avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 534 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitatea bugetară şi a ... Ordinul MFP nr. 1460/2012 ºi procedura de rectificare ...
Discuție deschisă în Contabilitatea bugetară şi a serviciilor externalizate

Ordinul MFP nr. 1460/2012 ºi procedura de rectificare bugetarã

În Monitorul Oficial 0750 din 06.11.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1460/2012 de aplicare a prevederilor art. 35 alin. (11)-(26) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.

Actul normative detaliază modul în care unităţile administrativ-teritoriale pot încasa sume de bani alocate acestora prin identificarea bugetară adoptată de OUG nr. 61/2012 privind modificarea legii bugetului de stat pe anul 2012.

De asemenea, este detaliată şi procedura prin care operatorii economici care înregistrează datorii către bugetul de stat şi în aceeaşi perioadă fiscală, creanţe asupra unităţilor administrativ-teritoriale (autorităţi locale), pot compensa sumele de încasat de la instituţii publice şi primării cu datoriile către bugetele de stat.

Procedura este destul de amplă şi riguroasă şi prevede şi unele obligaţii punctuale în seama solicitanţilor de fonduri.

Astfel, cererea privind solicitarea de sume pentru echilibrarea bugetelor locale se depune de către autorităţile administrativ-teritoriale, până pe data de 20 noiembrie 2012. Cererile se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, ce au în administrare unităţile administrativ-teritoriale.

Ordinul introduce formularul cererii, ce cuprinde şi suma solicitată la decontare.

Cererea este însoţită de urmatoarele documente:
- situaţia plăţilor restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, în formatul adoptat de ordin;
- certificatele de atestare fiscala ale unităţilor administrativ-teritoriale şi, după caz, ale furnizorilor de bunuri si servicii;
- acordurile de stingere semnate între instituţiile publice locale şi furnizorii bunurilor şi serviciilor, prin care unitatea administrativ-teritorială stinge datoria către furnizori, iar aceştia sting obligaţiile fiscale restante.

Obţinerea certificatelor de atestare fiscală respectă procedura uzuală cunoscută deja, prevazută de Codul de procedură fiscală.

Ca element de noutate, ordinul introduce formularul de acord între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri şi servicii ce au datorii la buget şi creanţe asupra unităţilor administrativ-teritoriale.

Direcţiile generale ale finanţelor publice înregistrează cererile primite, în ordinea primirii, şi în termen de maxim 2 zile lucrătoare, verifică următoarele aspecte:
- dacă cererea este însoţită de documentele anexă;
- dacă formatul cererii şi documentele sunt cele întocmite conform OUG nr. 61/2012;
- dacă suma solicitată corespunde cu totalul sumelor din acordurile cu furnizorii, după caz;
- dacă datoriile existente în certificatele de atestare fiscală ale furnizorilor de bunuri şi servicii sunt conforme cu cele din acorduri şi cu evidenţa pe plătitor.

Cererile primite se analizează zilnic şi, în fiecare zi, se întocmeşte o situaţie centralizatoare, ce se transmite Ministerului Finanţelor Publice, în vederea decontării.

Ministerul Finanţelor Publice înregistrează situaţiile centralizatoare în ordinea sosirii şi repartizează sumele solicitate în plafonul maxim adoptat de ordonanţă de rectificare şi, în termen de 2 zile lucrătoare, virează sumele de bani către fiecare judeţ.

În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul de finanţe, direcţiile generale ale finanţelor publice repartizează sumele în scopul echilibrării bugetelor locale.

În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice, unităţile administrativ-teritoriale vor prezenta la unităţile de trezorerie ale statului următoarele documente:
- bugetele locale majorate;
- cereri pentru deschiderea de credite bugetare;
- ordinele de plată cu sumele plăţilor restante.

Mai reţinem şi faptul că se precizează în ordin, conturile bugetare pentru decontarea acestor sume, inclusiv proceduri de întocmire a ordinelor de plată, ce necesită multă atenţie.

Ordinele de plată cuprind inclusiv sumele decontate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale restante, iar organele fiscale vor comunica contribuabililor în termen de 10 zile, modul de stingere al obligaţiilor fiscale, inclusiv a celor cuprinse în acorduri.


