avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 183 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... Inmatriculare autoturism - acte necesare
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

Inmatriculare autoturism - acte necesare

de ce acte e novoie sa trec o masina pe numale meu?
Cel mai recent răspuns: ynocentta , utilizator 16:00, 9 Februarie 2012
[ link extern ]

Va transmit si articolele 7 si 8 din ordinul 1501/2006 :
Art. 7
(1)Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:a)cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
b)fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
c)cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
g)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h)dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
i)dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
j)începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii;
k)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
m)certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
n)procura specială, după caz.
(2)Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(3)În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
(4)În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenţa celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţii stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5)În cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(6)Până la clarificarea situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii.
(7)Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (3), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
Art. 8
(1)Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul
se efectuează în baza următoarelor documente:
a)cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
b)fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
c)cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f)dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h)dovada plăţii taxei de înmatriculare;
i)certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
j)plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
k)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
m)certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
n)procura specială, după caz.
(2)Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(3)Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
(4)Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.
Pentru un raspuns la obiect,precizati daca este vorba despre autovehicul nou,sau deja inmatriculat ,achizitionat din tara sau importat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Acte necesare inscriere masina valentin_vs valentin_vs Buna seara! De curand am cumparat o masina si vreau sa o inscriu.As vrea sa stiu ce acte imi trebuiesc si daca pe talonul vechi vanzatorul trebuia sa treaca ... (vezi toată discuția)
Brief mic pierdut s_tironeac s_tironeac Buna ziua. Am pirdut brief-ul mic al masinii aduse din Germania( masina a fost adusa de alta persoana ,si cumparata de mine in Romania).Am toate documentele ... (vezi toată discuția)
Transfer propietate autoturism vacariuioan52 vacariuioan52 Transfer propietate.Vreau sa transfer propietatea masinii de la fiul meu catre mine .Cum trebuie sa procedez?: (vezi toată discuția)