avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 525 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Discuţii politice şi legislaţie ... Legislatie electorala si informatii generale despre ...
Discuție deschisă în Discuţii politice şi legislaţie electorală

Legislatie electorala si informatii generale despre alegeri

Pentru ca suntem in an electoral si intrebarile legate de alegeri (ale celor care ar dori sa candideze sau ale votantilor) sunt din ce in ce mai multe, am adunat in acest topic legile care in prezent reglementeaza acest domeniu.

- Legea nr. 67 din 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu hotarari de guvern de aplicare a ei;
- Legea nr. 35 din 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu hotararile de guvern aferente
- Legea nr. 370 din 2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 33 din 2007 pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare.
Toate acestea sunt postate si pot fi consultate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, care este o institutie cu o structură administrativă de gestionare a procesului electoral doar cu atribuţii tehnice şi de educaţie electorală.

[ link extern ]

Indiferent daca discutam de alegeri locale sau generale, de cele pentru Presedinte sau pentru europarlamentari, in aceste legi:
- este reglementat sistemul listelor electorale care cuprind informatii despre cetatenii cu drept de vot;
- sunt detaliate conditiile pentru cei ce vor sa candideze atat din partea formatiunilor politice cat si ca si candidati independenti;
- sunt reglementate procesul de organizare si desfasurare al votului, validarea rezultatelor alegerilor si alocarea mandatelor.


Informatii generale

Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care precede data alegerilor, la ora 7:00.
In campania electorala candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin intermediul mitingurilor, adunarilor. televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.

Organizarea actiunilor de campanie electorala este interzisa in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.

Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral. In alte locuri decat cele stabilite afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. In acest scop puterile lui se intind si in afara localului sectiei de votare, pana la o distanta de 500 metri.
Pentru mentinerea ordinii in localul sectiei de votare si in imprejurimile acestuia, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozitie prin grija prefectilor.

Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.

Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea.

Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti acrediteaza ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot imputerniciti de o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei electorale.

Orice completare este binevenita :)
Ma bucur ca s-a dat curs acestei idei! Felicitari pentru initiativa Domnule Neagu!
Asa cum am considerat intotdeauna ca avem datoria sa ne cunoastem drepturile si obligatiile ca cetateni ai acestei tari, mi se pare elementar ca si prevederile legii electorale sa fie bine cunoscute si intelese de noi toti.
Pentru ca ne-ati invitat, profit de ocazie sa postez cateva din informatiile esentiale pe care trebuie sa le cunoasca fiecare dintre alegatori. Acestea sunt prevazute in Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata:

"ART. 2
(1) Cetatenii romani exercita, in mod egal, drepturile electorale, fara privilegii si fara discriminari.
(2) Dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate prevazut la art. 126.
ART. 3
(1) Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc aceasta varsta in ziua alegerilor.
(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean si a primarului, fiecare alegator are
dreptul la cate un singur vot.
(3) Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ - teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul.
(4) Cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ - teritoriala
cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in unitatea administrativ - teritoriala respectiva, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 4
(1) Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari, cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ - teritoriale in care urmează sa fie alese.
(3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.
ART. 5
(1) Nu pot alege:
a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;
b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca
definitiva.
(2) Nu pot fi alesi:
a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei,
republicata;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1)."
[ link extern ]
Voi reveni si cu alte articole de interes :)
L.C.
Ultima modificare: Vineri, 27 Aprilie 2012
Laura Ciobeica, moderator
Pentru a continua lista informatiilor pe care trebuie sa le cunoastem cu totii, voi posta astazi reglementarile prevazute de legea Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, in ceea ce priveste birourile electorale.

SECTIUNEA a 4-a
Birourile electorale
ART. 23
(1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor electorale se înfiintează, în conditiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Candidatii nu pot fi
membri ai birourilor electorale.

(3) În realizarea atributiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercita o functie ce
implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a acestei functii este obligatorie.