Procedura este destul de amplă şi riguroasă şi prevede şi unele obligaţii punctuale în seama solicitanţilor de fonduri.
Astfel, cererea privind solicitarea de sume pentru echilibrarea bugetelor locale se depune de către autorităţile administrativ-teritoriale, până pe data de 20 noiembrie 2012. Cererile se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice, ce au în administrare unităţile administrativ-teritoriale.
Ordinul introduce formularul cererii, ce cuprinde şi suma solicitată la decontare. Cererea este însoţită de urmatoarele documente:
- situaţia plăţilor restante către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, în formatul adoptat de ordin;
- certificatele de atestare fiscala ale unităţilor administrativ-teritoriale şi, după caz, ale furnizorilor de bunuri si servicii;
- acordurile de stingere semnate între instituţiile publice locale şi furnizorii bunurilor şi serviciilor, prin care unitatea administrativ-teritorială stinge datoria către furnizori, iar aceştia sting obligaţiile fiscale restante.
Obţinerea certificatelor de atestare fiscală respectă procedura uzuală cunoscută deja, prevazută de Codul de procedură fiscală.
Ca element de noutate, ordinul introduce formularul de acord între unităţile administrativ-teritoriale şi furnizorii de bunuri şi servicii ce au datorii la buget şi creanţe asupra unităţilor administrativ-teritoriale.
Direcţiile generale ale finanţelor publice înregistrează cererile primite, în ordinea primirii, şi în termen de maxim 2 zile lucrătoare, verifică următoarele aspecte:
- dacă cererea este însoţită de documentele anexă;
- dacă formatul cererii şi documentele sunt cele întocmite conform OUG nr. 61/2012;
- dacă suma solicitată corespunde cu totalul sumelor din acordurile cu furnizorii, după caz;
- dacă datoriile existente în certificatele de atestare fiscală ale furnizorilor de bunuri şi servicii sunt conforme cu cele din acorduri şi cu evidenţa pe plătitor.
Cererile primite se analizează zilnic şi, în fiecare zi, se întocmeşte o situaţie centralizatoare, ce se transmite Ministerului Finanţelor Publice, în vederea decontării.
Ministerul Finanţelor Publice înregistrează situaţiile centralizatoare în ordinea sosirii şi repartizează sumele solicitate în plafonul maxim adoptat de ordonanţă de rectificare şi, în termen de 2 zile lucrătoare, virează sumele de bani către fiecare judeţ.
În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul de finanţe, direcţiile generale ale finanţelor publice repartizează sumele în scopul echilibrării bugetelor locale.
În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice, unităţile administrativ-teritoriale vor prezenta la unităţile de trezorerie ale statului următoarele documente:
- bugetele locale majorate;
- cereri pentru deschiderea de credite bugetare;
- ordinele de plată cu sumele plăţilor restante.
Mai reţinem şi faptul că se precizează în ordin, conturile bugetare pentru decontarea acestor sume, inclusiv proceduri de întocmire a ordinelor de plată, ce necesită  multă atenţie.
Ordinele de plată cuprind inclusiv sumele decontate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale restante, iar organele fiscale vor comunica contribuabililor în termen de 10 zile, modul de stingere al obligaţiilor fiscale, inclusiv a celor cuprinse în acorduri.
Ultima modificare: Vineri, 9 Noiembrie 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal

Alte discuții în legătură

Dare in plata ContSters24143 ContSters24143 Pentru un debitor aflat in procedura falimentului este necesara cererea lui pt darea in plata(conform Ordinului 486/2007) a unui imobil pt acoperirea ... (vezi toată discuția)
Liber la plati catre furnizori quiras quiras Ce parere aveti de OG 9/2014 ? Conform OG 9/2014 ,UAT-eurile pot efectua plati catre furnizorii de servicii ? Sau numai daca au datorii la bugetul de stat ... (vezi toată discuția)
Directia generala a finantelor publice andra1234 andra1234 buna seara, pt participarea la o licitatie mi se solicita :\'\'Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat ... (vezi toată discuția)