avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 540 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Codul rutier, contravenţii şi ... acte necesare inscriere masina
Discuție deschisă în Codul rutier, contravenţii şi probleme conexe

acte necesare inscriere masina

Buna seara!
De curand am cumparat o masina si vreau sa o inscriu.As vrea sa stiu ce acte imi trebuiesc si daca pe talonul vechi vanzatorul trebuia sa treaca ca a instrainat masina.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Claudiams , utilizator 22:09, 23 Noiembrie 2012
De regula vanzatorul mentioneaza instrainat catre X la data..
DOCUMENTE NECESARE PENTRU INMATRICULAREA VEHICULELOR RADIATE DIN ALTE JUDETE
 Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si doua copii xerox
 Fisa de inmatriculare cu viza directiei fiscale de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice)
 Cerere de inmatriculare (cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice)
 Document de proprietate (factura sau contract de vanzare cumparare) original si copie xerox
 Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. sau C.I.) original si copie xerox
 Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox
 Tichetul de verificare tehnica efectuata la Registru Auto Roman
 Dovada de plata a taxei de inmatriculare (Trezorerie sau Directia Taxe si Impozite a localitatii de domiciliu)
 Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC , BCR)
 Codul fiscal si certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica
 Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

Ordin 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor:

Art. 7. - (1) Inmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. In cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. In situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii;
k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
n) procura specială, după caz.
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.
(3) In cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.
(4) In cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenţa celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţii stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(5) In cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(6) Până la clarificarea situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii.
(7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (3), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.
Talonul trebuie sa fie scris,instrainat catre..........,data....,semnatura vanzatorului,certificatul de radiere in 3 exemplare la fel semnat de vanzator....,certificat fiscal de la vanzator...
Mai bine mergeti la un birou de intocmit dosare de inmatriculare si va spune,pe langa actele pe care le detineti ce mai aveti nevoie

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Brief mic pierdut s_tironeac s_tironeac Buna ziua. Am pirdut brief-ul mic al masinii aduse din Germania( masina a fost adusa de alta persoana ,si cumparata de mine in Romania).Am toate documentele ... (vezi toată discuția)
Inmatriculare autoturism - acte necesare marian211 marian211 de ce acte e novoie sa trec o masina pe numale meu? (vezi toată discuția)
Impozitare romaneasca pentru auto inmatriculat in bulgaria Codel Codel Buna ziua , Am cumparat in 2010 o masina din vidin,vreau sa o inmatriculez, Am fost la primarie sa o iau in evidenta si m-i sa spus ca daca vreau sa o o iau ... (vezi toată discuția)