avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 253 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Societăţi comerciale Dare in plata
Discuție deschisă în Societăţi comerciale

Dare in plata

Pentru un debitor aflat in procedura falimentului este necesara cererea lui pt darea in plata(conform Ordinului 486/2007) a unui imobil pt acoperirea creantelor, avand in vedere ca exista solicitarea institutiei publice care doreste preluarea imobilului, incheierea judecatorului sindic de acceptare a darii in plata, acceptul comitetului creditorilor? Procedura nu a fost finalizata.
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: piciul , utilizator 14:35, 7 Martie 2011
Stingerea creantelor bugetare prin dare in plata
Ordinul nr. 486/2007 al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 420/22 iunie 2007

Creantele asupra debitorilor persoane juridice reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau creantele reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, denumite creante bugetare, se pot stinge prin darea in plata.
Procedura de dare in plata consta in cedarea de catre debitorul persoana juridica, in schimbul obligatiilor sale restante fata de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa in proprietatea publica a statului in urma unei solicitari de preluare in administrare.
Procedura se aplica si in cazul in care executarea silita este suspendata.
Debitorul persoana juridica, proprietar al unor bunuri imobile, are posibilitatea de a cere organului fiscal competent la care acesta este inregistrat fiscal stingerea unor creante fiscale prin darea in plata a acestor bunuri.
Cererea se depune la organul fiscal competent, inclusiv la directia regionala vamala, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei, inclusiv in perioada in care s-a inceput executarea silita asupra bunurilor imobile pentru care se solicita darea in plata.
Ordinul contine enumerarea elementelor pe care le va cuprinde in mod obligatoriu cererea, precum si actele care se anexeaza acesteia, dintre care amintim:
- denumirea si sediul debitorului;
- codul de inregistrarea fiscala, precum si alte date de identificare a debitorului;
- structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului;
- volumul si natura creantelor fiscale, pe bugete, din care debite principale si accesorii;
- titlurile executorii in temeiul carora sunt urmarite prin executare silita bunurile imobile care fac obiectul cererii, daca este cazul;
- bunurile imobile pentru care se cere trecerea in proprietatea publica a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurta descriere;
- copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analitica a mijloacelor fixe;
- declaratii pe propria raspundere (ca bunurile nu sunt grevate de sarcini, ca bunurile respective sunt proprietatea debitorului, etc.) s.a.
Cererile sunt solutionate de catre o Comisie din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Aceasta poate si respinge cererea de stingere a creantelor fiscale prin darea in plata, in situatia in care bunurile nu sunt de uz sau de interes public. In cazul in care Comisia decide stingerea creantelor fiscale prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, organul fiscal competent intocmeste un proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil respectiv, prin care, totodata, se actualizeaza nivelul creantelor fiscale restante, precum i, daca este cazul, nivelul accesoriilor aferente acestora si al cheltuielilor de executare pana la aceasta data.
Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare.
Decizia Comisiei poate fi revocata in cazul in care se constata ca bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini ori face obiectul unor litigii, cereri sau contracte etc.
Orice persoana care se considera lezata in drepturile sale prin emiterea deciziei sus-mentionate poate face contestatie impotriva acesteia la organul emitent, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, sub sanctiunea decaderii, contestatia nefiind supusa taxelor de timbru. Decizia emisa in solutionarea contestatiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta.
Multumesc, dar intrebarea mea era daca mai e cazul sa depuna cerere debitorul din moment ce s-a dat si o Sentinta comerciala de acceptare a darii in plata la solicitarea creditorului si a institutiei care solicita imobilul in administrare?
aceasta procedura a darii in plata se poate folosii si in cazul in care unul din asociati vrea sa iasa din firma , firma nu dispune de disponibilitati banesti pentru restituirea sumelor privind creditarea firmei de catre acest asociat, si a fost de acord sa i se transfere un activ al firmei???
cum se procedeaza din punct de vedere contabil in acest caz??
a fost la un notar si acesta i-a sugerat aceasta solutie pentru recuperarea sumelor...
va rog mult sa-mi dati un sfat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ordin 2142/2008 zaharia daniela zaharia daniela ce parere aveti de Ordinul 214282008, este aplicabil si in cazul persoanelor fizice? (vezi toată discuția)
O problema... crism25 crism25 Supun atentiei dumneavoastra o problema cu care ma confrunt. Am o societate care din pacate nu prea merge bine in momentul actual. Trebuia sa imi platesc ... (vezi toată discuția)