avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1007 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Promovare in clasa
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Promovare in clasa

sunt functionar public incadrat in 2007 pe studii medii referent (nu au fost scoase la concurs posturi ptr studii superioare la acel concurs).
am absolvit politehnica inainte de a fi functionar.am master in adm. publica luat in 2010 .am si atestat dat de la scoala de finante publice.
de ce nu -mi primesc dosarul pentru a promova in clasa superioara-inspector?
imi spun ca nu sunt valabile studiile
fisa postului a mea nu difera cu nimic de cea a unui inspector
Cel mai recent răspuns: Tanjiani , utilizator 20:11, 16 Noiembrie 2011
Parerea unora, inclusiv ANFP-ul este ca pentru a promova in clasa, studiile trebuiesc absolvite dupa numirea in functia publica.
Masteratul are relevanta doar pentru promovarea/ocuparea unei functii publice de conducere.
Institutia poate sa "hotarasca" daca studiile absolvite de dvs. sunt utile sau nu, sau daca are nevoie de dv. angajat pe studii medii sau superioare...
am o nedumerire . de ce sunt recunoscute doar studiile absolvite dupa incadrare ? nu mi se pare corect .
[ link extern ]

In cazul absolvirii unei forme de învăţământ superior =studiilor superioare cu licenţă, tip Bologna ??????/?
Procesul de la Bologna
Conferinţa privind diplomele de master
Helsinki, Finlanda, 14-15 martie 2003

Întrebări frecvente
Întrebări frecvente în cadrul seminariilor regionale
2.Cum se realizează încadrarea unui funcţionar public care a absolvit o formă de învăţământ de scurtă durată şi a promovat examenul de promovare clasă?
Absolvenţii de colegiu se încadrează în funcţii publice din clasa a-II-a, respectiv referent de specialitate. Asolvenţii studiilor superioare cu licenţă, tip Bologna, se încadrează în funcţii publice din clasa I, respectiv inspector/consilier/expert.
Art. 1. - (1) In cazul absolvirii unei forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, funcţionarii publici încadraţi în funcţii publice cu nivel de studii inferior care doresc să promoveze în clasă prezintă compartimentelor de resurse umane, în vederea aprobării de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, însoţită de diploma de licenţă, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor.
LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010
ART. 27
În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S
Art. 121 - (1) Promovarea reprezintă modalitatea de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea, în condiţiile legii, a unei:
a) funcţii publice cu grad profesional superior celui deţinut anterior promovării;
b) funcţii publice dintr-o clasă superioară, ca urmare a obţinerii unei diplome de nivel superior şi a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens;
c) funcţii publice de conducere ca urmare a promovării examenului sau concursului organizat în acest sens, în condiţiile prezentei hotărâri.

