Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 685 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Lift
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Lift

Suntem un ONG. Asociatia Handicapatilor Neuromotor Resita(www.ahncs.eu)
Sediul nostru este propritatea Asociatiei intrr-un bloc cu 10 nivele. Intrarea in asociatie este separata de intrarea in bloc. Am facut o rampa de acces. Nu avem nimic in comun cu asociatia de proprietari.Doar o data pe luna intram in scara blocului prntru a ne citi curentul si consumul de gaz al centralei. Sa stricat liftul sa inlocuit . Asociatia ne obliga sa contribuim la ce nu folosim la lift . Total 300 Lei;
Dorim sa stim daca trebuie sa platim aceasta suma. Ma puteti contacta la tel. 0751486304
Cel mai recent răspuns: Adriantot , moderator 23:01, 1 Septembrie 2013
~ Conținut șters la cerere ~
Spatiul pe care il detineti acum este proprietatea dvs sau aveti contract de inchiriere? Daca aveti contract trebuie sa vedeti ce prevede contractul, daca este proprietatea dvs si face parte din asociatia respectiva de proprietare atunci va confruntati cu asa numita proprietate fortata adica sunteti coproprietar impreuna cu ceilalti locatari la spatiile comune> acoperis, subsol casa scarii, lift etc. si trebuie sa contribuiti la cheltuielile comune.
Pai este proprietar in acel bloc, ca zice in mesajul initial.
steiner_ahnrcs a scris:
Intrarea in asociatie este separata de intrarea in bloc. Am facut o rampa de acces. Nu avem nimic in comun cu asociatia de proprietari...

Acum aveti intrarea separata in spatiul dumneavoastra dar asa a fost initial, a fost acolo un spatiu comercial cu inrare sepatat din constructie ori a fost un apartament la parterul unui bloc pe care asociatia dumneavoastra l-a cumparat si si-a stabilit acolo sediul, realizand acea intrare separat de intrarea in scara blocului?
Are mare importanta daca a fost spatiu comercial sau apartament.
Aveti mai multe lucruri in comun cu asociatia de proprietari, cu proprietarii apartamentelor din blocul respectiv: subsolul, fatada, terasea, instalatii electrice, de gaz..., dar liftul poate fi considerat in proprietate comuna sau nu in functie de raspunsul la intrebarea de mai sus.

Avand in vedere Sediul nostru este propritatea Asociatiei intrr-un bloc cu 10 nivele.,pe cale de consecinta detineti calitatea de proprietar in bloc,cu toate drepturile si obligatiile legal prevazute,inclusiv acela de a achita lunar c/v reparatii parti comune reprezentand parte din sumele impuse in lista de intretinere
Chiar daca Doar o data pe luna intram in scara blocului prntru a ne citi curentul si consumul de gaz al centralei.,omiteti aspectul esential ca beneficiati de partile comune constructii si instalatii din imobil la fel ca ceilalti proprietari
Chiar daca proprietatea dvs este la parter,faptul ca aceasta este situata in imobil de locuit in comun va impune obligatii-legal prevazute
Eventual,avand in vedere ca proprietatea dvs se afla la parter ,puteti beneficia in anumite conditii de facilitatea scutirii de la plata c/v energie e;ectrica aferenta lift
HG nr 1588/2007 Art. 35 – Prin hotărâre a adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin. De asemenea, în cazul clădirilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din clădirile fără mezanin pot să fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociaţia de proprietari de către persoanele care nu folosesc spaţiile de la etajele superioare.
Secţiunea a 4-a
Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 43 – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comună.
Art. 44 – (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curăţenie etc.; indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună.
(2) Dacă facturarea serviciilor publice de utilităţi este individuală, pentru consumurile de pe spaţiile comune furnizorii vor încheia contracte de furnizare cu asociaţia de proprietari, în condiţiile stabilite de comun acord.
Art. 45 – Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, calculată în funcţie de suprafeţele utile ale tuturor apartamentelor şi ale spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar este înscrisă în acordul de asociere. Modificările asupra cotei-părţi indivize se consemnează în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.


Ramane sa detaliati daca in calitate de persoana juridica ati incheiat cu asociatia de proprietari conventie
Art. 37 – (1) Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu şi nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporţional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăşoară activităţi în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată şi reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă şi canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere şi a hranei; energia electrică utilizată pentru funcţionarea instalaţiilor comune; colectarea deşeurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileşte printr-o convenţie aprobată de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari.
(2) Convenţia prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activităţii desfăşurate de deţinătorii prevăzuţi la alin. (1), şi se actualizează periodic, în funcţie de elementele noi care intervin, în funcţie de numărul persoanelor care desfăşoară zilnic activităţi în spaţiul sau apartamentul respectiv, de numărul mediu zilnic de clienţi şi de obiectul de activitate. Numărul acestora se stabileşte de deţinătorul spaţiului şi se certifică de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari. Acest număr se utilizează pentru calculul cheltuielilor pe persoană aferente spaţiului respectiv.
(3) Convenţia precizează contribuţia proprietarului la cheltuielile asociaţiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauză şi care sunt determinate de activitatea desfăşurată.
(4) Convenţia completează obligaţiile proprietarului faţă de cheltuielile din cadrul asociaţiei de proprietari menţionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b) – f).
(5) În situaţia în care, la notificarea scrisă din partea asociaţiei de proprietari, proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din condominiu refuză încheierea convenţiei, sunt aplicabile criteriile stabilite şi adoptate în acest sens de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari prin decizie scrisă şi în baza constatărilor vizuale cu privire la activitatea desfăşurată din punct de vedere al numărului de persoane angajate şi al numărului de clienţi.
(6) În situaţia în care, la notificarea scrisă a proprietarului, conducerea asociaţiei de proprietari refuză încheierea convenţiei, este aplicabil criteriul prevăzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, după caz, cu obligaţia proprietarului de a declara, în scris, numărul persoanelor angajate sau care desfăşoară activităţi în spaţiul său.

Alte discuții în legătură

Plata intretinere ascensor pentru garaje si spatiu comercial olticris olticris La parterul blocului exista un spatiu comercial avand o cota indiviza conform foii de avere din cartea funciara colectiva. Cheltuiala cu intretinerea lunara a ... (vezi toată discuția)
Spatiile comerciale intra in asociatia de proprietari? FeliciaVincze FeliciaVincze Buna ziua, Daca un imobil are la parter spatii comerciale, care au intrare separata de casa scarii/scarile de bloc pentru apartamente, nu are nimic la comun ... (vezi toată discuția)
Spatiu comercial la parterul blocului sarah sarah am un spatiu comercial la parterul unui bloc cu 10 etaje cu intrare separata ,iar asociatia ma obliga sa platesc toate cotele de intretinere inclusiv interfon ... (vezi toată discuția)