avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 626 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Munca suplimentara - compensare cu timp liber ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Munca suplimentara - compensare cu timp liber corespunzator -evidentiere/proba in documente

Buna ziua si LA MULTI ANI!, tuturor :)

Rog sa ma lamureasca si pe mine cineva cu privire la munca suplimentara.
Cum se evidentiaza, cap-coada?? Ce documente trebuie produse, cum evidentiez in pontaj si cum trebuie calculata compensarea cu "timp liber corespunzator" ?

Va multumesc. (cred ca e o chestie simpla, dar nu ma duce capul:closedtopic: )Cel mai recent răspuns: Taisa , utilizator 19:02, 15 Ianuarie 2013
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 60 de zile, în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

In pontaj este o coloana speciala pentru orele lucrate in regim suplimentar. Pontajul va fi intocmit normal pentru numarul de zile lucratoare din cursul lunii cu 8 ore pe zi si in coloana destinata orelor suplimentare evidentiati timpul lucrat in regim suplimentar.

Pentru 8 ore lucrate suplimentar , acestea se vor compensa cu 8 ore libere platite ... in caz contrar, se vor plati cu un spor de minim 75 % din salariul de baza. .Multumesc frumos. Dar ce mai inseamna salariu de baza la vremea asta?
Dupa legislatia curenta -de cand au abramburit-o cu caracterul unitar-, unii fac calcule dupa salariu de baza, altii dupa salariu de baza brut.


Concret, salariul lui X contine: incadrare, vechime si etc alte cele sporuri, recunoscute de lege. Sporul pt ore suplimentare se calculeaza la ce elemente? Pfff! Ce linistita eram pana la celebra lege 330 si urmatoarele, la fel de "clarificante"#-o

ps.prefer sa ma considerati tuta, decat sa stau cu problema nerezolvata:help:
Ultima modificare: Marți, 15 Ianuarie 2013
Taisa, utilizator
Procentele de sporuri de aplica la salariul de incadrare. Acesta este salariul de baza brut.


Codul muncii:

ART. 160
Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.


HG nr.44/2004 - norme de aplicare a Codului fiscal:
106. Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o lună conform art. 55 alin. (1) - (3) din Codul fiscal de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.

Codul fiscal:
ART. 55 Definirea veniturilor din salarii
(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:
a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
b) indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;
d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;
d^1) remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale;
d^2) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;
f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori;
g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;
i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;
j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;
j^1) sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie;
j^2) indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii.

ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii
(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.
(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
(2^1) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.
(3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.
Potrivit Codului Muncii, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Salariul de baza = salariul de incadrare
Uf! Ce eliberataaaaaaaaa ma simt... Nu va ajuta la nimic, dar va umplu podul cu multumesc-uri . Va doresc o seara linistita, buna si placuta :)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit pe salariu la fundație tct tct Bună ziua, În cazul în care o fundație (organizație nonprofit cu activitate comercială limitată) dorește să angajeze o persoană ... (vezi toată discuția)
Venituri asimilate salariilor samybv2007 samybv2007 Buna ziua, Am si eu o nelamurire legata de aplicarea Legii 448/2006 republicata, referitoare la drepturile persoanelor cu handicap. Mentionez ca am grad ... (vezi toată discuția)
Concediu crestere copil myn myn buna ziua va rog sfatuiti-ma ! locuim in mediul rural,avem o miniferma,nu suntem autorizati sub nici o forma juridica,iar acum ne dorim un copil. ce forma ... (vezi toată discuția)