avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 428 soluții astăzi
Forum Bani şi Afaceri ... Tendinţe în lumea creditării og nr.5/2009 - care sunt conditiile?
Discuție deschisă în Tendinţe în lumea creditării

og nr.5/2009 - care sunt conditiile?

Sunt student si doresc a afla cum pot beneficia de OG nr.5/2009?
Cel mai recent răspuns: Monica H. , Consilier juridic 15:41, 11 Februarie 2009
Art. 1. - Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care urmează studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat la zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru acoperirea taxelor de studii şi pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor.
Art. 2. - Se înfiinţează Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate, denumită în continuare Agenţia, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Art. 3. - Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
1. Elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:
a) normele metodologice de constituire a fondului de creditare;
b) metodologia privind cuantumul şi condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor;
c) alte reglementări necesare organizării şi funcţionării sistemului de creditare.
2. Asigură managementul sistemului de creditare pentru studenţi.
Art. 4. -
(1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director executiv.
(2) Directorul executiv este numit prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, şi are calitatea de ordonator terţiar de credite.
(3) Atribuţiile directorului executiv şi ale consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
Art. 5. -
(1) Finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(2) Veniturile proprii ale Agenţiei se obţin din: prestări de servicii, realizarea de programe din fonduri externe, donaţii, sponsorizări şi alte venituri legal constituite.
(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Agenţie este de 30, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru instituţiile din subordine finanţate din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat. În cadrul acestui număr de posturi, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, se pot înfiinţa, în centrele universitare, filiale fără personalitate juridică ale Agenţiei.
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia poate să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.
Art. 6. - În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu următorul cuprins:
"XXI. - Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate - Venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat."
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 193/1999.


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nu inteleg ordonanta guvernului nr. 10/2009 crystynuta 2 crystynuta 2 Buna ziua! Imi cer scuze daca nu am ales categoria potrivita, dar ma simt putin frustrata si nu stiu ce categorie ar fi trebuit sa aleg, potrivita situatiei in ... (vezi toată discuția)
Validare studii 'spiru haret' daniada daniada Buna ziua. Am terminat cursurile Facultatii de Limba si Literatura Romana - Univ. Spiru Haret, in 2008, la ID, cu anul de inscriere la Universitate - 2004, ... (vezi toată discuția)
Salariat cu diploma nerecunoscuta adela1978 adela1978 Buna ziua. Apelez la sfaturile Dvs. privind urmatoarea situatie: - cred ca toata lumea deja cunoaste scandalul diplomelor id spiru haret. - avem un ... (vezi toată discuția)