avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 606 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Impozit pe salariu la fundație
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Impozit pe salariu la fundație

Bună ziua,

În cazul în care o fundație (organizație nonprofit cu activitate comercială limitată) dorește să angajeze o persoană fizică (nu PFA), este obligată să oprească la sursă și să plătească statutului impozit pe venitul angajatului (16%), exact ca la firme (organizații pentru profit cu activități comerciale)?

Nu am găsit pe nicăieri în legislație că fundațiile (sau asociațiile) ar fi scutite de a plăti impozit pentru angajați și de aceea vă întreb să mă asigur că am înțeles bine. Din punctul meu de vedere, nu este normal ca o fundație să se străduiască să strângă donații (ce reprezintă acte cu titlu gratuit) pentru ca o parte din ele să fie taxate de stat.

Din ce știu, persoanelor fizice (nu PFA) care primesc donații (sub acest nume sau sub alte denumiri legale) nu li se percepe impozit pe donații, tocmai pentru că reprezintă acte cu titlu gratuit, caritabil. Atunci faptul că înființezi o fundație te pune în dezavantaj, trebuie să plătești impozit pentru oamenii care lucrează la proiectele fundației (la care ar fi putut să lucreze din donații neimpozabile directe).

De asemenea, l-am întrebat pe reprezentantul unei asociații (e.V.) din Germania cu care fundația mea colaborează dacă statul percepe impozit pe venitul salariaților din asociația sa, iar răspunsul a fost nu. Contribuții la sănătate, pensii, șomaj etc. se plătesc pentru salariat, dar statul nu taxează donațiile.

Vă rog, în măsura în care cunoașteți situația din România, să mă ajutați cu un răspuns la întrebarea: Se impozitează sau nu veniturile salariaților dintr-o fundație? Aș aprecia și o explicație.

Vă mulțumesc!
Ultima modificare: Marți, 11 Iunie 2013
tct, utilizator
Cel mai recent răspuns: radumititean , utilizator 11:17, 19 Iunie 2013
Veniturile din salarii se impoziteaza si la o persoana angajata la un ONG
Explicatiile sunt : Codul fiscal, art.41 csre specifica care sunt categorii de venituri supuse impozitului pe venit:
a).................................................................................
b) venituri din salarii, definite conform art. 55;

"ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

d^1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;

d^2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

i) indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine;

i^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;

j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

j^1) sume reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile;

j^2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;

k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii. "


Legislatia romana nu prevede reguli diferite de impozitare a salariilor la ONG fata de regulile general-valabile pentru orice angajator, si nici diferente legate de sursa fondurilor din care se platesc salarii. Donatiile nu se impoziteaza, nici cotizatiile, taxele de inscriere, sponsorizarile si alte venituri de tip non-profit ale ONG-urilor, dar salariul platit de ONG este o cheltuiala, nu un venit, si el nu este o donatie, ci remuneratia unei activitati lucrative, pentru ca relatia intre ONG si proprii salariati este una de munca, deci lucrativa, nu una cu titlu gratuit cum este cazul contractului de voluntariat...
Nici in materie de contributii sociale obligatorii pentru salariati sau alt personal remunerat (ex. membri ai organelor de conducere si control care sunt platiti cu indemnizatii pentru activitatea depusa in cadrul ONG-ului) nu exista pentru ONG un regim mai favorabil decat pentru angajatori lucrativi ex. firme sau publici ex. institutii publice...
Facilitati fiscale exista pentru ONG doar in materie de impozitare a veniturilor ex. scutire de impozit pe profit pana la un anumit plafon respectiv pentru anumite categorii de venituri... dar nimic legat de salariati...
De ce a optat legiuitorul roman pentru actuala politica fiscala ref. ONG, trebuie sa intrebati Parlamentul si Guvernul...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Facilitati fiscale pentru persoane cu handicap cernatlarisa cernatlarisa Doresc sa stiu care sunt facilitatile fiscale conform Noului Cod Fiscal, de care beneficiaza persoanele cu handicap grav/accentuat (vezi toată discuția)
Drept de natura salariala davidescuana davidescuana Buna ziua, Va rog sa-mi raspundeti si mie daca aveti o adresa oficiala care sa explice exact ce inseamna si ce implica\\"drept de natura ... (vezi toată discuția)
Munca suplimentara - compensare cu timp liber corespunzator -evidentiere/proba in documente Taisa Taisa Buna ziua si LA MULTI ANI!, tuturor :) Rog sa ma lamureasca si pe mine cineva cu privire la munca suplimentara. Cum se evidentiaza, cap-coada?? Ce ... (vezi toată discuția)