avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 463 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Incetare contract individual de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Incetare contract individual de munca

Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema.

Avem un salariat angajat cu contract de munca pe durata determinata, pana la data de 31. 12 .2012. Acest salariat se afla in concediul medical incepand cu data de 01. 11.2012 , si spune ca are concediul medical pana la sfarsitul anului.
( 31.12.2012). Intrebarea mea este daca am voie sa-i fac decizia de incetare a contractului de munca ,daca el se afla in concediul medical.

Multumesc.
O zi frumoasa.


Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:48, 12 Decembrie 2012
nu
Da, puteti sa-i faceti decizia de incetare CIM.
Conform Codului Muncii, contractul de munca pe durata determinata inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care a fost incheiat, indiferent daca are CIM suspendat.
Certificatele medicale in continuare se vor prezenta de catre angajat la casa de sanatate, care le va prelua in plata.

Codul Muncii:

ART. 49
(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.
(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.
(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.
(4) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat.
(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează. (6) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

ART. 56
(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:
.....
i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
.......OUG nr.158/2005:

ART. 32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendã temporar activitatea sau activitatea acestuia înceteazã prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciarã, lichidare judiciarã, faliment sau prin orice altã modalitate prevãzutã de lege, drepturile prevãzute la art. 2 alin. (1), care s-au nãscut anterior ivirii acestor situaţii, se achitã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate.


(2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncã, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitatã funcţia publicã ori a expirat mandatul în baza cãruia a desfãşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti.
Ultima modificare: Miercuri, 12 Decembrie 2012
ana-cer, moderator
Daca nu i se mai prelungeste durata c.i.m., acesta va inceta de drept indiferent daca este sau nu in concediul medical ...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Concediu medical nicolaescu_liliana nicolaescu_liliana Daca un salariat are contract de munca pe durata determinata si vine cu un concediu medical care se prelungeste peste data de incetare a contractului de ... (vezi toată discuția)
Desfacere contract munca giusi giusi Buna ziua Sunt angajat cu contract de munca pe perioada determinata,care expira pe 17.10.2014,iar intre timp am facut o depresie si momentan sunt in ... (vezi toată discuția)
Concediu medical geostel geostel Buna ziua Am urmatoarea situatie : Unui salariat care are contract de munca incheiat pe durata determinata i sa dat concediu medical care depaseste perioada ... (vezi toată discuția)