avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 418 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Oferta training
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Oferta training

Buna ziua,
Problema mea este ca am semnat un contract de prestari servicii cu o firma de recrutare personal pt locuri de munca. CV-ul a fost pentru receptioner hotel, ei mi-au oferit camerista sau ospatar, am acceptat pentru postul de ospatar - dar gandindu-ma mai bine mi-am dat seama ca nu-mi doresc asta si i-am informat dar vin cu pretentia sa le platesc cei 310 euro pt mediere. Mentionez ca nu am semnat contractul de munca cu angajatorul grec, doar acel contract de prestari servicii cu firma romana. Va rog, ce inseamna contractul de training?
atasez art.din contract cu care ma ameninta.
"V. Tariful serviciilor si conditiile de plată:
6. In cazul in care Beneficiarul va renunta la/ sau va abandona programul de training înaintea
expirării perioadei convenite pentru respectivul program, acesta va fi tinut/obligat la plata integrala a
serviciilor prestate de Furnizor conform prezentului contract, indiferent de momentul în care intervine o
atare renuntare sau abandonare a programului de către Beneficiar. Plata va fi efectuata imediat.
O atare abandonare si/sau întrerupere a programului de către Beneficiar nu va îndreptăti pe acesta a
primi si/sau solicita restituirea în tot sau în parte a taxelor plătite si/sau datorate pentru participarea la
program.
În întelesul prezentului alineat o renuntare la/ sau abandonare a programului de training înaintea
expirării perioadei convenite pentru respectivul program va fi înteleasă de la momentul primirii si
acceptării ofertei de training de către Beneficiar."
Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: liliigretz , utilizator 21:03, 28 Martie 2013
In primul rand nu se intelege din cele precizate de dvs.despre ce tarif de mediere este vorba.Ati urmat o procedura de mediere cu firma de recrutare?! Nu exista posibilitatea de a plati "taxa de mediere" in afara cadrului legal prevazut expres de legea 192/2006 actualizata,drept urmare solicitarea lor este ilegala!!
In al doilea rand,daca ati semnat acel contract prin care v-ati obligat sa urmati un training in vederea pregatirii pentru respectiva functie si ati si urmat o perioada cursurile de training,iar ulterior,v-ati razgandit,atunci firma se poate indrepta impotriva dvs.si sa va solicite returnarea sumei convenite pentru cursul respectiv.Apropos,sper ca v-au eliberat factura pentru suma pe care ati platit-o cand ati inceput cursul de pregatire adica acel training pentru profesia pentru care ati semnat contractul...
Succes!

Multumesc pentru raspuns....
atasez parte din contractul de prestari servicii.
au convenit urmatoarele:
II. Obiectul contractului de prestari servicii :
Furnizorul va consilia beneficiarul, va oferi servicii pentru cautarea unui program de training si va
prezenta acestuia o singura oferta de program de training.
In efectuarea serviciilor de consiliere furnizorul : va evalua aptitudinile beneficiarului; va întocmi
pentru acesta un dosar cu documentele necesare înscrierii in programul de training; va cauta si oferi
beneficiarului o solutie de transport la destinatie.
Beneficiarul va achita furnizorului contravaloarea serviciilor in conformitate cu prevederile cap. IV al
prezentului contract. Costurile de transport vor cadea in sarcina Beneficiarului.
III. Durata contractului de prestari servicii :
Contractul de prestari servicii se încheie pe o durată de maxim 12 luni de la data semnării de către
părţi, cu excepţia situaţiilor în care acesta încetează înainte de această perioadă, conform CAP. VIII.
IV. Obligatiile partilor :
1. Furnizorul va avea urmatoarele obligatii :
- va întocmi si procesa un dosar cu documentele necesare înscrierii beneficiarului intr-un program
de training;
- va consilia beneficiarul si va identifica pentru acesta un program de training in Grecia si va face o
propunere de program de training catre beneficiar;
- va preztenta beneficiarului informatii si precizari cu privire la cerintele programului de training si
la conditiile in care poate avea loc training-ul;
- va asigura, dupa caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
- va asigura confidentialitatea datelor personale
-va efectua demersurile si formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului in tara de
destinatie ;
- va restitui toate documentele depuse de beneficiar in original, in cazul in care acesta renunta la
serviciile prestate de furnizor ;
- va informa prin e-mail pe beneficiar despre oferta programului de training si despre conditiile
programului de training, sau orice alte masuri in vederea realizarii contractului.
2. Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
- sa achite tariful pentru serviciile prestate de furnizor in conditiile prezentului contract;
- sa prezinte toate documentele cerute si sa furnizeze toate informatiile furnizorului, necesare pentru
inscrierea in programul de training si intocmirea dosarului;
- sa ofere furnizorului o adresa valida de e-mail si să verifice zilnic e-mailul personal pentru informare
la zi cu privire la anunturi, istructiuni, etc., transmise de furnizor; sa confirme de indata primirea
mesajelor si participarea la eventualele programe comunicate de Furnizor in cadrul contractului. Sa
traduca in limba romana toate documentele inaintate de catre Furnizor.
- sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, daca va fi cazul, in vederea indeplinirii
obiectivelor contractului de prestari servicii;
- sa obtina viza sau alta autorizatie daca o viza/autorizatie este aplicabila;
- sa anunte furnizorul in cazul renuntarii la serviciile acestuia si sa achite in caz de renuntare tariful
prevazut la Cap. V;
- la primirea propunerii ofertei de training Beneficiarul se obliga sa comunice Furnizorului hotararea
sa cu privire la respectiva propunere de oferta in maxim 24 ore de la primirea propunerii ; Dacă în
intervalul de 24 de ore Beneficiarul nu va emite nici o comunicare Furnizorului, partile înteleg ca acest
fapt va insemna acceptul tacit al beneficiarului de intrare in programul de training propus, iar
Furnizorul va continua procedurile de înscriere în program a beneficiarului cu toate consecintele ce
decurg din acest fapt.
In cazul in care beneficiarul nu va accepta propunerile de transport oferite de furnizor, asigurarea
conditiilor de transport in tara de destinatie vor cadea in sarcina beneficiarului ; In oricare dintre situatii
beneficiarul va suporta costurile de transport, acestea nefiind incluse in pretul de consiliere;
Subsemnatul Beneficiar certific ca am citit si am inteles toate informatiile generale si financiare cu privire
la programul optat si sunt de acord cu acestea. Semnand acest formular imi exprim acordul expres
privind prelucrarea datelor mele personale de catre SC...
V. Tariful serviciilor si conditiile de plată:
1. Pentru serviciile prestate de furnizor, prevazute in prezentul contract, Beneficiarul va achita
furnizorului în total suma de 310 Euro.
2. Plata contravalorii serviciilor se va efectua în lei la cursul de schimb comunicat de BNR pentru ziua
efectuării plătii, astfel :
3. Beneficiarul va achita suma de 310 Euro, în termen de maxim 7 zile calendaristice, calculat de la
data primirii primului drept/venit realizat ca urmare a participării la programul de training, de la
compania gazda din Grecia.
4. În situatia în care Beneficiarului nu va efectua plata serviciilor către Furnizor, conform prevederilor
contractului, Beneficiarul isi exprimă acordul expres si neechivoc pentru ca Furnizorul si/sau orice
mandatar al acestuia să încaseze sumele ce sunt datorate de Beneficiar, prin retineri efectuate asupra
oricăror drepturi/venituri pe care Beneficiarul urmează să le încaseze ca urmare a participării la
programul de training si/sau prin orice alte mijloce legale, inclusiv prin executare silită.
5. În cazul în care, după testarea beneficiarului (în cazul acceptării beneficiarului), Furnizorul
descoperă falsuri în dosarul depus de Beneficiar, Beneficiarul va fi tinut la plata către Furnizor a sumei de
62 Euro (platibili în lei la cursul de schimb comunicat de BNR pentru ziua efectuării plătii) sumă ce
reprezintă acoperirea daunelor interese cauzate Furnizorului pentru retragere intempestivă din program.
