avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 591 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Impozite, taxe şi timbrul de ... Taxa autorizatie de construire
Discuție deschisă în Impozite, taxe şi timbrul de mediu 2013. Legalitate şi interpretare juridică

Taxa autorizatie de construire

Buna ziua,
Cum se calculeaza/interpreteaza taxa pentru autorizatia de construire in virtutea art.267, alin.(8) " Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente." si a normelor de aplicare art.138 "persoanele juridice solicitante datorează o taxă, reprezentând 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiileLegii nr. 50/1991, inclusiv instalaţiile aferente"

Mai exact din care din valorile din devizul general se calculeaza taxa pentru autorizatia de construire?
Cel mai recent răspuns: andr33apn , utilizator 13:31, 15 Februarie 2012
Ordinul 839/2009, respectiv :

Art.69 - Taxe în procedura de autorizare
(1)Pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare solicitantul
datoreaza taxe catre autoritatea administratiei publice judetene/locale emitente, care se stabilesc în
conformitate cu prevederile art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Procedura de
regularizare a acestor taxe este reglementata, de asemenea, prin Legea nr. 571/2003.
(2)Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora este cea evidentiata la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcapitolul 4.1. -
Constructii si instalatii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii, coroborata cu prevederile Capitolului V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a
autorizatiilor, punctele 131-146 din Titlul 9 al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu referire la
aplicarea prevederilor art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
(3)Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare a executiei lucrarilor (organizare de santier) va avea
ca baza de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 - Organizare de santier, pct. 5.1.1.
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier, în conformitate cu Metodologia privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobata prin
Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
(4)Prin exceptare de la prevederile alin. (1), potrivit dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Lege, emiterea
autorizatiei de construire/desfiintare în vederea executarii lucrarilor de interventie în prima urgenta
pentru punerea în siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta
pericol public, indiferent de destinatie, precum si a lucrarilor la lacasuri de cult ori la monumente
istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, este scutita de la plata taxelor de
autorizare. Daca în cladirile cu statut de monument se desfasoara activitati comerciale, scutirea de la
plata taxei de autorizare nu se aplica.


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxa regularizare autorizatie constructie si timbru de arhitectura ion_raluca ion_raluca As dorii sa stiu ce procentaj se aplica pentru calcularea taxei de regularizare autorizatie constructie pentru locuinta (aceasta fiind prima locuinta a ... (vezi toată discuția)
Tipuri cheltuieli din capitolul de proiectare si inginerie din devizul general - obiective de investitii si lucrari de interventie Razvandvl Razvandvl Ce tipuri de cheltuieli sunt incluse in capitolul de Proiectare si Inginerie din Devizul General pentru obiective de investitii si lucrari de interventie si ... (vezi toată discuția)
Fundamentare in legislatia europeana pentru hg 28/2008 danielleg danielleg Buna ziua! Poate cineva sa ma directioneze catre echivalentul in legislatia comunitara si/sau fundamentarea HG nr. 28/2008 pentru aprobarea ... (vezi toată discuția)