citat "Politica de resurse umane a ANFP4.
2. Formare şi dezvoltare
Se referă la dezvoltarea competenţelor funcţionarilor publici din ANFP prin diferite metode. Următoarele întrebări ajută la elaborarea politicii de resurse umane în acest domeniu:Ce competenţe trebuie să se dezvolte în perioada la care se referă politica de resurse umane?
 Ce metode de dezvoltare sunt preferate?
 Cine răspunde de dezvoltarea resurselor umane? Care este rolul şefului ierarhic în dezvoltarea subordonaţilor? Cum sprijină specialistul de resurse umane activitatea de formare şi dezvoltare a resurselor umane?
 Ce atitudine aşteaptă organizaţia de la funcţionarii publici în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor profesionale?
 Ce sprijin primesc funcţionarii publici de conducere de la specialiştii de resurse umane?Exemplu: Învăţarea şi perfecţionarea continuă este o parte componentă a culturii organizaţionale. Fiecare funcţionar public trebuie să fie conştient de necesitatea actualizării cunoştinţelor şi competenţelor proprii. Formarea se face prin instruire în cadrul cursurilor organizate de instituţii specializate şi prin specializare la locul de muncă. Acestea trebuie completate prin studiu individual. Dezvoltarea competenţelor funcţionarilor publici este rezultatul unei colaborări active şi continue între funcţionarii publici şi şefii ierarhici. Funcţionarii publici de conducere au responsabilitatea îndrumării şi sprijinirii funcţionarilor publici din subordine oferindu-le oportunităţi de învaţare, feedback şi coaching. În acest scop organizaţia pune la dispoziţia funcţionarilor publici de conducere programe şi resurse care sprijină funcţionarii publici să urmeze cursuri de perfecţionare şi să-şi îmbunătăţească abilităţile. Funcţionarii publici de conducere sunt sprijiniţi în aceasta activitate de compartimentul de resurse umane care oferă sprijin şi suport prin interpretarea şi explicarea procedurilor, prin punerea în evidenţă a metodelor de formare şi dezvoltare cele mai adecvate, prin organizarea de evenimente de formare."
Funcţionarii publici de execuţie şi de conducere din ANFP sunt principala resursă strategică a organizaţiei, factorul cheie care asigură realizarea obiectivelor Agenţiei şi al promovării unui management modern al resurselor umane în administraţia publică în conformitate cu legislaţia în vigoare şi standardele europene. Ca factor strategic, ANFP asigură resurselor umane din organizaţie un tratament echitabil şi corect, posibilităţi de dezvoltare profesională şi de carieră în funcţie de cunoştinţele, competenţele dobândite şi performanţa demonstrată. Orientarea spre beneficiari trebuie să guverneze întreaga activitate a funcţionarilor publici din ANFP, însoţit de respectul pentru cetăţean, integritate şi onestitate, profesionalism şi inovaţie. Managementul resurselor umane are menirea de a asigura corpul de funcţionari publici care dispune de aceste calităţi şi competenţe. Managementul operativ al resurselor umane în ANFP se realizează de către funcţionarii publici de conducere prin aplicarea procedurilor de MRU, înaintarea propunerilor şi luarea deciziilor legate de funcţionarii publici din subordine conform legislaţiei în vigoare şi procedurilor de managementul resurselor umane, respectând principiile echităţii şi transparenţei. Funcţionarii publici de conducere sunt sprijiniţi în activitatea de MRU de către specialiştii de resurse umane.
cred ca este discriminare-multi din cei care conduc au fost promovati in aceiasi situatie
adica la concurs pe post studiile sunt valabile,iar la cel de promovare nu
nicaieri in lege nu scrie cand trebuie sa termini studiile(inainte sau dupa angajare)
nu este nimeni de specialitate?
curand ma intalnesc cu comisia de discriminare la anfp
Ultima modificare: Marți, 15 Noiembrie 2011
mihailivan, utilizator
[ link extern ]

"Promovarea în clasă este drept de carieră de care pot beneficia funcţionarii publici, urmare
absolvirii studiilor superioare, care însă nu îşi găseşte aplicabilitatea în cazul persoanelor care,
deşi absolvente de studii superioare la momentul intrării în corpul funcţionarilor publici, prin
propriul act de voinţă au ocupat o funcţie publică de nivel inferior pregătirii lor profesionale."

De curiozitate, ce atributii aveti in fisa postului pe studii medii care nu difera cu atributiile inspectorului pe studii superioare?...
Inspectorul respectiv a avut cerinta de studii pentru ocuparea postului - politehnica?...
masterul a fost obtinut dupa angajare.
inspectorul a fost angajat prin concurs si are treapta pentru care eu doresc sa dau examen.
pentru a ocupa o functie de treapta superioara trebuie sa dau concurs.in concurs pentru functiile ramase vacante se stipuleaza ca cel care concureaza sa fi fost functionar public cu treapta 1.in acest caz eu nu o sa pot concura/promova pe treapta 1 niciodata.

2.Cum se realizează încadrarea unui funcţionar public care a absolvit o formă de învăţământ de scurtă durată şi a promovat examenul de promovare clasă?
Absolvenţii de colegiu se încadrează în funcţii publice din clasa a-II-a, respectiv referent de specialitate. Asolvenţii studiilor superioare cu licenţă, tip Bologna, se încadrează în funcţii publice din clasa I, respectiv inspector/consilier/expert.

aceasta intrebare este luata de pe site-ul lor .
logic vorbind , inseamna ca acesta a fost in concurs si a promovat si urmeaza a fi incadrat în funcţii publice din clasa I, respectiv inspector/consilier/expert.
nu??????????///

Alte discuții în legătură

Promovarea functionarilor publici corinastrenc corinastrenc Am o nelamurire! Daca poate cineva sa ma ajute: Am absolvit studii superioare, după aceea m-am incadrat in functia de referent , clasa III, grad asistent, ... (vezi toată discuția)
Promovarea in clasa a functionarilor publici mihaitaene mihaitaene Am absolvit Facultatea de Drept si Administratie Publica, specializarea Administratie Publica, ciclul I Bologna, promotia 2009. Acum am sustinut examenul de ... (vezi toată discuția)
Promovare in clasa functionar public cristina12ung cristina12ung sint referent superior ( asistenta medicala) la Directia de Sanatate Publica in cadrul Serviciului Programe de Sanatate si absolventa de studii superioare cu ... (vezi toată discuția)