avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 454 soluții astăzi

Curs practic: Cum aplicăm TVA la tranzacții cu servicii și bunuri în UE/non-UE? | Lector: Delia Cataramă - Tax Partner, Viboal FindEx. Vezi agenda și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Cum pot sti daca o persoana are vechime in domeniul ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Cum pot sti daca o persoana are vechime in domeniul studiilor economlce ?

La o primarie sa scos la concurs un post de inspector superior in domeniul economic.
Persoana care a castigat concursul am aflat ulterior ca a fost administrator la o asociatei de locatarii(bloc),
de pe internet am aflat ca pentru acuparea acestui post nu este obligatoriu studii superioare economice!
Este posibil sa nu detina vechime in studii economice superioare ?
Cel mai recent răspuns: Nicoleta Ilea , Consultant resurse umane 10:33, 13 Martie 2017
Fiind vorba despre o institutie publica selectarea personalului se face in conformitate cu legislatie specifica cum ar fi HG nr. 286/2011 referitor la aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar sau Legea administrației publice locale nr. 215/200.

Persoana isi poate dovedi studiile cu diploma obtinuta ca in baza urmarii cursurilor unei facultati de specialitate iar experienta cu cartea de munca (pana la introducerea Revisalului) sau adeverinta eliberata de la fostii angajatori la incheierea c.i.m.. Cred ca si ITM elibereaza o adeverinta cu cuprinsul cartii de munca.

HG nr. 286/2011
SECTIUNEA a 2-a
Dosarul de concurs

Art. 6. — (1) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


www.avocatnet.ro/content/art...

www.avocatnet.ro/content/art...
Ultima modificare: Luni, 13 Martie 2017
cyan, moderator
Buna ziua,

Sunt obligatorii studiile superioare economice, iar dovada vechimii se face pe baza de adeverinte de vechime in specialitate de la fostii angajatori.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Functiile contractuale de conducere in administratia locala ginete216 ginete216 este legal ca pentru candidatura la o functie publica contractuala in administratia locala, sa se ceara condiţiile specifice necesare în vederea ... (vezi toată discuția)
Depunere acte concurs pentru inspector de specialitate ii Simonabcr Simonabcr Buna ziua, Am depus zilele trecute un dosar pentru sustinere concurs Inspector de specialitate II, in cadrul unei institutii a statului. Citez de pe sit-ul ... (vezi toată discuția)
Adeverinta vechime in munca NMariaAlexandra NMariaAlexandra Buna seara. Ma puteti lamuri si pe mine de unde pot obtine o adeverinta care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor, in ipoteza in care ... (vezi toată discuția)