Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 8545 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... Domiciliul in cartea de identitate - documentele cu ...
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

Domiciliul in cartea de identitate - documentele cu care se poate face dovada adresei

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente, prevăzute de legislaţia română în vigoare:

1.contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică;

2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;

3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;

4. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;

5. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică.
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;

6. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
7. contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;

8. contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică;
Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci întreţinătorul are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;

9. contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;

10. contractul de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

11. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

12. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip locuinţă);

13. certificatul de moştenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase;

14. contractul de închiriere (de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă:
- dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară prezentarea vreunui alt document;
- dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezentarea vreunui alt document;
- dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Financiară se impune şi prezentarea actului de proprietate/a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul;

15. contractul de comodat (împrumutul de folosinţă gratuită) al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă:
- acest tip de contract poate fi încheiat în formă autentică;
- dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată se impune şi prezentarea actului de proprietate/a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care dă în folosinţă gratuită imobilul, de a încheia contractul;

16. actul de adjudecare;
Notă: prin adjudecare, cumpărătorul devine, de la data predării, proprietarul bunului adjudecat;

17. actul de partaj convenţional (voluntar) încheiat în formă autentică;

18. hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul (partajul judiciar) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă: în cazul hotărârilor judecătoreşti (sentinţe civile) prin care s-au admis acţiunile în prestaţie tabulară şi s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile şi să fie investite cu formulă executorie.

19. sentinţa/hotărârea judecătorească având ca obiect şi atribuirea beneficiului locuinţei conjugale;
Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoţită în mod obligatoriu atât de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foştii soţi sunt coproprietari, cât şi de declaraţia pe proprie răspundere dată de beneficiarul folosinţei locuinţei conjugale, din cuprinsul căreia va rezulta că nu s-a efectuat partajul, dată în faţa lucrătorului de evidenţă;

20. extrasul de carte funciară (C.F. nu poate fi mai vechi de 30 de zile);

21. titlul de proprietate al unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

22. documentul (adeverinţa) eliberat/ă de autoritatea administraţiei publice locale (primărie), în original, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţia de locuinţă; această adeverinţă trebuie prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii (nu poate fi mai veche de 30 de zile).

[ link extern ] #
Da.
Daca va referiti la obtinerea C.I. nou sau expirat, joia trecuta, la Politie mi s-au cerut urmatoarele:
a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.
Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”
Nota: cele postate de catre Dvs. completeaza perfect lit a. de mai sus, fapt pentru care VA MULTUMESC !
Multumesc dar nu e meritul meu ci a celor de la Serviciul de Evidenta din Oradea ca au facut aceasta lista :)
Uneori aceste cerinte nu este peste tot. Difera de la localitate la localitate. Sau de la an la an.
Un exemplu il dau din experienta mea,ca atunci cand am fost intr-un an la un oras sa imi fac mutatie de flotat,mi s-a cerut si copie certif.nastere,apoi in anul urmator,dupa ce trebuia sa reanoiesc mutatia,am adus copie certificat de nastere. Surpriza? Nu le trebuia asa ceva!

1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Cerintele ''este'' peste tot aceleasi, practica poate fi diferita in functie de pregatirea lucratorilor.
Nu e nevoie de certificatul de nastere la obtinerea vizei de resedinta, ma mir ca vi s-a cerut dar va cred pe cuvant.
Problema mare este ca totdeauna regulile respectiv legile sunt facute de cei care nu au lucrat niciodata mai jos cu nevoile si necesitatile oamenilor.Au ajuns pe o treapta superioara prin bafta si linguseala nicidecum pe baza de competenta si practica- experienta.Este mult mai usor sa plimbii oamenii pe drumuri decit sa gindesti !!!!!!!!

Alte discuții în legătură

Dovada domiciliului vyorel_ro vyorel_ro Conform legii evidentei populatiei (Ordonanţă de urgenţă nr. 97/2005 din 14/07/2005 Versiune actualizata la data de 30/07/2007 privind evidenţa, ... (vezi toată discuția)
Mosteniri treidecinci treidecinci Traiesc cu o femeie cu care nu sunt casatorit. Care este procedura - 100% sigura - ca dupa decesul meu ea sa poata continua sa traiasca in locuinta urmand ca ... (vezi toată discuția)
Solicitare informatie eliberare act de identitate expirat ionut.tanase ionut.tanase Buna ziua, Va rog sa imi precizati daca in momentul cand doresc sa imi reinnoiesc cartea de identitate (care este expirata) este nevoie sa mai fie prezent ... (vezi toată discuția)