avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 633 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Angajare ucenic
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Angajare ucenic

Buna ziua,
-o intreprindere individuala-salon de cosmetica- poate angaja ucenici?
-ucenicul trebuie sa fi absolvit un curs in domeniu in momentul in care il angajez sau pot sa-l angajez urmand ca meseria sa o invete la salon
-de unde pot afla ,recruta acesti viitori ucenici?
Am citit legislatia dar raspunsul la aceste intrebari nu l-am gasit.
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Florin Cioca , Consilier juridic 10:19, 31 Mai 2013
1. Da poate angaja. Art 6 Lg 279/2005, care probabil v-a indus in eroare, da posibilitatea PFA si IF sa angajeze ucenici. La acea data PFA nu putea face angajari.

2. Nu. Formarea profesionala se face la salonul dvs. Astfel conf art 10 Lg 279/2005 in vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.
Conf art 13 Lg 279/2005
"" (1) Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.
(2) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competenţele obţinute în sistem nonformal şi informal. ""
Conf art 2^3 alin 2 HG 234/2006 ucenicul sau, dupã caz, pãrintele ori reprezentantul legal declarã pe propria rãspundere faptul cã ucenicul nu deţine calificarea pentru care se organizeazã ucenicia la locul de muncã.

Deci e obligatoriu ca ucenicul sa nu aiba curs de calificare in domeniul in care se organizeaza ucenicia.

3. Conf art 17 HG 234/2006 angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligaţia sã depunã, direct sau prin poştã, cu confirmare de primire, anterior organizãrii uceniciei la locul de muncã, la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul, respectiv domiciliul, urmãtoarele documente:
a) programul de formare prin ucenicie, ca parte componentã a planului de activitate, elaborat în concordanţã cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregãtire profesionalã specific calificãrii;
b) declaraţia pe propria rãspundere a angajatorului cã acesta poate îndeplini toate condiţiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncã, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 3;
c) lista centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale autorizate, propusã pentru calificarea pentru care se organizeazã ucenicia la locul de muncã.
(2) În cazul în care documentaţia prevãzutã la alin. (1) este incompletã sau prezintã unele nereguli, agenţia pentru prestaţii sociale judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti comunicã angajatorului, în scris, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii documentelor prevãzute la alin. (1), printr-o notificare al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 4, aspectele care nu sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, acesta având dreptul şi obligaţia de a completa documentaţia ori de a remedia neregulile constatate, în termen de cel mult 15 zile lucrãtoare.
(3) Agenţia pentru prestaţii sociale judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a confirma, în scris, angajatorului îndeplinirea cerinţelor prevãzute la alin. (1), printr-o comunicare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
(4) Angajatorul are obligaţia de a înştiinţa instituţiile prevãzute la alin. (1) cu privire la încheierea de contracte de ucenicie la locul de muncã în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor de ucenicie respective.
Conf art 17^1 HG 234/2006 angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligaţia sã comunice agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncã, respectiv a municipiului Bucureşti în a cãrei razã îşi are sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncã pentru care urmeazã sã organizeze programe de ucenicie la locul de muncã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data la care agenţia pentru prestaţii sociale judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, transmite angajatorului comunicarea prevãzutã la art. 17 alin. (3).

Comunicati locuri de munca pentru care organizati ucenicia la AJOFM, si va vor trimite ei persoanal sau vi-l puteti recruta singuri, dar informand in prealabil AJOFM-ul.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ucenicia de la locul de munca katy_ru38 katy_ru38 persoana care pregateste ucenicul, poate fi fara autorizatie de formator de formare profesionala? [Mesaj editat - Vă rog să nu mai scrieți exclusiv cu ... (vezi toată discuția)
Incadrare -ucenic Daliborka Daliborka Buna ziua va rog imi puteti explica ce modificari au intervenit la legea privind ucenicia in cazul in care o societate (domeniu de activitate : Activităţi ... (vezi toată discuția)
Contract de ucenicie anisu anisu va rog sa imi dati cat mai multe detalii privind intocmirea unui contract de ucenicie la locul de munca (clauze , de ce trebuie tinut cont, remuneratie, ... (vezi toată discuția)