avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 267 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Desfacerea contractului de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Desfacerea contractului de munca

Perioada absentata de la serviciu a fost 01-06 ianuarie (01, 02, 03, 04 sarbatori).
Pentru cele doua zile de lucru succesive nemotivate se poate desface legal contractul de munca?
Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: florin96 , utilizator 00:23, 6 Februarie 2009
Pentru desfacerea disciplinara a contractului de munca trebuie in primul rand sa existe un temei. In regulamentul de ordine interioara trebuie sa fie mentionat ce anume constituie abatere disciplinara si la cate absente nemotivate se considera savarsirea unei abateri disciplinare.
Apoi pentru a se desface CIM ca si sanctiune disciplinara trebuie respectata procedura prevazuta de codul muncii, si anume:
Art. 263. - (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art. 264. - (1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
Art. 265. - (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art. 266. - Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele:
a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
b) gradul de vinovatie a salariatului;
c) consecintele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.
Art. 267. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.
Art. 268. - (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Multumesc. Dar ma intereseaza concret daca poate fi desfacut CIM al unei persoane care a absentat in perioada 01 ian - 06 ian 2009 primele 4 zile fiind libere (primele 2 sarbatori legale iar urmatoarele 2 fiind sambata si duminica).
Practic persoana a lipsit doar 2 zile.
Se poate desface CIM legal?
Va multumesc anticipat!
Cititi regulamentul de ordine interioara a socirtatii unde munciti. Acolo trebuie sa gasiti raspunsul. Fiecare angajator poate sa stabileasca la cate zile lipsite nemotivat se considera savarsita o abatere disciplinara. Sunt angajatori care chiar si la o zi lipsita nemotivat considera ca s-a savarsit o abatere disciplinara. Prin lege nu se precizeaza numarul acestora.
Multumesc inca o data. Am citit ROI al firmei si am gasit acest paragraf :
"h)absentarea nemotivata pe o perioada de 3 zile consecutiv sau 5 zile cumulate intr-o luna calendaristica"
Nu inteleg insa daca 1 si 2 ian 2009 (libere de la guvern) si 4 si 5 ian 2009 (sambata si duminica) pot fi considerate tot absente.
Multumesc.
Zilele de 1,2 3 si 4 ianuarie nu se considera zile lipsite nemotivat. In cazul dumneavoastra ati lipsit doar 2 zile 5 si 6 ianuarie.
Daca angajatorul vrea sa declanseze procedura cercetarii disciplinare, la data convocarii invocati acest fapt si veti avea castig de cauza.

Alte discuții în legătură

Absente nemotivate rak0770 rak0770 Un salariat lipseste nemotivat in fiecare luna cate o zi sau doua. Cum se poate desface CIM? (vezi toată discuția)
Parasirea locului de munca florina-popa florina-popa Buna ziua, Un salariat nu s-a mai prezentat la munca de 3 zile.Ce trebuie sa fac? Ii trimit adresa acasa ? (vezi toată discuția)
Concediere - absente nemotivate vidiva vidiva cu ce articol este corect sa incadrez o concediere pe baza absentelor nemotivate ? Art 51.(2) , Art. 52.(1) b) sau Art. 61. a ? si la cate absente nemotivate ... (vezi toată discuția)