avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 571 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Controale GF
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Controale GF

Din experienta proprie, stie cineva care sunt elementele de control la o vizita a Garzii Financiare?
OUG 91/2003 si Legea 132/2004:

(1) Personalul Gărzii Financiare execută:
a) operaţiuni de control curent;
b) operaţiuni de control tematic.
(2) Controlul curent se execută operativ şi inopinat, pe baza legitimaţiei de control, a insignei de împuternicire şi a ordinului de serviciu.
(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autorităţii Naţionale de Control sau de comisarul general.
ART. 7
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept:
a) să efectueze controale în spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea;
b) să verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate;
c) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
d) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
e) să solicite, în condiţiile şi potrivit Codului de procedură penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a percheziţiilor în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grădini -, dacă există indicii că în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfăşoară activităţi care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală;
f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să solicite organelor fiscale stabilirea obligaţiilor fiscale în întregime datorate, să ceară organelor de executare competente, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;
g) să solicite administratorilor unităţilor controlate şi persoanelor implicate explicaţii, lămuriri, precizări verbale şi/sau în scris, după caz, cu privire la faptele constatate;
h) să solicite, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre etc., necesare finalizării actului de control. Analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor şi mostrelor se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora fiind suportate din fondurile special alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli al Gărzii Financiare;
i) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege;
j) să întocmească acte de control operativ şi inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi să sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor;
k) să oprească mijloacele de transport, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate;
l) să solicite instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurări, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare;
m) să poarte uniforma, să păstreze, să folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din dotare, în condiţiile legii;
n) să utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Persoana care dispune controlul tematic stabileşte obiectivele de verificat, entităţile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum şi durata controlului.
(5) La orice acţiune de control participă minimum 2 comisari.
--------------------------------------------------------------------------Din experienta proprie, stie cineva care sunt elementele de control la o vizita a Garzii Financiare?
DA, legea o stiam si eu. Dar e interesant de stiut EXACT ce anume se verifica: exemplu. Registrul de casa - sa nu depaseasca soldurile la sfarsitul zile xx milioane, sa nu fie plati cumulate de peste xx milioane; stocurile, registrul inventar, inventarierea patrimoniului , etc

Adica ar fi util sa stim din experienta tuturor, cam ce trebuie sa avem grija cum completam si cum inregistram in cazul unui control GF.

De asemenea, stiu ca multa lume lasa intentionate anumite greseli, pe conceptia ca o gasesc repede si se opresc acolo.

Any ideas?
Da - idee buna ssa intrebi asta... Am invata din experienta altora.


Matei

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legalitate sau abuz? Adrian Copil Adrian Copil Este legal ca administratorul unei societati comerciale sa fie sunat de catre un comisar al garzii financiare pe telefonul mobil si sa fie invitat la sediul ... (vezi toată discuția)
Garda financiara ContSters75393 ContSters75393 Buna ziua.De la infiintarea unui srl cu principal domeniu de activitate magazin mixt care ar fi perioada la care ar trebui sa ma stept la un control din ... (vezi toată discuția)
Control pfa eugen_r2 eugen_r2 Bună ziua, Am un pfa cu domeniu de activitate \"realizare de software la comandă\". Sediul l-am stabilit într-un imobil din zona rurală pe unde nu trec ... (vezi toată discuția)