avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 311 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general ordinea stingerii datoriilor
Discuție deschisă în Contabilitate în general

ordinea stingerii datoriilor


Conform noului cod fiscal se sting mai intai creantele principale in ordinea vechimii si apoi accesoriile; dar daca anterior modificarilor din codul fiscal au fost emise titluri executorii atat pentru creantele principale cat si pentru accesorii (dobanzi, penalitati) cum se vor stinge? creantele principale in ordinea vechimii titlurilor executorii si apoi accesoriile din titluri sau titlurile in intregime, fara a diferentia accesoriile de debitul principal? Si daca a fost emis titlu executoriu pentru o amenda, acesta se va stinge dupa titlurile cu creante principale, sau in ordinea vechimii titlurilor, fara a se tine cont ca reprezinta amenda sau debit principal?
Cel mai recent răspuns: carmen01011958 , moderator 08:37, 10 Octombrie 2011
Ce-i drept articolul 115 "ordinea stingerii datoriilor " din codul de procedura fiscala are un istoric destul de bogat dar sa speram ca s-a ajuns la o solutie care mai relaxeaza contribuabilii cu restante destul de mari. Oricum problema este cum stabilim vechimea creantelor . La lege spune asa :

(2)Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:
a)în functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;
b)în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii ( aici e vorba de inspectie fiscala );
c)în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.


in consecinta , dupa parerea mea , toate obligatiile fiscale se sting in ordinea datei de scadenta (in general) mai intai creanta principala si apoi accesoriile.
In cazul amenzilor scadenta este de fapt data procesului verbal.
In cazul somatiilor emise si confirmate , datele de scadenta ale debitelor sunt cele care apar si in titlul executoriu. Sumele cuprinse in titlul executoriu se vor stinge in aceeasi ordine ca si celelalte debite adica atunci cand le vine randul. Deosebirea fata de celelalte debite este ca sunt in executare silita si le-a fost intrerupt termenul de prescriere.
Codul fiscal, inainte de modificare, spunea ca sumele prevazute in titlurile executorii se sting inaintea celorlalte creante.Acesta era motivul pt care, atunci cand te duceai sa-ti platesti impozitul la casa, te puneau sa platesti mai intai amenzile, invocau faptul ca erau emise titluri executorii, deci aveau prioritate la plata.
Amenda a fost contestata in instanta, deci nu stiu care ar fi data scadenta- data pronuntarii hotararii sau cea a emiterii titlului executoriu (ulterior hotararii judecatoresti).
Probabil se vor stinge titlurile executorii in ordinea comunicarii....dar in felul acesta nu se va respecta mofificare privind ordinea de stingere a creantelor principale inaintea celorlalte.
Cred ca nici cei de la finante nu stiu prea bine si le vor stinge dupa bunul plac al calculatorului sau al functionarului din spatele calculatorului.
Oricum a fost diferita ordinea de stingere la locale fata de ANAF. E drept ca e un articol in Codul de procedura fiscala unde se spune ca Ministerul administratiei si internelor impreuna cu cei de la ministerul de finante vor elabora norme metodologice, problema e ca inspectorii trebuie sa aplice legea pana la aparitia normelor.

Pot sa va dau un istoric al articolului 115 (asa mi-am dat seama ca de fapt nu aceasta ultima ordonanta modifica ordinea in ce priveste creantele din titlurile executorii ci una dinaintea ei. Ceea ce s-a modificat acum se refera numai la stingerea creantelor principale si apoi a celor accesorii(la data 24-iun-2011 Art. 115, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

va trimit istoricul articolului (sper sa se iinteleaga) cu modificarile inainte de ultima ordonanta (tot ce este cu caractere italice este abrogat/ modificat) :

Art. 115: Ordinea stingerii datoriilor
(la data 01-iun-2010 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 1093/CA din 01-iun-2010 )
(la data 22-dec-2008 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II a fost reglementat de Decizia 2/2008 )
(la data 27-iun-2008 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 679/R-C din 27-iun-2008 )(1)Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care îl stabileste contribuabilul.
(2)În cadrul tipului de impozit, taxa, contributie sau alta suma reprezentând creanta fiscala, stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaza, de drept, în urmatoarea ordine:
a)sumele datorate în contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si majorarea de întârziere datorata în luna curenta din grafic sau suma amânata la plata, împreuna cu majorarile de întârziere datorate pe perioada amânarii, în cazul în care termenul de plata se împlineste în luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii înlesnirii acordate;
b)obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu exceptia cazului în care s-a început executarea silita, când se aplica prevederile art. 169 în mod corespunzator;
c)sumele datorate în contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, pâna la concurenta cu suma esalonata la plata sau pâna la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amânata la plata împreuna cu majorarile de întârziere datorate pe perioada amânarii, dupa caz;
d)obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.
(3)Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:
a)în functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;
b)în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;
c)în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.
(4)Organul fiscal competent va înstiinta debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea prevazuta la alin. (2).
(5)Pentru creantele fiscale administrate de autoritatile administratiei publice locale, orice plata facuta dupa comunicarea somatiei în cadrul executarii silite va stinge mai întâi obligatiile fiscale cuprinse în titlul executoriu.


