avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 522 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Achiziţii publice contractele de prestarii servicii in institutile ...
Discuție deschisă în Achiziţii publice

contractele de prestarii servicii in institutile publice?

Contractele de prestarii servicii se fac pe baza de oferta si licitatie conform carei legi si articol.
Cel mai recent răspuns: ibitza78 , utilizator 10:25, 27 Aprilie 2016
OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006

ART. 20 din OUG 34/2006
  (1) Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 18 alin. (1), după caz, numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.

ART. 18 din OUG 34/2006

  (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt:
  a) licitaţia deschisă, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
  b) licitaţia restrânsă, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura, urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta;
  c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală;
  d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. Negocierea poate fi:
  - negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
  - negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
  e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici.


ART. 19 din OUG 34/2006
  Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.

Cererea de oferte
  ART. 124 din OUG 34/2006
  Peste pragul prevăzut la art. 19, autoritatea contractantă poate aplica procedura de cerere de oferte în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:
  a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
  b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
  c) pentru contractul de lucrări: 5.000.000 euro
este vorba de contracte de PFA si cabinete medicale.
Serviciile se impart in OUG 34/2006 in Anexa 2A pentru care se aplica prevederile ordonantei si Anexa 2B pentru care se aplica doar prevederile art. 16 din ordonanta.

ART. 6

  (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B

ART. 16

  (1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se limitează la prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exceptii ordonanta 34/2006 Ramona24 Ramona24 Buna ziua. Institutie publica trebuie sa cazeze pe o perioada de mai lunga de timp un grup de persoane.Din cate stiu serviciile de cazare sunt exceptate de ... (vezi toată discuția)
Achizitie directa- oug 34/2006 Filip Alexandru Filip Alexandru In art 18 OUG 34/2006 Art. 18 (1)Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a)licitaţia deschisă, respectiv procedura la care ... (vezi toată discuția)