avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 200 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... salariul minim in sanatate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

salariul minim in sanatate

Buna ziua,
Sunt angajata in sistemul sanitar de stat si am salariul de incadrare de 580 lei.Ptr.ca am ture si ore de noapte netul ajunge la 800 lei. E corecta incadrarea la un salariu care este sub salariul minim pe economie? Salariul minim nu se refera la salariul tarifar? Cum poate sa difere salariul tarifar de la o luna la alta in functie de sporuri, acesta nu e fix? Multumesc frumos
Cel mai recent răspuns: ContSters136493 , utilizator 10:04, 22 Aprilie 2012
Lege nr. 125/2005:
Va scriu tot articolul pt ca dvs stiti mai bine unde va incadrati.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:
"d) integral din venituri proprii."
2. Articolul 3 se abrogă.
3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
"(5) Salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excepţia funcţiei de director general adjunct medical, se stabilesc de către consiliul de administraţie al spitalului, în limitele minime şi maxime aprobate de Ministerul Sănătăţii, pe tipuri de spitale."
4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.
(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%.
(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%.
(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administraţie."
5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:
a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;
c) pentru activităţile care se desfăşoară în serviciile de ambulanţă, structurile de primire a urgenţelor - UPU şi CPU -, secţiile şi compartimentele de ATI, Anestezie şi de Terapie Intensivă şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;
d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
e) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază;
f) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi cu condiţii deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;
g) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a;
h) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de până la 15% din salariul de bază.
(2) Localităţile cu condiţii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităţi sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.
(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar şi avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadraţi în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază."

Multumesc frumos pentru raspuns. Sporurile mi se acorda conform legii dar la un salariu tarifar de 580 lei. Intrebarea mea era daca este legal sa am un salariu tarifar mai mic decat este salariul minim pe economie. Mentionez ca sunt vaduva, locuiesc in jud.Brasov, am doi copii minori in intretinere si ajung la un salariu net(in mana) de 800 lei. La departamentul Salarii mi se explica in felul urmator: salariul minim de referinta este cel net si nu cel de incadrare, dar in cazul in care nu am ture sau ore de noapte, institutia ma poate plati cu 580 lei?
Multumesc inca odata pentru ajutor.
O.U.G. nr.115/2004 este abrogata de Legea nr.330/2009 ..... la data de 12 nov. 2009, se abrogă art. 21 şi art. 41 ind.2 şi la data de 1 ian. 2010, se abrogă ordonanţa de urgenţă cu excepţia art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 36, art. 37 şi art. 41 ind.1

Legea nr.330/2009 este abrogata de Legea nr.284/2010 , legea - cadriu privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice .
@mica_mihaela,

Legea prevede ca angajatorul nu poate sa va plateasca un salariu brut mai mic de 700leiOri,in cazul dvs. nici nu va plateste un brut mai mic de 700lei,atata timp cat 580lei reprezinta netul(ceea ce luati in mana)Cu un net de 580lei,inseamna ca salariul brut este cu putin peste 700lei,ceea ce este corect.
Iata ce spune si Codul Muncii in acest sens:

ART.164(1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.
(2) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară.
(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Aceste dispoziţii se aplică şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să îşi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepţia grevei.
Ultima modificare: Sâmbătă, 21 Aprilie 2012
ContSters136493, utilizator
Buna ziua si multumesc si dumneavoastra pentru raspuns.
Intr-adevar, salariul brut este peste 800 lei dar asa cum este specificat la psc.2 de mai sus "Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară." si in cazul meu salariul de baza este sub salariul de baza minim. Problema mea aici este ca salariul de baza este de 580 lei iar eu stiam ca legea prevede salariul minim de baza sa nu fie sub 700 lei. Legea se refera de fapt la brut, la net, sau la cel de baza (de incadrare)? din acest motiv sunt nelamurita in continuare.
Multumesc pentru intelegere si suport legislativ.

Alte discuții în legătură

Sambete, duminici si sarbatori legale mod de plata ? cili1959 cili1959 personal medico sanitar care lucreaza la ture 12/24 lucreaza si in zilele de repaus saptamanal si in zilele libere prin lege .Cum vor fi platite conform noii ... (vezi toată discuția)
Salariu vasilecamelica vasilecamelica ce salariu am daspor de cond. deosebite ca lucrez ca infirmier de 1 an si o luna si beneficiez de 50% (vezi toată discuția)
Calcul sporuri in sanatate buziladiana buziladiana Buna ziua! Am primit recent un Act aditional la Contractul individual de munca in care se mentioneaza urmatoarele - in baza prederilor art.41 din legea nr ... (vezi toată discuția)