avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 762 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Funcţionarii publici şi ... politia locala
Discuție deschisă în Funcţionarii publici şi problemele lor juridice

politia locala

m-a intrebat un prieten si nu am stiut ce sa-i raspund :,,in cadrul unei politii locale functionarii publici sunt obligati sa execute servicii de paza si nu servicii de mentinere a ordinii si linistii publice. nu trebuia ca agentii contractuali sa execute servicii de paza si functionarii patrule?
Cel mai recent răspuns: carmen01011958 , moderator 12:09, 7 Februarie 2013
Art. 6. - În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
___________
Pusă în aplicare prin Metodologie din 05/05/2011 începând cu 17.05.2011.

b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
n) acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
Legea 155/2010.
Conform 1332/2010: regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale
atat functionarii publici cat si cei contractuali pot avea atributii in acest sens.

[ link extern ]

Conform art 10 din acest regulament :
"Art. 10
Personalul contractual din cadrul politiei locale care exercita atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

Legea 333/2003 acualizata pana la data de 12.03.2010 :
[ link extern ] /

Legea 155/2010 a politiei locale
[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Muscatura caine vagabond mikas mikas Am fost muscata de un caine vagabond intr-o statiune de pe litoralul romanesc, mai exact pe faleza, in fatza unui restaurant. Pe cine trag la raspundere legal ... (vezi toată discuția)
Atributii politia locala a municipiului bucuresti ContSters325155 ContSters325155 Imi puteti indica un act normativ care reglementeaza desfasurarea Politiei Locale a Municipiului Bucuresti? Multumesc. (vezi toată discuția)
Atributii politia locala in raport cu asociatiile de locatari turcugabriela turcugabriela in asociatia mea exista doua tabere: una care terorizeaza locatarii din imobil de peste 30 de ani,folosindu-se atit teoretic cit si practic,de politia locala ... (vezi toată discuția)