avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 308 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... iesire din indiviziune
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

iesire din indiviziune

Buna ziua. Am facut succesiunea dupa mama mea si doresc sa vindem casa. tatal meu nu este de acord, e aceea voi fi obligata sa il dau in judecata si sa cer iesirea din indiviziune. Doresc sa stiu care sunt taxele pentru acest lucru.
Va multumesc,
MP
Cel mai recent răspuns: ContSters97923 , utilizator 00:18, 8 Noiembrie 2009
Legea nr. 146/1997 (Actualizata 2009), privind taxele judiciare de timbru
mai 21, 2009

Ultimele acte modificatoare:
- O.U.G. nr. 51/2008 publicata in MOF nr. 327 din 25/04/2008
- O.U.G. nr. 75/2008 publicata in MOF nr. 462 din 20/06/2008
- O.U.G. nr. 212/2008 publicata in MOF nr. 837 din 12/12/2008
- Legea nr. 76/2009 publicata in MOF nr. 231 din 08/04/2009.

Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:

Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

1. Datoria persoanei creditate.

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.

Stingere a unui process civil care a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an, in materie comerciala, timp de 6 luni.

Atribuirea prin hotarare judecatoreasca a unui bun

Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

Art. 1. – Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevazute in prezenta lege, si se taxeaza in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege .

Art. 2. – (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

a) pana la valoarea de 39,00 lei 2 lei
b) intre 39,01 lei si 388,00 lei 2 lei + 10% pentru ce depaseste 39 lei
c) intre 388,01 lei si 3.879,00 lei 37 lei + 8% pentru ce depaseste 388 lei
d) intre 3.879,01 lei si 19.395,80 lei 316 lei + 6% pentru ce depaseste 3.879 lei
e) intre 19.395,01 lei si 38.790,00 lei 1.247 lei + 4% pentru ce depaseste 19.395 lei
f) intre 38.790,01 lei si 193.948,00 lei 2.023 lei + 2% pentru ce depaseste 38.790 lei
g) peste 193.948,00 lei 5.126 lei + 1% pentru ce depaseste 193.948 lei

(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar daca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial.

(2) In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestata.

(3) Valoarea la care se calculeaza taxa de timbru este cea declarata in actiune sau in cerere . Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instanta ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevazute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege .

Art. 3. – Actiunile si cererile neevaluabile in bani se taxeaza astfel:

a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial 19 lei;
a1) cereri in anularea sau declararea nulitatii unui act juridic nepatrimonial 12 lei;
b) cereri care privesc dreptul de folosinta a locuintelor sau a unor 10 lei
incaperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum si cereri de
ordonanta presedintiala al caror obiect nu este evaluabil in bani
c) cereri pentru stabilirea calitatii de mostenitor, a masei succesorale, 19 lei
cereri de raport, cereri de reductiune a liberalitatilor si cereri de partaj
Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea
acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul
cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii
la valoarea contestata;
d) cereri de recuzare in materie civila 4 lei
e) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii 10 lei
vremelnice, precum si cereri in legatura cu masurile asiguratorii
f) cereri de perimare si cereri pentru eliberarea ordonantei de adjudecare 10 lei
g) contestatii in anulare 10 lei
h) cereri de revizuire 10 lei
i) actiuni de granituire, in cazul in care nu cuprind si revendicarea unei 19 lei
portiuni de teren
In ipoteza in care se revendica si o portiune de teren, se va adauga si taxa
corespunzatoare valorii suprafetei revendicate;
j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti 19 lei
k) cereri de stramutare in materie civila 4 lei
l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti 4 lei
pronuntate in tara sau in alte tari si a oricaror alte hotarari sau
inscrisuri prevazute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii
m) cereri introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act X
administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
- cererea pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului 4 lei
pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinte sau
oricarui alt inscris;

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea 39 lei pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de
n) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute, 4 lei
precum si cereri de repunere in termen
o) cereri pentru incuviintarea executarii silite 10 lei
o)1 cereri pentru emiterea somatiei de plata 39 lei
p) cereri privind instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si 388 lei
aeronavelor
r) cereri de asistenta judiciara, formulate de autoritatile straine, daca X
prin conventii internationale sau pe baza de reciprocitate nu s-a
stabilit ca asistenta judiciara internationala se efectueaza gratuit:
- inmanarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei
- efectuarea de comisii rogatorii 78 lei
s) cereri de infiintare a popririi 10 lei
s) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se
datoreaza partilor – 50% din taxa judiciara de timbru pentru
cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
t) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de 2 lei
pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive sau irevocabile
t) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, 1/pagina
pentru fiecare exemplar de copie in parte
t)1 cereri pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta 1 lei
fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata sau cu
privire la dosarele aflate in arhiva acestora
u) notificarile si somatiile comunicate prin executorii judecatoresti, de 4 lei
fiecare comunicare
v) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru supralegalizarea 1 lei
inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate
x) cereri adresate Ministerului Justitiei pentru autorizarea 19 lei traducatorilor si interpretilor

Art. 31. – (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2) Dispozitiile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

din cate stiu eu taxa de timbru este de 3% din valoarea masei partajabile (se evalueaza toate bunurile care trebuie impartite si se calculeaza taxa la 3% din suma respectiva).
Dupa modificarea Legii nr. 146/1997, actiunile privind iesirea din indiviziune se taxeaza astfel:
- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor;
- stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale
- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
- cereri de reductiunea liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;
- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile;

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxa de timbru georgia78 georgia78 Am o rugaminte . Am de calculat taxa de timbru la o actiune comerciala si nu stiu daca am calc. bine. Valoarea actiunii este de 110.572 lei. Cu cat se ... (vezi toată discuția)
Taxa de timbru concurenta neloiala si instanta competenta fulgusor fulgusor Cu cat timbrez o actiune in concurenta neloiala si care e instanta competenta? Mentionez ca nu se bazeaza pe legea 84/1998 pt ca abia am depus cererea la OSIM ... (vezi toată discuția)
Taxa de timbru dorinv dorinv Buna seara Ma poate ajuta cineva cu ultima reactualizare a taxei de timbru judiciar si a cuantumurilor timbrului judiciar? Rog pe mp sau indicarea sursei ... (vezi toată discuția)