ART. 24
(1) Birourile electorale de circumscriptie comunală se constituie din 7 membri, cele ale oraselor,
municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al
municipiului Bucuresti si cele ale judetelor, din 15 membri.
(2) Biroul electoral de circumscriptie comunală este format din presedinte, un loctiitor al acestuia
si din 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la
alegeri în circumscriptia electorală respectiva.
(3) Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala si din subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 7 reprezentanti ai
partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri în circumscriptia
electorală respectiva.
(4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 13 reprezentanti
ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri în
circumscriptiile electorale respective.
(5) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face în sedinta publica de către
presedintele tribunalului, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi existenti în judet sau în municipiul Bucuresti.
Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se întocmeste de către presedintele tribunalului,
iar cea a celorlalti juristi, de către prefect, împreună cu presedintele tribunalului si câte un
reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. Listele trebuie sa cuprindă un număr de
persoane mai mare de 10% decât cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din lista, care nu sunt
desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru
înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie sa cuprindă: numele, prenumele, domiciliul,
locul de munca, telefoanele si semnăturile de luare la cunostinta ale persoanelor propuse.
(6) În lista prevăzută la alin. (5) trebuie nominalizati numai juristi care, potrivit declaratiei pe
propria răspundere, nu fac parte din niciun partid politic.
(7) În cazul în care numărul magistratilor si al celorlalti juristi este insuficient, lista este
completată de către prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucura de prestigiu
în fata locuitorilor, care nu fac parte, potrivit declaratiei pe propria răspundere, din niciun partid
politic si care au cel putin studii medii.
...
(17) În cazul în care partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale nu nominalizeaza
reprezentanti, presedintele biroului electoral de circumscriptie procedează la completarea biroului,
incluzând în acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din niciun partid politic.
Tragerea la sorti se face dintr-o lista întocmită potrivit alin. (7), în termen de 24 de ore de la
solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.
ART. 25
(1) Birourile electorale de circumscriptie au următoarele atributii:
a) urmăresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la algeri în circumscriptia electorală în care
functionează;
b) verifica dacă listele electorale permanente au fost actualizate si veghează la întocmirea copiilor
de pe listele electorale permanente si la organizarea sectiilor de votare;
c) înregistrează listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum
si candidaturile pentru primar si constata rămânerea definitiva a acestora;
d) comunica biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti,
denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor
apartinând minoritătilor nationale, care au depus liste complete de candidati;
e) fac publicatiile si afisările necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile
independente pentru consilieri si la candidaturile pentru functia de primar;
f) stabilesc, pe baza numărului de alegatori înscrisi în listele electorale permanente, comunicat
conform dispozitiilor art. 22, numărul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor
independente;
g) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si
stampilele cu mentiunea "votat";
h) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile
birourilor electorale ale sectiilor de votare;
i) biroul electoral de circumscriptie comunală, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al
municipiului Bucuresti, totalizează voturile exprimate si stabileste rezultatul alegerilor pentru
circumscripttia electorală în care functionează; eliberează consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii;
j) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, totalizează
voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului
Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor;
eliberează consilierilor, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru
consilieri, prevăzute la art. 99 alin. (5), în vederea validării mandatelor;
k) organizează, dacă este cazul, desfăsurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
l) comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie
judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Biroului Electoral Central si Guvernului si aduc la
cunostinta populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate,
rezultatul alegerilor;
m) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecătorilor, în a căror raza
teritorială functionează, buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate,
listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.
[ link extern ]
Va urma...
L.C.
"Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral. In alte locuri decat cele stabilite afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor."

Legat de acest aspect, in Mun. Ploiesti, pe la ferestrele blocurilor, pe la balcoane, pe zidurile exterioare au aparut bannere cu mesaje de sustinere (mascat sau mai putin mascat) a unor candidati. Mai precis a doi candidati. Unul al pd-l, celalalt al usl. Sunt presedintele unei asociatii de proprietari si ma confrunt cu o astfel de situatie chiar in asociatie. Unii dintre proprietari s-au grabit sa arboreze astfel de bannere, unii pentru un candidat, altii pentru celalalt, inainte sa verifice daca exista vreo hotarare a adunarii generale in acest sens. In acordul de asociere exista prevedere care interzice orice fel de publicitate, inclusiv cea cu caracter politico-electoral. Dupa ce le-am facut cunoscut (verbal) ca nu exista aprobare pentru astfel de activitati, marea majoritate au inteles si au renuntat la afisarea bannere-lor. Au ramas totusi cativa care nu vor sa renunte pe motiv ca este apartamentul lor, ca este dreptul lor sa faca cum cred de cuviinta si ca si la alte blocuri sau asociatii exista astfel de bannere. Ce credeti ca trebuie facut sau mai bine zis, ce ma sfatuiti sa fac eu in acest caz? Convocarea adunarii generale si stabilirea de sanctiuni sau anuntarea organelor in drept pentru a aplica amenzile prevazute de lege pentru nerespectarea locurilor de afisaj electoral? Nu este vorba numai de aspectul neplacut dar va dati seama cum ar arata blocurile daca fiecare proprietar si-ar pune afise cu " eu il sustin pe cutare" "eu, pe cutare", " eu, nu sustin pe nimeni", "jos cu asta" sau cine stie ce le mai vine prin minte Multumesc!

