avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 701 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... OUG nr. 151/2008
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

OUG nr. 151/2008

Ma poate ajuta cineva cu textul OUG 151/2008? Nu am program legislativ si in rest nu il gasesc niciunde. Mersi!!!
Cel mai recent răspuns: dorae , utilizator 22:45, 13 Noiembrie 2008
Am cautat-o si noi.Rezultatul.............O !:rolleyes:
sorry
:( Mersi oricum pt intentie!:kissing:
Nu se poate posta pe forum decat textul nu si anexele :(

Ordonanţă de urgenţă nr. 151/2008 din 10/11/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 11/11/2008

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ au fost stabilite creşterile salariale ce se acordă în anul 2008 personalului din învăţământ. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar de stat urmau să beneficieze, în perioada octombrie-decembrie 2008, de o creştere salarială de 9%.
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit următoarele creşteri salariale:
• 55% profesorii universitari;
• 37% personalul didactic din învăţământul universitar (conferenţiari, lectori, preparatori etc.) şi din învăţământul preuniversitar.
Având în vedere faptul că efortul financiar al măririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi susţinut, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 a fost amânată aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.
Conştienţi de necesitatea creşterilor salariale pentru personalul din învăţământ şi din dorinţa de a atrage în sistem personal calificat şi valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitările sindicatelor din învăţământ şi de la poziţia adoptată de Senatul României în cadrul şedinţei de plen din data de 10 noiembrie 2008, în sensul menţinerii respectivelor creşteri salariale, şi luând în considerare, totodată, faptul că aplicarea creşterilor salariale prevăzute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepanţe foarte mari între diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor creşteri diferenţiate pentru cadrele didactice, astfel încât personalul din învăţământ cu salarii mici să beneficieze de creşteri semnificativ mai importante decât cele ale personalului cu salarii mari.
Ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinţe negative directe, în sensul amplificării nemulţumirilor reale, pe fondul acutizării discrepanţelor existente între categoriile de cadre didactice, şi având în vedere presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situaţii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:


"ORDONANŢÃ
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008
şi în anul 2009 personalului din învăţământ"


2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:
a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."
3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majorează după cum urmează:
a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 şi 5."
4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază."
5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, respectiv în anexele nr. 1.1a, 1.2a şi 2a şi în anexele nr. 1.1b, 1.2b şi 2b, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ.
(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 3, 3a şi 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a şi din anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În coeficienţii de multiplicare cuprinşi în anexele nr. 2, 2a şi în anexele nr. 1.1b şi 1.2b, prevăzuţi la ultimele 3 tranşe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani şi peste 40 ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare."
7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 şi 11 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."
8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008, respectiv până la finele lunii mai 2009.
(2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile existenţei unor lucrări de complexitate care să necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii studiilor superioare de lungă durată, a studiilor superioare cu licenţă sistem Bologna şi a studiilor superioare de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut în conformitate cu necesitatea activităţilor desfăşurate în instituţie.
(3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesională imediat superioară, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."
9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*), 3*), 4*) şi 5*), anexele nr. 1.1a*), 1.2a*), 2a*), 3a*), precum şi anexele 1.1b*), 1.2b*), 2b*) şi 3b*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
10. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
11. După anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a şi 3b la prezenta ordonanţă de urgenţă.
___________
*) Anexele nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b 4 şi 5 sunt reproduse în facsimil.


Art. II. - Prevederile art. 4, 8 şi ale anexelor nr. 4 şi 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică în continuare pe întreg parcursul anului 2009.
Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.


PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU
Mersi mult de ajutor!!!!:kissing:
@dorae
poti sa-mi dai o adresa de mail si iti trimit si anexele la OUG nr.151/2008.

Alte discuții în legătură

Salarizare cadre didactice. dandanaua dandanaua Stie cinva daca Lg.221/2008 (cu marirea de 50% la profesori) a fost abrogata, sau este inca in vigoare ? Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat pe ceva in ... (vezi toată discuția)
Ordonanta de urgenta declarata neconstitutionala arhontele arhontele Daca o ordonanta de urgenta contine aticole dintr o ordonanta de urgenta declarat neconstitutionala e neconstitutionala si ea? Concret este vorba de: Art. ... (vezi toată discuția)
Procent indexare salarii personal didactic in octombrie 2008 gesonya gesonya Va rog sa imi clarificati care este de fapt procentul de indexare al salariilor personalului didactic in luna octombrie 2008 (6% sau 9%?), si baza legala in ... (vezi toată discuția)