avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 180 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii Deduceri personale salariat 2013
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

Deduceri personale salariat 2013

Buna seara ,
Poate cineva sa-mi spuna dupa ce criterii si eventual o formula de calcul pentru deducerea personala, a unui salariat angajat cu 8 ore , valabil in 2013?
Poate ca nu este o problema juridica , dar sunt in discutii cu contabila mea.
In principiu, daca nu sunt corecte sumele , la ce amenda ma pot astepta in caz de un control ITM?
Ultima modificare: Marți, 23 Aprilie 2013
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 11:30, 16 Februarie 2014
Modul de calcul al deducerii personale a fost stabilit prin ORDINUL nr. 1.016/2005 din 18 iulie 2005.

La calculul deducerilor personale lunare în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

VBL =Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil
în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere:

venit <1000 venit >1000
- Fără persoane în întreţinere: ded= 250 ded = 250 x [1-(VBL-1.000)/2.000]
- Cu o persoana în întreţinere: ded= 350 ded = 350 x [1-(VBL-1.000)/2.000]
- Cu 2 persoane în întreţinere: ded= 450 ded = 450 x [1-(VBL-1.000)/2.000]
- Cu 3 persoane în întreţinere: ded= 550 ded = 550 x [1-(VBL-1.000)/2.000]
- Cu 4 sau mai multe persoane ded= 650 ded = 650 x [1-(VBL-1.000)/2.000]
în întreţinere:

La venituri peste 3000 lei, deducerea = 0.

ART. 4
Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeşte la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracţiunile de
peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani.
ART. 5
Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul
că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.


Va dau mai multe informatii despre deducerile personale. Daca s-a gresit valoarea deducerii, aceasta se recalculeaza, iar diferentele +/- se adauga/scad in luna de calcul in care s-a depistat eroarea, influentand astfel valoarea impozitului.


HG nr.44/2004 - norme de aplicare a Codului Fiscal

88. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.
Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.
89. Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.
90. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;
- persoana fizica intretinuta sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar.
Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui intretinere se afla.
91. Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.
92. In sensul art. 56 alin. (3) din Codul fiscal, in categoria "alt membru de familie aflat in intretinere" se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.
93. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:
- rude de gradul intai, cum ar fi: parinti si copii;
- rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.
94. Sunt considerate persoane aflate in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt mai mici sau egale cu 250 lei lunar.
95. Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.
96. Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la incadrarea in venitul de 250 lei lunar.
Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.
Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul de a fi preluat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la preluarea in intretinere a copilului, parintelui obligat la aceasta plata.
Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii, dreptul de a fi preluat ca persoana in intretinere pentru acest copil se acorda:
- persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;
- unuia dintre sotii care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.
Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, dreptul de a fi luat in intretinere se acorda unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, acestia vor fi preluati in intretinerea unuia dintre parinti conform intelegerii dintre parti. In aceste situatii contribuabilii vor prezenta platitorului de venit fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de platitorul de venit din salarii al acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor care sunt preluati in intretinere de fiecare sot/sotie.
Nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:
- parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
- parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.
Copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala, situatie in care parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.
97. Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in suma de 250 lei lunar se realizeaza prin compararea acestui plafon cu veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere.
98. In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deducere pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu suma de 250 lei lunar, astfel:
a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;
b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;
c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.
99. Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 250 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.
In functie de venitul lunar al persoanei intretinute, platitorul veniturilor din salarii va proceda dupa cum urmeaza:
a) in situatia in care una dintre persoanele aflate in intretinere, pentru care contribuabilul beneficiaza de deducere personala, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare de 250 lei lunar, platitorul veniturilor din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale corespunzatoare pentru persoanele ramase in intretinere incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se face comunicarea catre angajator/platitor;
b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub 250 lei lunar, platitorul de venituri din salarii va incepe acordarea deducerii personale reconsiderate pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii in care contribuabilul a depus documentele justificative.
100. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
- datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal).
In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere, la aceasta declaratie contribuabilul care realizeaza venituri din salarii va anexa si adeverinta de la platitorul de venituri din salarii a celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil.
101. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- datele de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
- datele de identificare a contribuabilului care beneficiaza de deducerea personala corespunzatoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
- acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa o preia in intretinere;
- nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;
- angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.
Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale nu sunt formulare tipizate.
102. Contribuabilul va prezenta platitorului de venituri din salarii documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, platitorul de venituri din salarii pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.
103. Daca la un contribuabil intervine o schimbare care are influenta asupra nivelului reprezentand deducerea personala acordata si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale, contribuabilul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.
104. In situatia in care depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerii personale se face ulterior aparitiei evenimentului care modifica, in sensul majorarii, nivelul acesteia, angajatorul/platitorul de venituri din salarii va acorda deducerea personala reconsiderata o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care contribuabilul a depus toate documentele justificative.
105. Deducerea personala nu se fractioneaza in functie de numarul de ore in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial, la functia de baza.
...
121. În cazul în care un angajat care obţine venituri din salarii la funcţia de bază se mută în cursul unei luni la un alt angajator, calculul impozitului se face pentru fiecare sursă de venit (loc de realizare a venitului).
Deducerea personală se acordă numai de primul angajator, în limita veniturilor realizate în luna respectivă, până la data lichidării.
Dacă reangajarea are loc în aceeaşi lună cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar aferent veniturilor realizate în această lună de la angajatorul următor nu se va lua în calcul deducerea personală.
ITM-ul nu are competenta in a verifica modul in care sunt calculate salariile si contributiile datorate bugetului de stat ...
Buna ziua,
In cazul unui angajat care are un copil de 3 luni iar sotia lui este pe concediu de maternitate, acest angajat, mai beneficiaza de deducere personala la salariu? Daca da, ce acte trebuie sa aduca la angajator pt sotia lui (adev. de venit de la finante? acte care sa ateste ca i-a concediu de materniate?....)
Multumesc mult.
Ca sa beneficieze in continuare de deducere pentru copil trebuie sa prezinte la locul de munca o declaratie pe proprie raspundere a sotiei ca nu beneficiza ea de deducere pentru copil sau o adeverinta de la locul ei de munca ca nu are deduceri la salariu pentru copilul respectiv.
Cel mai bine tatal sa se informeze la locul de munca ce document prefera.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fluturasi salariu mARA_Mara mARA_Mara Buna ziua! As dori sa stiu daca exista vreo lege privind obligativitatea acordarii fluturasului de salariu, cu cate zile inainte de salariu trebuie acordat si ... (vezi toată discuția)
Deducere impozit salarii mihteo mihteo Copilul de 21 de ani , student fara venituri, poate fi trecut de unul din parinti la deducere pentru calculul impozitului pe salariu? Pana la ce varsta si pe ... (vezi toată discuția)
Calculare salarii spooker spooker Am si eu o intrebare referitoare la calcularea salariului si a contributiilor platite de angajator pentru un angajat: La totalul costurilor care le ... (vezi toată discuția)