avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 258 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... incalcarea obligatiei de fidelitate prevazuta in CIM
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

incalcarea obligatiei de fidelitate prevazuta in CIM

buna
un angajat al unei Sc, desafasoara activitati concurente, cu echipamentele frimei, masina, statii de masurare, conbustibil, consumabile...ce masuri se pot lua impotriva acestuia pe langa cea a concedierii?
se regasesc aceste practici in cuprinsul art.ce prevede obligatia de fidelitate?
va multumesc
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 16:46, 9 Martie 2009
In Codul muncii nu este specificata clauza de fidelitate.
Cred ca ati vrut sa faceti referire la clauza de neconcurenta sau la cea de confidentialitate.
Va redau mai jos articolele din Codul muncii, care se refera la aceste clauze, sa vedeti daca dvs. le-ati inscris in CIM sau intr-un act aditional la acesta si apoi sa vedeti daca puteti sa mai luati si alte masuri impotriva salariatului dvs.

Art. 20. - (1) In afara clauzelor esentiale prevazute la art. 17, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
Art. 21. - (1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.
Art. 22. - (1) Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care incetarea contractului individual de munca s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 56 lit. d), f), g), h) si j), ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Art. 23. - (1) Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munca instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.
Art. 24. - In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
Art. 26. - (1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
(2) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.
Cred că faceţi o confuzie aici, domnule Valeriu.
Clauza de neconcurenţă e un lucru distinct faţă de obligaţia de fidelitate. Clauza de neconcurenţă trebuie stipulată explicit şi să îndeplinească cerinţele legale pentru a fi valabilă, ea având efect după încetarea contractului de muncă. Obligaţia de fidelitate a salariatului faţă de angajator (articolul 39 (2) d) din Codul muncii) este implicită şi are efect în timpul derulării contractului.

Conţinutul obligaţiei de fidelitate, deşi neprecizat expres de lege, este determinat atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară. Cazul discutat este foarte susceptibil de a fi considerat o încălcare a obligaţiei de fidelitate, prin desfăşurarea unor activităţi concurente cu cea a angajatorului, în timpul derulării contractului cu acesta (şi, mai mult, utilizând mijloacele materiale ale acestuia).

Trebuie aduse probe concludente pentru ceea ce este reclamat şi, într-adevăr, pe lângă sancţiunea disciplinară a concedierii, pot fi cerute daune-interese pentru prejudiciul produs prin desfăşurarea de activităţi concurente.

În funcţie de particularităţile cazului, se pot utiliza şi cele două legi reglementând concurenţa:
- Legea 11/1991 privind concurenţa neloială - [ link extern ]
- Legea 21/1996 a concurenţei - [ link extern ]

Sancţiunile prevăzute de aceste legi pot fi şi de natură penală.
a_k:
Aveti dreptate. Eu voiam insa sa atrag atentia interlocutorului ca obligatia de fidelitate prevazuta la art.39(2) lit.d) e prea generala.

bobocu81:
In fisa postului respectiv trebuia sa detaliati ce inseamna obligatia de fidelitate fata de angajator iar in Regulamentul intern sa prevedeti sanctiuni pentru faptele de natura celor comise de salariatul dvs.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Act aditional - fidelitate, confidentialitate si neconcurenta margot_mlm margot_mlm Buna ziua, Va copiez mai jos o parte dintr-un act aditional pe care va trebui sa il semneze tot personalul unei companii in care lucrez si eu, mie mi se ... (vezi toată discuția)
Conform contractului de munca, angajarea salariatului la o firma concurenta guritza25 guritza25 Buna ziua, Va rog sa ma ajutati intr-o problema mai delicata, am semnat un contract de munca in care se precizeaza la drepturile si obligatiile genelare ale ... (vezi toată discuția)
Clauza contract individual de munca cintus cintus Buna ziua, In contractul individual de munca este prevazuta o clauza cu privire la imposibilitatea de a pleca din companie la o alta firma concurenta. O ... (vezi toată discuția)