avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 574 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general termen inspectie fiscala
Discuție deschisă în Contabilitate în general

termen inspectie fiscala

Dragi consultanti fiscali si altii,

Pentru o cerere din 2006/ decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare (cca.46.ooo lei) care ar fi fost (la vremea aceea) termenele de declansare respectiv finalizare a inspectiei fiscale. (la ce mi-ar mai servi acum, e prea mult sa va povestesc, dar am eu ceva in cap).

Stiu ca ar trebui sa incep cautarea cu o metodologie de prin 2005 (am uitat care) corelata cu c. proc. fisc. dar n-as vrea sa nu ma apuce Craciunul... pana ce pricep eu ce si cum.

Ati putea sa ma ajutati? Multumesc.
Cel mai recent răspuns: mavi dan , utilizator 18:55, 4 Decembrie 2008
Ordinul nr.10/2007 din 7.04.2007 publicat in M.of. partea I nr.333/17.05.2007 pentru modificarea si completarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optinune de rambursare, aprobata prin OMFP nr.967/2005;
OMFP nr.338/2004 (publicat in M.of.nr.231/16.03.2004) modificat prin Ordinul nr.1857/2007;
Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a fost publicata in M.of. partea I nr.785/20.11.2007.
Sper sa va fie de folos!
Ultima modificare: Miercuri, 3 Decembrie 2008
Admin, administrator
Metodologia de rambursare TVA in 2006 (09-01-2006)

In M.O. nr. 1184 din data de 28.12.2005 afost publicat OMF nr. 2008/2005, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Art. I. - Metodologia de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 967/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La capitolul II litera B2, punctul 41 se abrogă.
2. Capitolul III va avea următorul cuprins:
"A. Dispoziţii generale
1. Pentru marii contribuabili rambursarea se acordă cu control ulterior.
În categoria marilor contribuabili se cuprind plătitorii definiţi potrivit prevederilor legale în vigoare.
Inspecţia fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 2 ani de la aprobare.
2. Primul decont cu sume negative cu opţiune de rambursare depus, după înregistrarea investiţiei potrivit legii, de către plătitorii care realizează investiţii ce se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările şi completările ulterioare, va fi supus inspecţiei fiscale, rambursarea fiind acordată cu control anticipat.
Solicitările ulterioare depuse de această categorie de plătitori pe durata derulării investiţiei vor fi soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară.
Compartimentele cu atribuţii de inspecţie fiscală vor verifica, semestrial, la sediul plătitorului, rambursările acordate.
3. Plătitorii constituiţi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat beneficiază de rambursare în condiţiile prevăzute de pct. 2 din prezentul capitol.
B. Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili
1. Compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit anexei nr. 3 la prezenta metodologie.
2. După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare vor fi supuse analizei, în vederea soluţionării.
3. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare vor fi verificate din punct de vedere al corectitudinii completării. Partea finală de «Regularizări» din formular va fi comparată cu datele existente în evidenţele fiscale.
Dacă se constată erori materiale, compartimentul de specialitate va notifica contribuabilului pentru corectarea erorilor materiale şi va aplica procedura specială în domeniu.
4. Rambursarea cu inspecţie fiscală ulterioară se soluţionează prin emiterea Deciziei de rambursare de către compartimentul de specialitate.
5. Prevederile cap. II lit. D «Fluxul operaţiunilor în cadrul compartimentului de colectare» şi ale cap. II lit. E «Finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor» se aplică în mod corespunzător."
3. Anexa nr. 4 la metodologie "Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală" se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aferente lunii decembrie 2005.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplică şi deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili în perioadele anterioare şi rămase nesoluţionate până la data publicării, cu excepţia cazurilor în care au fost sesizate organele de urmărire penală sau a fost întocmit un raport de inspecţie fiscală.
Art. III. - Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Vezi si asta
Prin Codul fiscal, notiunea de ,,T.V.A. de rambursat“, cu care ne-am familiarizat pana la 1 ianuarie 2004 este inlocuita cu notiunea de ,,suma negativa a taxei pe valoarea adaugata“.

