avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 394 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale cazierul fiscal,cum se radiaza inainte de cei 5 ani?
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

cazierul fiscal,cum se radiaza inainte de cei 5 ani?

mai nou,AFP-ul,de ceva timp a introdus "cazierul fiscal" si fac ei in asa fel ca sa fie "inactive" foste firme ale unor proprietari,in baza unei ordonante in care numai ei stiu ce vor,dar normal,si logic,dupa ce firma a fost radiata din registrul comertului,cum sa mai dai bani la stat,pentru ce?in ce baza? daca societatea e radiata,si totusi ei le baga la "cazierul fiscal",cum se face radierea acestuia inainte de termenul de 5 ani....??
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 18:20, 8 Martie 2012
Art. 7 din OG nr.75/2001 dispune :

(1) Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 78 alin. (5) lit. b) sau c) din ordonanţa mai sus menţionată;

h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cazier fiscal - inactivitate fiscala razvandmn razvandmn Ca administrator al unei societati am primit de la Finante o Decizie de Declarare In Inactivitate datorita faptului ca nu am depus declaratiile conform ... (vezi toată discuția)
Radiere inscriere in cazierul fiscal catalinag catalinag Buna ziua, Mi s-a facut o inscriere in cazierul fiscal pentru nedepunerea declaratiilor pe 0. La momentul declararii societatii ca fiind inactiva nu am ... (vezi toată discuția)
Cazier fiscal adminstrator gelu86 gelu86 Am urmatoarea situatie: am fost adminsitrator la o firma, din 2008 nu s-au depus declaratii, firma a avut 2 angajati la inceput si nu a avut nici o activitate, ... (vezi toată discuția)