avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 568 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... infiintare asociatie de locatari
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

infiintare asociatie de locatari

dorim sa infiintam asociatie de locatari si nu stim care este cadrul legal se poate face prin ong deoarece am facut documentatia de infiintare prin legea asociatiilor de proprietari si instanta ne-a respins dosarul
Cel mai recent răspuns: elga50 , moderator 07:13, 13 Septembrie 2012
Intrebarea dvs este destul de ambugua.

Doriti sa va faceti asociatie de proprietari banuiesc si nu de locatari.

Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza Legii nr. 230/2007 si a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 1588/2007.
Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea. Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.

Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Tabelul nominal va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimarii vointei de asociere si semnatura.
Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza si intr-un proces-verbal al adunarii generale de constituire, intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Proprietarii isi dau consimtamantul, de regula, in adunarea de constituire; in cazul proprietarilor absenti, consimtamantul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal, in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire. In cazul in care un proprietar se afla in imposibilitatea de a semna, se va consemna ca acesta si-a dat consimtamantul si se va face mentiune despre cauza acestei imposibilitati.

Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
In adunarea generala de constituire se prezinta si se adopta si statutul asociatiei de proprietari, in care se vor cuprinde precizari cu privire la:
a) denumirea, forma juridica, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;
b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;
c) mijloacele materiale si banesti de care poate dispune asociatia de proprietari; structura veniturilor si a cheltuielilor;
d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;
e) structura organizatorica, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;
f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;
g) conditiile in care se dizolva asociatia de proprietari;
h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatiile contractuale, penalizarile, cazurile de urgenta in care se permite accesul in apartament sau in spatiul sau al unui delegat al asociatiei.
i) posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfasura serviciul de administrare si in care pot fi pastrate in siguranta documentele asociatiei.

Trebuie sa vedeti din ce motive vi s-a respins dosarul si apoi sa indreptati eventualele greseli/omisiuni in vederea rezolvarii favorabile a situatiei.
Daca sunteti chiriasi in blocuri ANL, deci nu sunteti proprietari, sigur Legea 230/2007 nu va ajuta pentru ca aceasta lege are ca obiectiv organizarea si administrarea proprietatii comune.
Cum dv., presupun, nu sunteti proprietari, inseamna ca nu aveti nici proprietate in acel condominiu.

Deci trebuie sa va organizati pe baza obiectivelor unor chiriasi fata de administrarea condominiului de catre proprietar.
Incercati sa va orientati dupa crearea unei asociatii nonprofit profesionale sau de interes comun mai multor oameni, sa va structurati obiectivele, drepturile, obligatiile, propria organizare, obiective pentru viitor, relatia cu proprietarul.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Infiintare asociatie de proprietari Laura 86 Laura 86 Buna ziua, Ma puteti ajuta cu procedura de infiintare a unei asociatii de proprietari? Se face cumva prin instanta? (vezi toată discuția)
Asociatie ContSters69061 ContSters69061 Care este procedura pentru ca un grup de vecini sa se constituie intr-o asocitie? Ei stau la casa - intr-un cartier rezidential-si vor ca toate costurile ... (vezi toată discuția)
Informatie Primainvest Consulting Ltd. Primainvest Consulting Ltd. Caz concret, imobil nou 9 apartamente cate 3 / scara, dat in folosinta 2008. Datorita contextului actual antreprenorul a reusit sa vanda doar 3 apartamente, ... (vezi toată discuția)