Suma negativa este definita ca excedent al diferentei dintre suma T.V.A. aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate de o persoana impozabila dedusa intr-o perioada fiscala si suma T.V.A. colectata, aferente operatiilor impozabile din aceeasi perioada.

IMPORTANT:

In situatia in care suma negativa a T.V.A. din perioada fiscala de raportare este mai mare de 50 milioane lei, aceasta poate fi solicitata la rambursare prin decontul de T.V.A. prin bifarea casetei corespunzatoare. Suma solicitata la rambursare nu mai poate fi reportata prin decont in perioada fiscala urmatoare. Decontul astfel bifat este considerat cerere de rambursare T.V.A.

Suma negativa solicitata la rambursare trebuie inregistrata in evidenta contabila intr-un analitic distinct al contului 4424, astfel incat aceasta sa nu mai fie utilizata la regularizarea T.V.A. de plata in lunile urmatoare.

Practic, contul 4424 trebuie dezvoltat pe doua conturi analitice:

4424.01 – T.V.A. de recuperat
4424.02 – T.V.A. de recuperat solicitata la rambursare
Persoana impozabila are posibilitatea sa renunte la cererea de rambursare prin preluarea sumei respective in decontul de T.V.A. urmator ca suma reportata din perioada fiscala precedenta pentru care nu s-a depus cerere de rambursare.

Concomitent, are obligatia sa comunice in scris optiunea de renuntarea la cererea de rambursare organului fiscal teritorial care va opera renuntarea in fisa de platitor.

Renuntarea la cererea de rambursare impune de asemenea stornarea sumei din contul analitic 4424.02 ,,T.V.A. de recuperat solicitata la rambursare“ si inregistrarea in contul analitic 4424.01 ,,T.V.A. de recuperat“ prin formula contabila:

4424.01 = 4424.02

Prin Codul fiscal s-a reglementat modul de preluare a soldului sumei negative a T.V.A. in urmatoarele cazuri speciale:

divizarea sau absorbirea: soldul sumei negative a T.V.A. pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat in decontul persoanei care a preluat activitatea.
fuziunea dintre doua sau mai multe persoane juridice impozabile: soldul sumei negative a T.V.A. pentru care nu s-a solicitat rambursarea si soldul T.V.A. de plata se preia de noua persoana impozabila din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
METODOLOGIA DE SOLUTIONARE A DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE T.V.A.

Modalitatea de solutionare a deconturilor cu sume negative de T.V.A. prin care se solicita rambursarea este reglementata prin O.M.F.P. nr. 338/2004.

Deconturile de T.V.A. se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate ca platitori de T.V.A. la organul fiscal unde firmele au domiciliul fiscal, prin urmatoarele modalitati:

prin posta;
Deconturile primite prin posta se vor prelucra in ziua primirii de la registratura.

direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe suport electronic, insotite de doua exemplare listate;
Deconturile primite direct la organul fiscal se inregistreaza la Registratura si se prelucreaza imediat, in momentul primirii, in prezenta platitorului.

prin sistemul electronic national.
ATENTIE!

Deconturile de T.V.A. se depun la urmatoarele termene:

trimestrial, pana la 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, inclusiv, de catre firmele care au realizat, in anul anterior, o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, inclusiv;
lunar, pana la 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv, de catre firmele care au realizat, in anul anterior, o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro.
Deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata numita „Sume de rambursat“ si se transmit zilnic la compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, in vederea efectuarii analizei de risc.

Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data depunerii decontului de T.V.A. cu sume negative cu optiune de rambursare.

Procedura de analiza de risc se desfasoara in mai multe etape si are ca scop final incadrarea fiecarui platitor, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care acesta il prezinta pentru administratia fiscala.

