avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 530 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Concedierea insarcinatei
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Concedierea insarcinatei

Buna ziua.

Cand poate fi concediata o persoana care a anuntat ca este insarcinata?

Care sunt artificiiile?
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 11:48, 16 August 2012
Faptul că o persoană este insărcinată nu are relevanță din punctul de vedere a condițiilor în care poate fi concediată.
Aceasta persoană poate fi concediată exact în aceleași condiții ca și oricare altă persoană.
Art 60 alin 1 lit.c Codul Muncii
1. Din OUG 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã:

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupã cum urmeazã:
...
c) salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare;
d) salariata care a nãscut recent este femeia care şi-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie şi solicitã angajatorului în scris mãsurile de protecţie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut;
e) salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãţii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îşi alãpteazã copilul şi anunţã angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
...

Art. 21. - (1) Este interzis angajatorului sã dispunã încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu în cazul:
a) salariatei prevãzute la art. 2 lit. c)-e), din motive care au legãturã directã cu starea sa;
b) salariatei care se aflã în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se aflã în concediu de maternitate;
d) salariatei care se aflã în concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstã de pânã la 3 ani;
e) salariatei care se aflã în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstã de pânã la 18 ani.
(2) Interdicţia prevãzutã la alin. (1) lit. b) se extinde, o singurã datã, cu pânã la 6 luni dupã revenirea salariatei în unitate.
(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplicã în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizãrii judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.


Art. 22. - (1) Salariatele prevãzute la art. 21 alin. (1), ale cãror raporturi de muncã sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le considerã ca fiind legate de starea lor, au dreptul sã conteste decizia angajatorului la instanţa judecãtoreascã competentã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii acesteia, conform legii.
(2) Acţiunea în justiţie a salariatei prevãzute la alin. (1) este scutitã de taxa judiciarã de timbru şi de timbru judiciar.

Art. 23. - În cazul în care o salariatã contestã o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãţişare.


2. Din Codul muncii:

Art. 60
(1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
h) pe durata efectuarii concediului de odihna.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.3. Singura posibilitate de a concedia o femeie gravida este daca aceasta incalca grav regulamentul intern al unitatii si incalca disciplina din unitate.

~ final discuție ~