avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 747 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită suspendare executare
Discuție deschisă în Executare silită

suspendare executare

buna ziua. am o societate comerciala care a contestat un raport de inspectie fiscala si o decizie de impunere emise de organul fiscal la curtea de apel. La contestatia respectiva nu s-a cerut si suspendarea executarii. acum doresc sa fac o cerere de suspendarea a executarii silite. Aceasta cerere o fac pe cale de ordonanta presedinitiala si tot catre curtea de apel? Si conf caror art. din cod proc civ pot sa cer suspendarea executarii silite facuta de organul fiscal?
Cel mai recent răspuns: vladfesan , utilizator 16:15, 19 Septembrie 2012
Ca baza legală : art.148, Codul de procedura fiscală.Executarea silita se poate suspenda, întrerupe, înceta :
a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor, in conditiile legii;
b) la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata, in conditiile legii;
c) in cazul prevazut la art. 156;
d) pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului;
e) in alte cazuri prevazute de lege.

Executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. in acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii.Pe perioada suspendarii executarii silite, actele de executare efectuate anterior, precum și orice alte masuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, raman in ființa.
Suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei și in valuta, incepand cu data și ora comunicarii catre instituțiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire.Executarea silita se intrerupe in cazurile prevazute expres de lege. Executarea silita nu se intrerupe pe perioada in care un contribuabil este declarat insolvabil.

Executarea silita inceteaza daca :
a) s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii;
b) a fost desfiintat titlul executoriu;
c) in alte cazuri prevazute de lege.
Masurile de executare silita aplicate in conditiile prezentului cod se ridica prin decizie intocmita in cel mult doua zile de la data la care a incetat executarea silita, de catre organul de executare. Nerespectarea termenului atrage raspunderea potrivit art. 227 alin. (2).

In masura in care creantele fiscale inscrise in titluri executorii se sting prin plata, prin poprire sau prin alte modalitati prevazute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mica sau egala cu suma creantelor fiscale astfel stinse, se ridica, prin decizie intocmita de organul de executare, in cel mult doua zile de la data stingerii.

Organul de executare ridica poprirea bancara pentru sumele care depasesc cuantumul creantelor inscrise in adresa de infiintare a popririi in situatia in care, din informatiile comunicate de banci rezulta ca sumele indisponibilizate in favoarea organului de executare acopera creantele fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi si sunt indeplinite conditiile pentru realizarea creantei.

Poprirea bancara se ridica si in situatia in care organul de executare constata ca poprirea a ramas fara obiect.

In cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca sau alt tert poprit a suspendarii popririi de catre organul fiscal.

Odata cu cererea de suspendare prevazuta la alin. (6) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite in vederea sechestrarii, sau alte garantii prevazute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a inceput executarea silita.

Dispozitiile alin. (7) nu se aplica in cazul in care valoarea bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acopera valoarea creantei pentru care s-a inceput executarea silita prin poprire.

puteti cere suspendarea executarii in cadrul dosarului pe care il aveti pe rol

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Popriri din salar carasclaudiu carasclaudiu Buna ziua. Daca ptrintr-o sentinta judecatoreasca am de primit o suma (taieri de salarii ilegale) aferenta anului 2010, iar momentan am o poprire care a fost ... (vezi toată discuția)
Obligatie poprire LIVIU NISTEA LIVIU NISTEA Pe adeverinta unui salariat pentru obtinerea unui credit de la o banca, firma a taiat acel paragraf care prevedea angajamentul firmei de a retine bani din ... (vezi toată discuția)
Pot fi executat silit in calitate de asociat al unui af? indii indii Sunt asociat intr-un AF . Ficul ma poate executa pentru datoriile pa care le inregistrez pe cod fiscal la locul de munca unde lucrez acum, altul fata de cel ... (vezi toată discuția)