Aceasta procedura consta in stabilirea anuala a Standardului Individual Negativ (SIN-ul) pentru fiecare platitor.

STABILIREA STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV

S.I.N. reprezinta suma maxima a T.V.A. ce poate fi rambursata fara control documentar sau control tematic de T.V.A., riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala. Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a platitorului tinand cont si de comportamentul sau fiscal.

Incepand cu anul 2004, SIN-ul anual se stabileste in luna august dupa prelucrarea si centralizarea datelor din Bilantul anual intocmit pentru anul fiscal, avand in vedere:

datele din deconturile depuse in perioada:
-august an anterior – iulie an curent (pentru platitorii cu obligatii declarative lunare);

-octombrie an anterior – iulie an curent (pentru platitorii cu obligatii declarative trimestriale);

modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in aceeasi perioada.
SIN-ul stabilit in luna august ramane neschimbat pana la stabilirea unui nou SIN, in luna august 2005, acesta fiind utilizat pentru solutionarea deconturilor T.V.A. cu sume negative cu optiune de rambursare depuse in perioada septembrie 2004 – august 2005.

Pentru semestrul I 2004, S.I.N.-ul s-a stabilit provizoriu in luna februarie, pe baza urmatoarelor elemente:

datele din deconturile aferente perioadei decembrie 2002 – noiembrie 2003;
modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in aceeasi perioada;
datele din Situatia financiar-contabila la 30.06.2003.
In luna august 2004, S.I.N.-ul urmeaza a fi recalculat.

S.I.N. se stabileste prin completarea Fisei de calcul a S.I.N.-ului.

Incepand cu anul fiscal 2004, rambursarea T.V.A. are loc numai dupa efectuarea controlului fiscal la urmatoarele categorii de platitori:

pentru platitorii ce au inscrise fapte in cazierul fiscal;
pentru platitorii care au ca obiect principal de activitate si isi desfasoara efectiv activitatea in urmatoarele domenii:
-productia sau comertul cu ridicata de bauturi alcoolice (cod 159 „Fabricarea bauturilor“ si cod 5134 „Comertul cu ridicata al bauturilor“);

-comertul cu ridicata a materialului lemnos si de constructie (cod 5153 „Comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructii);

-comertul cu ridicata al deseurilor (cod 5157 „Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor“);

pentru platitorii care au cereri de rambursare/compensare depuse pentru anul fiscal 2003 si nesolutionate;
pentru platitorii nou infiintati;
pentru platitorii pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul a SIN;
pentru platitorii pentru care SIN-ul este negativ (in perioada de referinta suma T.V.A. colectata este mai mare decat suma T.V.A. deductibila).
ATENTIE!

Platitorii nou-infiintati sunt acei contribuabili inregistrati ca platitori de T.V.A. care nu prezinta la data calcularii SIN-ului, 12 perioade de raportare (pentru cei cu obligatii declarative lunare) sau 4 perioade de raportare (pentru cei cu obligatii declarative trimestriale).

Pentru platitorii nou-infiintati care prezinta 3 luni consecutiv deconturi negative cu optiune de rambursare solutionate cu control anticipat si la care nu au fost stabilite diferente de taxa cu ocazia acestor controale SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective.

Pentru restul platitorilor SIN-ul se stabileste in doua etape:

In prima etapa se are in vedere:

1) stabilirea SIN-ului brut ca diferenta intre media T.V.A. colectata si media T.V.A. deductibila din perioada de referinta;

IMPORTANT:

Pentru platitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabileste pe luna, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabileste pe trimestru.

2) corectia SIN-ul brut cu indicele de inflatie si ajustarea acestuia in functie de comportamentul fiscal al fiecarui platitor.

IMPORTANT:

SIN-ul brut se corecteaza cu 1/2 din indicele de inflatie realizat la 31 decembrie 2003 si 1/2 din indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004.

Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti: marimea platitorului, rezultatele controalelor anterioare efectuate, gradul de conformare fiscala voluntara.

3) stabilirea SIN-ul final prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, in functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor;

Ajustarea sumei are loc prin majorarea procentuala, astfel:


Ajustare prin:
Pentru punctaj cuprins intre:

majorare cu 50% majorare cu 40% majorare cu 30% majorare cu 20% mentinere la 0%
0 – 155 puncte 156 – 200 puncte 201 – 250 puncte 251 – 300 puncte 301 – 590 puncteIMPORTANT:

SIN-ul se diminueaza cu 60 % , pentru cei care au prezentat consecutiv, in mai mult de 4 perioade de raportare, deconturi negative de T.V.A. cu sume mai mari de 1 miliard lei si nu au solicitat rambursarea.

In a doua etapa se are in vedere

1) analiza deconturilor primite cu sume negative de T.V.A. cu optiunea de rambursare;

ATENTIE!

Termenul de finalizare al analizei este de 15 zile calendaristice de la data primirii decontului.

2) introducerea in programul informatic a sumei solicitate la rambursare, prin program fiind realizata comparatia intre suma solicitata si SIN.

Prin comparare pot rezulta urmatoarele situatii de risc:

risc mic: cand suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN-ul final; In aceasta situatie programul informatic genereaza automat:
Decizia de rambursare a T.V.A. (in 3 exemplare);
Fisa de calcul a SIN. de risc;
risc mediu: cand suma solicitata la rambursare este mai mare decat SIN-ul final;
In aceasta situatie programul informatic semnaleaza acest aspect si genereaza lista platitorilor care se afla in aceasta situatie, in vederea efectuarii analizei individuale. Pe baza listei, se identifica deconturile platitorilor ce urmeaza a fi supusi analizei si se editeaza pentru fiecare platitor Fisa de calcul a SIN-ului.

Analiza individuala se efectueaza pentru fiecare perioada de raportare din care a rezultat suma solicitata la rambursare, fiind intocmita Fisa de analiza de risc pentru fiecare platitor.Sumele negative inscrise in coloana „Sume negative“ se compara, fiecare in parte cu SIN-ul, rezultatul (suma negativa mai mica sau mai mare decat SIN-ul) fiind consemnat in coloana de „observatii“.

Pot aparea doua situatii: a) cind toate sumele negative inscrise in coloana „Sume negative“ se incadreaza, fiecare in parte in SIN, caz in care: – nu se mai completeaza cartusul de „indicatori de analiza;

– se genereaza Decizia de rambursare.

b) intr-una din perioade suma solicitata la rambursare depaseste SIN-ul, caz in care:

– se completeaza si cartusul de „Indicatori de analiza“ pentru perioada respectiva.

Dupa completarea Fisei de analiza de risc si acordarea punctajului, deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se clasifica in:

Deconturi cu risc scazut
Deconturi cu risc mare

Cand se obtine un punctaj intre 0 si 60,
Cand se obtine un punctaj intre 60 si 200,

Pentru fiecare dintre perioadele din care
pentru cel putin una din perioadele din
clasificare

provine suma negativa solicitata la
care provine suma solicitata la rambur
deconturi

rambursare;
sare

Se solutioneaza pe baza analizei indivi

duale;PROCEDURA DE EFECTUARE A ANALIZEI

Procedura de efectuare a analizei individuale a deconturilor cu risc scazut, consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

Organul fiscal solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza.
Intocmirea de catre organul fiscal in doua exemplare a unei Note privind rezultatul analizei, document intocmit numai in situatia in care diferentele se pot justifica si clarifica urmare analizei documentare;
3. Propunerea aprobarii rambursarii prin inaintarea catre conducatorul compartimentului a urmatoarelor documente:

Nota privind rezultatul analizei;
Decontul de T.V.A.;
Fisa de calcul a SIN-ului;
Fisa de analiza;
4. Intocmirea Deciziei de rambursare a T.V.A. dupa aprobarea rambursarii; Decontul, Fisa de calcul a SIN-ului, Fisa de analiza de risc, Nota si Decizia se transmit conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.

