avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1038 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... pensie urmas in cazul decesului in urma unei boli ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

pensie urmas in cazul decesului in urma unei boli incurabile

Va rog sa imi spuneti canfom carui articol din legea pensiilor , urmasii decedatilor (copiii) din cauza unor boli incurabile, pot beneficia de pensie de urmas indiferent de stagiul de cotizare al parintelui decedat.
Cel mai recent răspuns: sablau , utilizator 17:56, 5 Octombrie 2017
Nu scrie asa ceva in lege.

Legea nr.262/2010:

SECŢIUNEA a 5-a
Pensia de urmaş

ART. 83
Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacã susţinãtorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
ART. 84
Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) pânã la vârsta de 16 ani;
b) dacã îşi continuã studiile într-o formã de învãţãmânt organizatã potrivit legii, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toatã durata invaliditãţii de orice grad, dacã aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevãzute la lit. a) sau b).
ART. 85
(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin 15 ani.
(2) În cazul în care durata cãsãtoriei este mai micã de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminueazã cu 0,5% pentru fiecare lunã, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de cãsãtorie în minus.
ART. 86
(1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstã, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin un an.
(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstã şi de durata cãsãtoriei, dacã decesul soţului susţinãtor s-a produs ca urmare a unui accident de muncã sau a unei boli profesionale şi dacã nu realizeazã venituri lunare dintr-o activitate profesionalã pentru care asigurarea este obligatorie ori dacã acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevãzut la art. 33 alin. (5).
ART. 87
Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiazã de pensie de urmaş pe o perioadã de 6 luni de la data decesului, dacã în aceastã perioadã nu realizeazã venituri lunare dintr-o activitate profesionalã pentru care asigurarea este obligatorie sau dacã acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevãzut la art. 33 alin. (5).
ART. 88
Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinãtorului, unul sau mai mulţi copii în vârstã de pânã la 7 ani, beneficiazã de pensie de urmaş pânã la data împlinirii de cãtre ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeazã venituri lunare dintr-o activitate profesionalã pentru care asigurarea este obligatorie sau dacã acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevãzut la art. 33 alin. (5).
ART. 89
(1) Pensia de urmaş se stabileşte, dupã caz, din:
a) pensia pentru limitã de vârstã aflatã în platã sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinãtorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinãtorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limitã de vârstã.
(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinãtor, aferent pensiei prevãzute la alin. (1), în funcţie de numãrul urmaşilor îndreptãţiţi, astfel:
a) 50% - pentru un singur urmaş;
b) 75% - pentru 2 urmaşi;
c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
ART. 90
Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii pãrinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate dupã fiecare pãrinte.
ART. 91
În cazul modificãrii numãrului de urmaşi, pensia se recalculeazã în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
ART. 92
Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş dupã soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasã pensie.
ART. 93
Persoanele prevãzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementãrilor prevãzute pentru pensia de invaliditate.


1. Daca nu indeplinea conditiile pentru pensie pentru limita de varsta la data decesului, tatalui i se va stabili o pensie de invaliditate gr.I (indiferent de stagiul de cotizare) iar copilul va beneficia de o pensie de urmas de 50% din aceasta.

2. Pentru aceasta trebuie sa mergeti la Casa de Pensii cu urmatoarele acte:

- carnet de muncă seria ......... nr. ................, în original si copie;
- livret militar seria ......... nr. ..............., în copie;
- diploma de studii si foaia matricolă, în copii, sau adeverinta de certificare a
perioadelor de studii învătământ superior nr. ......... din ....................;
- adeverinta privind sporurile la salariu ..........................................................................;
- adeverinta privind grupa superioară/conditii de muncă ...............................................;
- act doveditor din care să reiasă cauza decesului;
- FIAM, pentru decesul cauzat de accident de muncă, în copie;
- BP2 si certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală
profesională,în copie;
- certificat de deces seria .......... nr. ......................., în copie;
- act de stare civilă (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de
căsătorie);
- adeverinta de studii;
- decizia medicală asupra capacitătii de muncă;

3. Din actele specificate mai sus se aleg numai acelea care se potrivesc situatiei dvs.
Buna ziua! Va rog sa ma lamuriti intr-o problema. Daca un parinte a muncit doar 2 ani si dupa o perioada de timp (in care nu a mai muncit) s-a imbolnavit si a murit, copilul are dreptul la pensie de urmas? Indeplinea decedatul conditiile necesare (cotizarea minima la pensie) pentru acordarea de pensie de urmas copilului? Multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pensia de urmas adivcta adivcta Sotul sustinator nu era pensionar, dar indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii, iar decesul s-a produs in anul 2000 ca urmare a unei boli ... (vezi toată discuția)
Pensie de urmas papy03 papy03 In urma decesului sotului, sotia vaduva are dreptul la pensie de urmas daca are venituri sub cele modeste (778 lei), iar durata casatoriei a fost de peste 15 ... (vezi toată discuția)
Pensie de urmas conform legii nr. 263/2010 mival47 mival47 Buna ziua! Am o intrebare: o mamica de 21 de ani cu un copil de 3 ani si insarcinata in luna a 8-a, vaduva din aprilie 2011 poate beneficia de pensie de urmas ... (vezi toată discuția)