(1)Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care este distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuându-se, de drept, în urmatoarea ordine:
a)sumele datorate în contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si majorarea de întârziere datorata în luna curenta din grafic sau suma amânata la plata, împreuna cu majorarile de întârziere datorate pe perioada amânarii, în cazul în care termenul de plata se împlineste în luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii înlesnirii acordate;

a)sumele datorate în contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat o esalonare la plata, precum si dobânda sau majorarea de întârziere, dupa caz, datorata în luna curenta din grafic sau suma amânata la plata, împreuna cu dobânda sau majorarea de întârziere, dupa caz, datorata pe perioada amânarii, în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineste în luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii înlesnirii acordate;
(la data 01-iul-2010 Art. 115, alin. (1), litera A. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

b)obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu exceptia cazului în care s-a început executarea silita, când se aplica prevederile art. 169 în mod corespunzator;
b)obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu exceptia cazului în care s-a început executarea silita, când se aplica prevederile art. 169 în mod corespunzator, în cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plata se aplica prevederile art. 175 alin. (41).
(la data 03-mar-2008 Art. 115, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 12. din Ordonanta urgenta 19/2008 )


b)obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plata, se aplica prevederile art. 175 alin. (41);
(la data 24-iun-2011 Art. 115, alin. (1), litera B. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 126/2011 )

c)sumele datorate în contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, pâna la concurenta cu suma esalonata la plata sau pâna la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amânata la plata împreuna cu majorarile de întârziere datorate pe perioada amânarii, dupa caz;

c)sumele datorate în contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonarea, pâna la concurenta cu suma esalonata la plata sau pâna la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amânata la plata împreuna cu dobânda sau majorarea de întârziere datorata pe perioada amânarii, dupa caz;
(la data 01-iul-2010 Art. 115, alin. (1), litera C. din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 39/2010 )

d)obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

(2)Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:
a)în functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

b)în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

c)în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

(3)Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:
a)obligatii fiscale cu termene de plata dupa data confirmarii planului de reorganizare, în ordinea vechimii;

b)sume datorate în contul ratelor din programele de plati a obligatiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca în plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;

c)obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata între data deschiderii procedurii insolventei, pâna la data confirmarii planului de reorganizare, în ordinea vechimii, pâna la stingerea integrala a acestora, altele decât cele prevazute la lit. b).


(3)Pentru debitorii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, ordinea de stingere este urmatoarea:
a)obligatii fiscale cu termene de plata dupa data deschiderii procedurii insolventei, în ordinea vechimii, cu exceptia celor prevazute în planul de reorganizare confirmat;
b)sume datorate în contul ratelor din programele de plati ale obligatiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciara confirmat, precum si obligatiile accesorii datorate pe perioada reorganizarii, daca în plan s-au prevazut calcularea si plata acestora;
c)obligatii fiscale datorate si neachitate cu termene de plata anterioare datei la care s-a deschis procedura insolventei, în ordinea vechimii, pâna la stingerea integrala a acestora, în situatia contribuabililor aflati în stare de faliment;
d)alte obligatii fiscale în afara celor prevazute la lit. a)-c).
(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (3) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )


(4)Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), pâna la urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.

(4)Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuata stingerea datoriilor prevazuta la alin. (1), cu cel putin 5 zile înainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.
(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (4) din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 8. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

(5)Pentru creantele fiscale administrate de autoritatile administratiei publice locale, orice plata facuta dupa comunicarea somatiei în cadrul executarii silite va stinge mai întâi obligatiile fiscale cuprinse în titlul executoriu.
(la data 03-sep-2007 Art. 115 din titlul VIII, capitolul II modificat de Art. I, punctul 18. din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )
(la data 25-mai-2009 Art. 115, alin. (5) din titlul VIII, capitolul II abrogat de Art. I, punctul 9. din capitolul I din Ordonanta urgenta 46/2009 )

Aveti dreptate, n-am realizat ca art.115 alin.5 se referea doar la creantele locale si oricum era abrogat.
In acest caz, intervine o alta problema; Am contestat in instanta actele de executare (somatie,titlu de executare) referitoare la niste creante principale si accesorii.Instanta a dispus anularea actelor de executare cu privire la acele sume, constatand ca debitele principale au fost achitate in termen, deci calcularea accesoriilor a fost ilegala.
Finantele vor putea sa-mi solicite la plata in continuare accesoriile respective de vreme ce instanta s-a pronuntat pe titlurile executorii si nu pe deciziile de accesorii?

Orice dosar de executare cuprinde in mod obligatoriu : somatia si titlul executoriu insotite de confirmarea de primire precum si decizia accesorii. Decizia accesorii (model ANAF nu ITL) trerbuie sa cuprinda accesoriile asa cum sunt ele evidentiate si in titlul executoriu si mai mult modul de calcul al lor adica perioada scursa de la data scadentei pana la emiterea somatiei procentul de majorare / penalitate, cuantumul accesoriilor.

Sumele accesorii trebuie sa fie aceleasi in somatie, titlu executoriu si in decizia accesorii.
Mai mult, in conditiile in care instanta s-a pronuntat ca sumele reprezentand creante principale au fost achitate la termen- deci nu fusese depasita data scadentei- este evident ca sumele accesorii au fost calculate eronat si deci finantele nu ar avea de ce sa solicite plata lor.
~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ordinea stingerii obligatiilor fiscale m_nitu m_nitu Buna dimineata! De curand am avut un control fiscal in urma caruia a fost emisa o decizie de impunere cuprinzand obligatiile fiscale pe categorii impreuna cu ... (vezi toată discuția)
In ce ordine se sting creantele fiscale? Ana Popescu Ana Popescu Este vorba despre un PFA care inregistreaza restante catre ANAF constand din creante fiscale principale cat si creante accesorii. In cazul in care se plateste ... (vezi toată discuția)
Cum se incaseaza impozitele si taxele locale ioanacatanas ioanacatanas Ordinea incasari datoriilor catre bugetul local. Cum se incaseaza impozitele si taxele datorate catre bugetul local daca am o amenda din 2010 si impozitul pe ... (vezi toată discuția)