IMPORTANT:

In situatia in care diferentele nu se pot justifica si clarifica pe baza analizei documentelor solicitate, se propune efectuarea controlului fiscal. Controlul fiscal trebuie efectuat in cel mult 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului, rezultatele verificarii fiind consemnate in Raportul de inspectie fiscala. Pe baza concluziilor cuprinse in Raport, se intocmeste Decizia de rambursare a TVA in trei exemplare.

IMPORTANT:

CAZURI SPECIFICE DE RAMBURSARE A T.V.A.


Cazurile specifice se refera la modalitatea de solutionare a deconturilor cu sume negative pentru care s-a solicitat rambursarea T.V.A.

Astfel, rambursarea se acorda:

cu control anticipat:
-pentru primul decont depus de platitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile L. nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie;

-pentru primul decont depus de platitorii constituiti conform O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.

cu control ulterior:
-pentru marii contribuabili definiti prin O.M.F.P. nr. 1173/2000;

-pentru deconturile ulterioare depuse de platitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile L. nr. 332/2001, pe intreaga durata de derulare a investitiei;

-pentru deconturile ulterioare depuse de platitorii constituiti conform O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;

Compartimentele cu atributii de control fiscal vor verifica, la sediul platitorului, rambursarile acordate, semestrial sau anual, in functie de rezultatele verificarilor anterioare.


OK. Multumesc. Dar prea multa vorba, @mavi dan
Propozitia de care aveam nevoie si pe care o gasisem intre timp (cu ajutorul lui @cermak gruianu) era asta:

Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data depunerii decontului de T.V.A. cu sume negative cu optiune de rambursare.
Atentie la ce am specificat mei sus
PROCEDURA DE EFECTUARE A ANALIZEI

Procedura de efectuare a analizei individuale a deconturilor cu risc scazut, consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

Organul fiscal solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus de suma solicitata la rambursare. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza.
Intocmirea de catre organul fiscal in doua exemplare a unei Note privind rezultatul analizei, document intocmit numai in situatia in care diferentele se pot justifica si clarifica urmare analizei documentare;
3. Propunerea aprobarii rambursarii prin inaintarea catre conducatorul compartimentului a urmatoarelor documente:

Nota privind rezultatul analizei;
Decontul de T.V.A.;
Fisa de calcul a SIN-ului;
Fisa de analiza;
4. Intocmirea Deciziei de rambursare a T.V.A. dupa aprobarea rambursarii; Decontul, Fisa de calcul a SIN-ului, Fisa de analiza de risc, Nota si Decizia se transmit conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.

IMPORTANT:

In situatia in care diferentele nu se pot justifica si clarifica pe baza analizei documentelor solicitate, se propune efectuarea controlului fiscal. Controlul fiscal trebuie efectuat in cel mult 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului, rezultatele verificarii fiind consemnate in Raportul de inspectie fiscala. Pe baza concluziilor cuprinse in Raport, se intocmeste Decizia de rambursare a TVA in trei exemplare

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Rambursare tva octav73 octav73 Buna ziua ! Conduc o SC si in urma cu aproape un an am depus o cerere de rambursare a TVA-ului .De atunci am tot fost verificat si amanat de nenumarate ori . ... (vezi toată discuția)
Contract de cesiune in forma autentica ciandreea ciandreea Contractul de cesiune de creante, incheiat in baza Ordinului MFP 1308/2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu ... (vezi toată discuția)
Recuperare tva ? albulescu albulescu daca se cumpara un teren de o S.C. poate fi primit recuperat TVA ?care sunt conditiile recuperarii TVA-ului si in cit timp aproximativ si care este procedura ... (vezi toată discuția)