Ati precizat foarte bine "afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor."
1. In cazul de fata, este problema propietarilor in cauza sa incheie contract de inchiriere a suprafatei x cu Asociatia de Propietari pentru plata costurilor privind afisarea bannerelor. Cladirea, condominiul, este proprietatea tuturor propietarilor si cei in cauza nu se pot folosi dupa bunul plac de proprietatea tuturor.
Banii rezultati din inchirierea suprafetelor pentru afisarea bannerelor se vor adauga fondului de reparatii, imbunatatiri, etc.
3. Convocati Adunarea Generala si daca majoritatea este de acord cu masurile de mai sus, procedati la incheirea contractelor.
Un articol interesant despre afisarea bannerelor pe fatadele blocurilor:
Legea electorala permite acest lucru, insa doar cu aprobarea proprietarilor, iar Legea asociatiilor de proprietari stipuleaza si ea ca in general reclamele pot fi puse pe bloc doar cu acordul asociatiei (mai exact, al comitetului) si al celor direct afectati. Asadar, cånd vedem un banner electoral pe un bloc, putem trage una dintre urmatoarele trei concluzii: ori locatarii il sustin masiv pe respectivul candidat; ori locatarii primesc bani in timpul campaniei ca sa-l sustina pe candidat (ceea ce poate fi considerat, in fond, o forma de mita electorala si arata cåt de putin mai tin oamenii la ideile politice); ori - alta ilegalitate – bannerele au fost puse impotriva vointei locatarilor din bloc si a celor direct afectati.

[ link extern ]
O discutie similara: www.avocatnet.ro/content/for...
L.C.
Ultima modificare: Joi, 10 Mai 2012
Laura Ciobeica, moderator
De astazi, 11 mai 2012, a inceput campania electorala pentru alegerile locale care se va desfasura pana pe data de 9 iunie, ora 7.00.

Ce inseamna campania electorala?

Potrivit prevederilor legale in vigoare, campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor, respectiv in 11 mai, si se va incheia in data de 9 iunie, ora 7.00.

Legea 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale prevede ca, in campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.

De asemenea, pe toata perioada de 30 de zile, candidatii vor avea dreptul la spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii, ce pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe.

Insa este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.

Totodata, sunt interzise promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat, faptele fiind considerate infractiuni si, in consecinta, se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Acelasi act normativ stabileste ca distribuirea de catre candidati a bauturilor alcoolice in timpul adunarilor sau afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise vor fi sanctionate contraventional cu amenzi intre 600 si 3.000 de lei.

Contraventie va fi considerata si continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale (afisarea si distribuirea materialelor electorale sau sfatuirea alegatorilor), fiind pedepsita ca atare, cu amenda intre 1.400 si 2.000 de lei.

Articolul integral, publicat de Avocatnet, poate fi citit aici: www.avocatnet.ro/content/art...
L.C.

Alte discuții în legătură

Legislatie electorala vasea_13 vasea_13 Legislatie electorala Propun spre dezbatere prevederile art. 26 din Legea 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, modul de ... (vezi toată discuția)
Despre conditiile participarii la alegerile locale 2016 ca independent nel14 nel14 As dori daca este in tema cineva sa-mi spuna ce conditii trebuie sa indeplineasca un candidat independent la alegerile locale 2016 ca ... (vezi toată discuția)
Alegere consilier local iovitadrian iovitadrian As dori sa stiu cum sunt alesi consilierii locali, mai precis ce procent trebuie intrunit. (vezi toată discuția)