avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 314 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... Post aflat in litigiu
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

Post aflat in litigiu

Postul pe care il ocup in urma suspendarii deciziei de concediere, se desfiinteaza ca urmare a unei noi reorganizari si se infiinteaza alte posturi. Angajatorul poate sa emita o noua decizie de concediere? Sau va trebui sa tina cont de litigiul existent si sa ma numeasca pe unul din posturile vacante?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 11:48, 17 Decembrie 2011
1. Cum s-a suspendat decizia de concediere ?

2. Desfiintarea unor posturi nu are nicio legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata ...

3. Lucrati in sectorul bugetar sau privat?
Ultima modificare: Vineri, 16 Decembrie 2011
Cornel Vasile, Consilier juridic
1. Instanta a suspendat decizia de concediere.
3. Da.
In acest caz, consider ca acest post nu ar trebui sa intre in reorganizare pana la pronuntarea instantei de judecata .... efectele deciziei de concediere au fost suspendate de catre instanta de judecata.

Daca sunteti personal contractual va sunt incidente prevederile Codului Muncii iar daca sunteti functionar public sunt incidente prevederile Legii nr.188/1999.

Art. 65 C.mun. nu reglementează în sarcina angajatorului obligaţiile de diligenţă de a oferi salariatului care urmează a fi concediat un alt loc de muncă vacant ...

Legea nr.188/1999 , art. 99 (1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată într-o altă localitate, iar funcţionarul public nu este de acord să o urmeze;
b) autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării activităţii, prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia publică ocupată de către funcţionarul public a unui funcţionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetenţa profesională, în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale;
e) funcţionarul public nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 54 lit. g);
f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a funcţionarului public, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei publice deţinute;
g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului funcţionar public de acceptare a numirii în condiţiile art. 93.
(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) reprezintă motive neimputabile funcţionarilor publici.
(3) În cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
(4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.
(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la dispoziţie funcţionarilor publici.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere.
....
Sunt functionar public.
Daca "Desfiintarea unor posturi nu are nicio legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata ...", iar in urma noii reorganizari vor exista posturi de natura celui pe care il ocup, inseamna ca angajatorul ma numeste fara concurs pe unul din aceste posturi datorita litigiului aflat pe rolul instantei?
Fiind functionar public, atunci în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice exista funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta avea obligaţia de a vi le pune la dispoziţie ..in acest caz, numirea se facea fara examen.


Alte discuții în legătură

Concediere functionar public ana18 ana18 mi-am terminat concediul de crestere al copilului in varsta de pana la 2 ani pe 18 iulie2010 m-am intors la munca exact in febra concedierilor. Eu sunt ... (vezi toată discuția)
Reorganizare institutie publica conform oug nr. 63/2010 alexandru andra alexandru andra Trebuie sa umblam la organigrama/stat de functii, cf. oug 63/2010 si dorim ca unele birouri sa devina compartimente cu maxim 2 FP. In ce legislatie prevede ... (vezi toată discuția)