avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 215 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Deranjarea linistii publice- limite clare
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Deranjarea linistii publice- limite clare

Buna ziua,

As vrea sa stiu exact limitarile pt deranjarea linistii publice.

Situatia este urmatoare:
Am ales nefericitul hobby de a canta la tobe, asa ca am investit intr-un set de tobe electronice, pentru a putea repeta acasa, decat sa inchiriez sala prin divesre zone din oras. Zgomotul produs de acestea este net inferior fata de cel produs de un set normal, orientativ este ca si cum cineva ar lovi cu un bat o bucata de plastic destul de moale invelita intr-o carpa.

Desigur au aparut probleme cu vecinii care nu sunt deranjati de volum cat de sunetul repetitiv de ciocaneala in plasic

In situatia in care stau la bloc, as vrea sa stiu:
-care este limita de db pe ceare o pot atinge pentru a nu intra in conflict cu legea. Am auzit de prin parti neautorizare ca ar fi 100 db ceea ce e o sireana de masina, deci mult peste ceea ce emit eu.
- e adevarat ca in cazul in care cineva face plangere dar nu aduce dovezi, 2 martori sunt indeajuns pt a ma incrimina (in cazul in care nu este asa va rog sa-mi explicati cum este corect)
-in cazul in care politia ar veni la usa ar putea sa masoare in db sunetele emise pt a demonstra sau nu vinovatia mea.
sau cum se stabileste vinovatia in aceasta situatie?

mai precizez ca vreau sa sa traiesc civilizat cu vecinii mei, iar intrebarea este pt a putea prevenii situatii neplacute, nu incerc sa intind coarda la maxim ci doar sa stiu la ce sa ma astept si cantitatea de investitii necesara pt a putea rezolva problema

Multumesc.
Ultima modificare: Duminică, 25 Ianuarie 2009
iony_gill, utilizator
Cel mai recent răspuns: cristaji , utilizator 14:23, 4 Octombrie 2011
Conform legii 61 din 1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala :
Art. 2. - Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale;
5) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decât cele autorizate potrivit legii - de natură să lezeze bunele moravuri;
6) atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;
7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;
8) abrogat;
9) abrogat;
10) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;
11) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenţă menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;
12) neţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute la pct. 10) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.
Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;
13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;
14) întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;
15) pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, regiilor autonome, societăţilor comerciale, partidelor sau altor formaţiuni politice, organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;
16) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;
17) nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor cultural-sportive;
18) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori a celor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;
19) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
20) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;
21) servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
22) servirea cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive sau altor asemenea întruniri publice, în imediata apropiere, precum şi consumul de băuturi alcoolice în astfel de condiţii de către participanţi;
23) desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;
24) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;
25) consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
26) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
27) abrogat;
28) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;
29) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a acestora;
30) alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;
31) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi naturale sau alte pericole publice;
32) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. 2 şi 3;
33) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
34) abrogat;
35) îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
36) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;
37) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere.
Art. 7. - (1) Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau subofiţerii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii sau militarii din jandarmerie, angajaţi pe bază de contract.
(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, o dată cu constatarea aplică şi sancţiunea.
Art. 8. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Art. 9. - Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.
In nici un caz nu se pune problema masurarii decibelilor, de altfel politia nici nu cred ca dispune de asemnea aparate de masura.
Puneţi-vă în locul vecinilor.

Nici picătura chinezească (stropul de apă în sine) nu are vreo forţă deosebită, spre a provoca durere. Totuşi, e un mijloc eficient de tortură.

Sunt convins că, avînd un asemenea hobby, nu iubiţi manelele. Acum imaginaţi-vă că vecinul dumneavoastră ascultă manele, la jumătate din decibelii admisibili, dar suficient cît să fie auzite în camera dumneavoastră. După ce terminaţi acest exerciţiu de imaginaţie, spuneţi-ne dacă nu v-ar veni să vă urcaţi pe pereţi. Sau să sunaţi la poliţie.

evident, dar nici sa o dam in cealalta extrema in care sa ma intreb daca sa spal vasele pt ca s-ar putea auzi la vecina si ar putea sa doarma, pana la urma este o probprietate privata, nu una la comun, in care toti isi dau cu parerea la ce trebuie sa se faca in locuinata fiecaruia.

mentionez ca tocmai pt a evita discconfortul colocatarilor, nu repet mai mult de 30 de min pe zi si asta intre 11 si 14 sau 17 si 20, iar restul necesar pt un progres real la acest instrument in prestez la sali de repetitii inchiriate. sa nu mai vb ca un astfel de set consta de doua ori mai mult decat unul normal, aceasta investitie fiind facuta 90% tocmai pt a pastra linistea

cu moralitatea consider ca stau bine, nu stau bine in ceea ce priveste cunoasterea legii. va rog sa ma ajutati in aceasta privinta

multumesc

PS. am incercat sa pun un link in primul post (nu am reusit) si s-a pierdut partial mesajul ceea ce ar putea induce in eroare... am reeditat
Ultima modificare: Duminică, 25 Ianuarie 2009
iony_gill, utilizator
deci puteti sa ma ajutati in privinta celor 3 puncte enuntate mai sus si orice alte informatii pe care le considerati esentiale? nu reusesc sa gasesc pe net nimic exact, decat copii care dau muzica prea tare si i dau in judecata vecinii
Buna ziua!
De cativa ani eu si copii mei suntem deranjati de petrecerile nocturne organizate de catre vecina noastra ! Am facut demersurile catre politie, am ajuns chiar la un dosar penal, dar, din lipsa materiala mi-am retras plangerea. In noaptea de 12-13 decembrie am apelat la o echipa de politie pentru a constata aceasta desfasurare.
Pe 13 dec. am depus o sesizare la politie specificand orele la care am apelat catre organele de control si ca echipajul de politie a constatat deranjamentul. In urma acestei sesizari in noaptea de 19-20 dec. linistea ne-a fost perturbata de discutii cu ton ridicat , batai si rasete . dar fara muzica. In aceste situatie nu puteam sa chem un echipaj de politie pentru ca totul este un joc de razbunare.
V-as ruga din toata inima mea bolnava , dati-mi un sfat cum sa procedez sa aplanez aceasta situatie.
Mentionez ca locuiesc singura cu 2 copii minori , sunt singur intretinator de familie si serviciul meu este singura sursa de existenta.
Multumesc!

Alte discuții în legătură

Deranjarea ordinii publice...?????? tied tied stimate doamne si domni avocati, 1.va rog sa imi mentionati ce legislatie prevede fapta de "deranjarea a ordinii publice" ? (articol de lege si sanctiuni, ... (vezi toată discuția)
Declaratie ! ThomasB ThomasB Buna seara ! Am o intrebare destul de serioasa... ! Am 17 bani si sunt elev la liceu. Am avut niste probleme cu un alt elev, eu l-am injurat l-am facut hot, ... (vezi toată discuția)
Codul contraventiilor, prostitutie emiy emiy Buna ziua , stiu ca de la 1 februarie s-a scos din codul penal, ca fapta penala practicarea relatiilor sexuale contracost. Dar este incontinuare considerata o ... (vezi toată discuția)