avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1060 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor O.M.F.P. nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

O.M.F.P. nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 824 din data de 22 noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Actul normativ stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal, persoana impozabila care are sediul in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent:
a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:
- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro;
- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire de 35.000 euro, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, precum si anexa la cererea de inregistrare, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, insotita de anexa la declaratie.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA sunt urmatoarele:
- persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;
- niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
- existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificarii faptice;
- criteriile de evaluare prevazute in detaliu in anexa la actul normativ.

Ordinul intra in vigoare la data de 1 decembrie 2011, data la care se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

[ link extern ]


Aici puteti vizualiza prezentul ordin:

[ link extern ]


Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 06:12, 2 Decembrie 2011
In OMFP 2795/2011, apar urmatoarele noutati (cel putin pe acestea le-am identificat):

1. Controlul faptic nu mai este efectuat de Garda Financiara;
2. In cazul firmelor nou-infiintate care doresc sa devina platitoare de TVA:
- trebuie sa depuna o cerere (formularul 098) + alte documente la administratie, in aceeasi zi cu depunerea cererii de inregistrare la ONRC.
- in termen de o zi de la data comunicarii certificatului de inregistrare la ONRC, administratia trebuie sa emita decizia de aprobare a inregistrarii firmei ca platitoare de TVA, daca firma indeplineste criteriile (deci de la data depunerii formularului 098 si pana la data eliberarii certificatului de inmatriculare, administratia trebuie sa efectueze controlul documentar, controlul faptic, sa calculeze procentajul etc)
3. In cazul firmelor neplatitoare de TVA, care opteaza pentru a deveni platitoare de TVA:
- vor depune formularul 010 + alte documente
- in termen de trei zile de la depunerea formularului 010, administratia trebuie sa emita decizia de aprobare (deci in trei zile administratia trebuie sa efectueze controlul documentar, faptic, sa calculeze procentajul etc).

Oare vor putea administratiile financiare sa respecte aceste termene?
Ultima modificare: Vineri, 25 Noiembrie 2011
Ana Muntianu, Consultant fiscal
Cred ca nu :acute:, @fat frumos.
Multumim mult pentru completari!
Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Principalele modificari aduse prin acest act normativ:

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (inainte de realizarea operatiunilor) si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului depun la organele fiscale:

- formularul 098 "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal" si
- Anexa la cererea de inregistrare.

Aceste formulare se depun in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (ulterior desfasurarii operatiunilor si opteaza pentru inregistrare) si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului depun la organele fiscale:

- formularul 010 "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" si
- Anexa la declaratia de mentiuni.

Se reglementeaza ce se intelege prin organ fiscal competent, astfel:

a) pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal : organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului;
b) pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal : organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe.

Referitor la criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA:
- la criteriul potrivit caruia persoana impozabila trebuie sa demonstreze ca nu se afla in situatia de a nu desfasura activitati economice la sediul social sau la sediile secundare si nici in afara acestora apare ca noutate depunerea concomitent cu depunerea formularelor necesare la inregistrare a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru, nemaifiind in discutie depunerea
certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului prin care se facea dovada
indeplinirii acestui criteriu;

- la criteriul potrivit caruia niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal inregistrati fiscal in Romania si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare apare ca noutate depunerea concomitent cu depunerea formularelor necesare la inregistrare a declaratiei pe propria
raspundere din care sa rezulte ca administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute in O.G. nr. 75/2001.

- la criteriul privind existenta faptica a spatiului aferent sediului social/sediilor secundare declarate apare ca noutate faptul ca verificarea la fata locului se face de catre organul fiscal competent si nu se mai face de catre Garda Financiara.

Referitor la termenul de emitere a deciziei de aprobare sau a deciziei de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA:

In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (inainte de realizarea operatiunilor):

- in situatia in care formularul 098 "Cererea de inregistrare in scopuri de TVA" si Anexa la cererea de inregistrare" se depun in aceeasi zi cu depunerea, la registrul comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului termenul de emitere a deciziilor este : maximum o zi lucratoare de la data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului.

- in situatia in care formularul 098 "Cererea de inregistrare in scopuri de TVA" si Anexa la cererea de inregistrare" se depun ulterior depunerii, la registrul comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, dar inainte de data comunicarii certificatului de inmatriculare in registrul comertului termenul de emitere a deciziilor se prelungeste corespunzator cu numarul de zile lucratoare cuprinse intre data depunerii cererii de inmatriculare in registrul comertului si data depunerii formularului 098 "Cererea de inregistrare in scopuri de TVA" si "Anexei la cererea de inregistrare".

- in situatia in care formularul 098 "Cererea de inregistrare in scopuri de TVA" si Anexa la cererea de inregistrare" se depun dupa comunicarea certificatului de inmatriculare in registrul comertului, termenul de emitere a deciziilor este: maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii formularului 098 "Cererea de inregistrare in scopuri de TVA" si "Anexei la cererea de inregistrare".

- in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (ulterior desfasurarii operatiunilor si opteaza pentru inregistrare) termenul de emitere a deciziilor este: maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii Anexei la declaratia de mentiuni.

Informatiile referitoare la existenta asociatilor/administratorilor care detin/au detinut calitatea de asociat si/sau administrator la alte societati lichidate, sau societati la care a fost declansata procedura insolventei trebuie sa corespunda unei perioade de 5 ani care preceda datei solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA.
Formularele:

- 098 "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" si "Anexa la cererea de inregistrare" se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului
- 010 "Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" si "Anexa la declaratia de mentiuni" se depun la organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse pana la data de 01.12.2011, data intrarii in vigoare a O.M.F.P. nr. 2.795/10.11.2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA se solutioneaza conform procedurii reglementate prin O.M.F.P. nr. 1984/2011.

[ link extern ]
Ultima modificare: Vineri, 2 Decembrie 2011
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratiile 010 si 098 31101979 31101979 Buna ziua. Am si eu o intrebare la dumneavoastra. O societate nou infiintata in iulie 2013 care este neplatitoare de tva dar cu impozit pe profit 16% vrea sa ... (vezi toată discuția)
Inregistrare platitor de tva ContSters103316 ContSters103316 Ce declaratie trebuie sa depun pentru a deveni platitor de TVA pentru o SC infiintata in mai 2014, si de la 01.02.2015 vrea sa devina platitor? 010, 088, 098? (vezi toată discuția)
Durata inregistrare tva si inregistrare in roi Mihai223 Mihai223 Dupa ce o SRL a fost infiintata, cat dureaza procedura de inregistrare in scopuri de TVA in Romania si apoi inscrierea in Registrul Operatorilor ... (vezi toată discuția)