avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 600 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Taxa de timbru concurenta neloiala si instanta ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Taxa de timbru concurenta neloiala si instanta competenta

Cu cat timbrez o actiune in concurenta neloiala si care e instanta competenta?
Mentionez ca nu se bazeaza pe legea 84/1998 pt ca abia am depus cererea la OSIM ci pe faptul ca isi face publicitate folosindu-se de prestigiul altei firme.

Cel mai recent răspuns: fulgusor , utilizator 15:17, 23 Septembrie 2008
legea taxei de timbru:
Art. 1. - Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute in prezenta lege, si se taxeaza in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege.
Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:*
a) pana la valoarea de 39,00 lei - 2 lei
b) intre 39,01 lei si 388,00 lei - 2 lei + 10% pentru ce depaseste 39 lei
c) intre 388,01 lei si 3.879,00 lei - 37 lei + 8% pentru ce depaseste 388 lei
d) intre 3.879,01 lei si 19.395,80 lei - 316 lei + 6% pentru ce depaseste 3.879 lei
e) intre 19.395,01 lei si 38.790,00 lei - 1.247 lei + 4% pentru ce depaseste 19.395 lei
f) intre 38.790,01 lei si 193.948,00 lei - 2.023 lei + 2% pentru ce depaseste 38.790 lei g) peste 193.948,00 lei - 5.126 lei + 1% pentru ce depaseste 193.948 lei

(2) In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.*
(3) Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este cea declarata in actiune sau in cerere. Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevazute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.
___________
*Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 3. - Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:*
a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, 19 lei facute in cadrul art. 111 din Codul de procedura civila*

a)1 cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic* 12 lei

b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani* 10 lei

c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj* 19 lei Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata;

d) cereri de recuzare in materie civila* 4 lei

e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii* 10 lei

f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare* 10 lei

g) contestatii in anulare* 10 lei

h) cereri de revizuire* 10 lei

i)actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei portiuni de teren* 19 lei

In ipoteza in care se revendica si o portiune de teren, se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate;

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti* 19 lei
k) cereri de stramutare in materie civila* 4 lei
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii* 4 lei

m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:* X
- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau oricarui alt inscris 4 lei
- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei

n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, precum si cereri de repunere in termen* 4 lei
o) cereri pentru incuviintarea executarii silite* 10 lei
o)1 cereri pentru emiterea somatiei de plata* 39 lei

p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor* 388 lei

r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:* X- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei
- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei

s) cereri de infiintare a popririi* 10 lei

t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile* 2 lei

t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie in parte* 1/pagina

t)1 cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora* 1 leu

u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de fiecare comunicare* 4 lei

v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in
strainatate* 1 lei

x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor* 19 lei
___________
*Litera a1) a fost introdusa prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 30/1999.
- Litera o1) a fost introdusa prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 34/2001
- Litera t1) a fost introdusa prin art. I, pct. 1 din O.G. nr. 11/1998.
- Literele a) - x) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza corespunzator taxei de timbru pentru autentificarea actului, prevazuta la cap. I. pct. 1 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, aprobata si modificata prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.*
___________
*Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 2 din O.G. nr. 30/1999.

Art. 4. - Cererile pentru acordarea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru inregistrarea partidelor politice 39 lei;*
b) cereri pentru acordarea personalitatii juridice asociatiilor fara scop lucrativ, fundatiilor, uniunilor si federatiilor de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.*
___________
*Literele a) si b) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 5. - Cererile formulate in domeniul drepturilor de autor si de inventator se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru recunoasterea dreptului de autor si a celor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea de masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora 39 lei;*
b) cereri pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.*
___________
*Literele a) si b) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 6. - In materie comerciala, se taxeaza urmatoarele cereri:*
a) cereri pentru inregistrarea sau autorizarea societatilor comerciale, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum si cereri de dizolvare si lichidare a unei societati comerciale - 39 lei;*
b) cereri pentru lichidarea pozitiei dominante a unui agent economic - 39 lei;*
c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor - 39 lei;* d) cereri pentru contestarea devizului lucrarilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic) - 19 lei.* ___________
*Textul introductiv al articolului a fost modificat prin art. I, pct. 2 din Ordonanta nr. 11/1998.
___________
*Literele a) - d) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 7. - Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:
a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei - 39 lei;*
b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum si in cazul in care reclamantul nu realizeaza venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tara - 8 lei;* c) pentru cererile de stabilire a locuintei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de incredintare a copiilor minori, introdusa separat de actiunea de divort, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divortului, pentru actiunea introdusa de un parinte care a recunoscut unul sau mai multi copii, in scopul purtarii numelui sau, precum si pentru cererile de incredintare a copiilor minori din afara casatoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei - 6 lei.* ___________
*Literele a) - c) au fost modificate prin anexa pct. II de la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificata si inlocuita de Anexa din H.G. nr. 1514/2006.

Art. 8. - Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta dintre birourile notarilor publici - 8 lei;*
b) plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial - 8 lei;*
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public de catre Ministerul Justitiei - 4 lei.*
___________

deci cu 19 lei conform art 3 si doar daca stabilesc daune platesc conf art2?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxa de timbru dorinv dorinv Buna seara Ma poate ajuta cineva cu ultima reactualizare a taxei de timbru judiciar si a cuantumurilor timbrului judiciar? Rog pe mp sau indicarea sursei ... (vezi toată discuția)
Taxa timbru judiciar valery valery Cine ma poate ajuta cu un model de reexaminare taxa timbru judiciar?E vorba de niste antecontracte de vanzare-cumparare succesive si se cere o sngura ... (vezi toată discuția)
Iesire din indiviziune marmorek marmorek Buna ziua. Am facut succesiunea dupa mama mea si doresc sa vindem casa. tatal meu nu este de acord, e aceea voi fi obligata sa il dau in judecata si sa cer ... (vezi toată discuția)