avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 448 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... adeverinta vechime in munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

adeverinta vechime in munca

Buna seara. Ma puteti lamuri si pe mine de unde pot obtine o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, in ipoteza in care tocmai am absolvit facultatea (licenta) si nici nu am fost angajata pana acum pe niciun post? Fac referire la prevederile art. 49 din L611/2008:
Art. 49
(1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.
(5) Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului.

Alta nelamurire ar mai fi legata de prevederile alin.(1)lit g) si ale alin.(4) - declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie data in fata unui notar public?

Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 20:13, 24 Octombrie 2012
Daca nu ati mai fost incadrata pana acum nu aveti de unde sa obtineti acele adeverinte ... acestea sunt eliberate de catre fostii angajatori la care ati fi lucrat .

Declaratia pe propria raspundere nu trebuie data in fata notarului ...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Viza cfp ContSters110442 ContSters110442 In urma cu cativa ani am primit o amenda administrativa cf art 91 C.pen,amenda care nu imi apare in cazierul judiciar, banuiesc ca imi apare in cazierul ... (vezi toată discuția)
Cum pot sti daca o persoana are vechime in domeniul studiilor economlce ? Adiy Adiy La o primarie sa scos la concurs un post de inspector superior in domeniul economic. Persoana care a castigat concursul am aflat ulterior ca a fost ... (vezi toată discuția)
Functiile contractuale de conducere in administratia locala ginete216 ginete216 este legal ca pentru candidatura la o functie publica contractuala in administratia locala, sa se ceara condiţiile specifice necesare în vederea ... (vezi toată discuția)