avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 532 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Transport legat de exportul de bunuri
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Transport legat de exportul de bunuri

o societate comerciala romana "alfa" exporta cherestea in china, toate cheltuielile de transport al marfurilor fiind cuprinse in pretul de vanzare, acestea intra in sarcina furnziorului exportator.

firma "alfa" contracteaza un transportator roman "beta" in vederea transportului marfurilor de la sediul (fabrica) lui "alfa" si pana in portul constanta.

fiind un transport direct legat de un export de bunuri din romania in china, transportatorul "beta" poate factura serviciile de transport fara TVA catre "alfa"?

mai departe, la randul sau transportatorul roman "beta" subcontracteaza o parte din serviciile de transport unui alt transportator roman "gamma".

astfel, transportatorul "gamma" la randul sau presteaza servicii de transport marfa de la fabrica exportatorului "alfa" si pana in portul constanta, facturand aceste servicii catre "beta" cu care are incheiat contractul de prestari servicii.

cum emite transportatorul "gamma" factura catre "beta". cu sau fara tva?
se poate factura fara tva in baza aceluiasi temei de transport legat de un export de bunuri?

va multumesc!

Cel mai recent răspuns: ramolex , utilizator 08:48, 16 August 2013
Buna ziua,

In opinia mea, serviciile de transport de la fabrica si pana in portul Constanta, sunt servicii de transport a caror exploatare are loc pe teritoriul Romaniei in sensul prevederilor punctului 15^1., alineatul (1) din Normele art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal:

c) serviciile de transport de bunuri efectuate în România sunt serviciile al căror punct de plecare şi punct de sosire se află pe teritoriul României, acestea fiind considerate efectiv utilizate şi exploatate pe teritoriul României.

(2) Dacă locul prestării serviciilor conform art. 133 alin. (7) lit. a) din Codul fiscal este situat pe teritoriul României, operaţiunile sunt impozabile în România, fiind aplicabile cotele de taxă prevăzute la art. 140 din Codul fiscal sau, după caz, scutirile de taxă prevăzute la art. 141, 143, 144, 144^1 şi 152 din Codul fiscal.


Serviciile ar fi fost scutite de taxa, daca erau indeplinite conditiile art.133, alineatul 8 din CF care precizeaza urmatoarele:
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii, când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România, locul prestării se consideră a fi în afara Comunităţi, dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii. În aplicarea prezentului alineat serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii sunt serviciile de transport al cărui punct de plecare şi punct de sosire se află în afara Comunităţii, acestea fiind considerate efectiv utilizate şi exploatate în afara Comunităţii.


Numai bine
Potrivit Cod fiscal:

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar:

c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri;

(3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, după caz, procedura şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă.


Pt a beneficia de scutire trebuie sa aveti: factura, comanda/contract, CMR, declaratie vamala export.

Vedeti art.4 din Ordin 2222 / 2006 de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pt mai multe detalii:

Exemplul 1: A facturează către B un transport din Italia în Elveţia. Ambele companii sunt persoane impozabile stabilite în România. Locul serviciului de transport este în România, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, cu toate că locul exportului de bunuri este în Italia. Fiind un transport aferent unui export de bunuri, prestatorul va justifica scutirea de taxă, deoarece beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în România şi prestatorul ar fi avut obligaţia plăţii taxei dacă operaţiunea nu ar fi fost scutită de taxă. Acelaşi raţionament s-ar aplica şi în cazul în care transportul ar fi efectuat din România în Turcia sau în orice altă ţară din afara Comunităţii, între două persoane impozabile stabilite în România.

Ultima modificare: Miercuri, 14 August 2013
Ioan Petru Butariu, Contabil
ati mentionat bine mai sus parafrazand scutirile de taxa prevazute la art. 143 cod fiscal.

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar
(1) Sunt scutite de taxă:
c) prestările de servicii, inclusiv transportul şi serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri.

intrebarea mea era daca pot sustine scutirea de tva cu acest articol din codul fiscal.
@ioanbutnariu: va multumesc.
am citit ordinul 2222 dar nu sunt lamurita pe deplin.

in special nu sunt lamurita daca si factura de la "gamma" la "beta" poate fi scutita de tva, in temeiul aceluiasi articol de lege.
ramolex a scris:

@ioanbutnariu: va multumesc.
am citit ordinul 2222 dar nu sunt lamurita pe deplin.

in special nu sunt lamurita daca si factura de la "gamma" la "beta" poate fi scutita de tva, in temeiul aceluiasi articol de lege.


9. comision - orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operaţiune comercială;

Norme; ART. 137 al.3

(4) În cazul în care se refacturează cheltuieli efectuate pentru altă persoană, respectiv atunci când o persoană impozabilă primeşte o factură sau alt document pe numele său pentru livrări de bunuri/prestări de servicii/importuri efectuate în beneficiul altei persoane şi refacturează contravaloarea respectivelor livrări/prestări/importuri, se aplică structura de comisionar conform prevederilor pct. 6 alin. (3) şi (4) sau, după caz, ale pct. 7 alin. (2). Totuşi, structura de comisionar nu se aplică în situaţia în care se aplică prevederile pct. 18 alin. (8). Persoana care refacturează cheltuieli nu este obligată să aibă înscrisă în obiectul de activitate realizarea livrărilor/prestărilor pe care le refacturează. Spre deosebire de situaţia prezentată la alin. (3), în cazul structurii de comisionar persoana impozabilă are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, în condiţiile legii, şi are obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile.


pct. 6 alin. (3) şi (4) norme ART. 128 alin. 2

(3) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă care acţionează în calitate de comisionar, primind facturi pe numele său de la comitentul vânzător sau, după caz, de la furnizor şi emiţând facturi pe numele său către comitentul cumpărător ori, după caz, către client, se consideră că acţionează în nume propriu, dar în contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau al cumpărătorului, respectiv se consideră că furnizorul ori, după caz, comitentul vânzător face o livrare de bunuri către comisionar şi, la rândul său, comisionarul face o altă livrare de bunuri către comitentul cumpărător sau, după caz, către client. Dacă, potrivit contractului, comisionarul acţionează în numele şi în contul comitentului ca mandatar, dar primeşte şi/sau emite facturi pe numele său, acest fapt îl transformă în cumpărător revânzător din punctul de vedere al taxei.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică sub denumirea de structură de comisionar în cazurile prevăzute la pct. 19 alin. (4).


ART. 144^1 Scutiri pentru intermediari

Sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi art. 144, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) şi alin. (2), sau în legătură cu operaţiunile desfăşurate în afara Comunităţii.

Eu cred ca in baza celor de mai sus se aplica structura de comisionar si se refactureaza tot fara tva.

Alte discuții în legătură

Grup de firme: un salariat dintr-o firmă pleacă în delegație externă pentru o altă firmă din grup. cum refacturez biletul de avion, cu sau fără tva? miki72 miki72 Un salariat al firmei (alfa) pleaca in delegatie externa de afaceri pentru o alta firma din grup(beta).Ambele firme sunt din Romania si sunt inregistrate in ... (vezi toată discuția)
Export in comision-se percepe tva? Marius20100 Marius20100 Buna ziua! Intrebarea mea este: comisionarul trebuie sa plateasca TVA pe toata valoarea marfii care va fi exportata sau doar pe valoarea comisionului pe care ... (vezi toată discuția)
Tva exista la export?? mihavasile mihavasile Buna ziua, Vreau sa export carne in tarile din afara spatiului UE.Vama si firma de shipping nu mi iau TVA spunand ca operatiunile de export sunt scutite de ... (vezi toată discuția)