În atare situatie Beneficiarul pierde toate taxele achitate până la momentul respectiv, este exclus din
program şi va suporta consecinţele legislaţiei în vigoare.
6. In cazul in care Beneficiarul va renunta la/ sau va abandona programul de training înaintea
expirării perioadei convenite pentru respectivul program, acesta va fi tinut/obligat la plata integrala a
serviciilor prestate de Furnizor conform prezentului contract, indiferent de momentul în care intervine o
atare renuntare sau abandonare a programului de către Beneficiar. Plata va fi efectuata imediat.
O atare abandonare si/sau întrerupere a programului de către Beneficiar nu va îndreptăti pe acesta a
primi si/sau solicita restituirea în tot sau în parte a taxelor plătite si/sau datorate pentru participarea la
program.
În întelesul prezentului alineat o renuntare la/ sau abandonare a programului de training înaintea
expirării perioadei convenite pentru respectivul program va fi înteleasă de la momentul primirii si
acceptării ofertei de training de către Beneficiar.
7. Orice întârziere la plată înregistrată de Beneficiar obligă pe acesta la plata unor penalităti de
întârziere în cuantum de 5 Euro pentru fiecare zi de întârziere.
VI. Asigurarea medicală:
Beneficiarul este obligat prin lege să aibă asigurare medicală pe durata sederii lui in Grecia.
VII. Modificarea si completarea contractului de prestari servicii:
Modificarea si completarea clauzelor contractului de prestari servicii pot fi facute numai prin acordul
de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.
VIII.Incetarea contractului de prestari servicii:
Prezentul contract de prestari servicii inceteaza:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) prin reziliere;
c) la data prevăzută la cap. III;
d) in cazul in care beneficiarul se retrage din program dupa semnarea contractului
de prestari servicii ;
e) cazul în care, după testarea beneficiarului (în cazul acceptării beneficiarului),
furnizorul descoperă falsuri în dosarul depus de beneficiar, acesta pierde toate
taxele achitate până la momentul respectiv, este exclus din program şi va suporta
consecinţele legislaţiei în vigoare.
În cazul în care una dintre parti nu îsi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata va notifica
partii în culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea în culpa, în termen de 20 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata
poate rezilia în mod unilateral contractul de prestari servicii si poate solicita despagubiri, potrivit legii.
IX.Litigii:
In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.
In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie
solutionat de instantele judecatoresti competente de la sediul Furnizorului, potrivit legii.
Prezentul contract este guvernat de legea română, iar litigiile se vor solutiona de către instantele
competente de pe teritoriul României.
X.Dispozitii finale:
Contractul de prestari de servicii intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.
Forta majora exonereaza de raspundere si reprezinta acel eveniment imprevizibil, invincibil, si
insurmontabil, survenit ulterior incheierii contractului si independent de vointa partilor si care impiedica
executarea obligatiilor contactuale.
Subsemnatul Beneficiar declar ca :
A) Am luat independent decizia de a incheia prezentul contract, pe baza propriilor mele analize;
B) Sunt capabil, înteleg si accept continutul tuturor clauzelor precum si toate drepturile si obligatiile
ce imi revin prin încheierea prezentului contract;
C) Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre părti si reprezintă în întregime acordul părtilor
cu privire la absolut toate elementele esentiale si secundare ale contractului.
Prezentul contract de prestari servicii s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru furnizor si unul

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract prestari servicii cu agentie de plasare forta de munca tomamirela tomamirela Buna ziua, poate cineva sa-mi spuna ce este in neregula cu urmatorul contract de prestari servicii ? au convenit urmatoarele: II. Obiectul contractului de ... (vezi toată discuția)
Contract prestari servicii mihai_diana mihai_diana Buna ziua. As dori sa aflu daca trimit electronic un contract de prestari servicii si la noi ramane un exemplar semnat doar de firma noastra este in regula ... (vezi toată discuția)
Contract danu21 danu21 Am nevoie pt firma de constructii de un contract de prestari , un model foarte bine gandit.Ma poate ajuta cineva? Astept un raspuns (vezi toată discuția)