, rigipsar...ce se utilizeaza in constructii in general. ... (vezi toată discuția)
Fisa postului pentru asflatator si dulgher SilviaNedelcu SilviaNedelcu Buna ziua, ma intereseaza si pe mine fisa postului pentru asfaltator, dulgher si pavator. Daca ma puteti ajuta, va rog sa l trimiteti pe adresa de e-mail: ... (vezi toată discuția)