avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 809 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... SPITALELE,OPERATOARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL?
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

SPITALELE,OPERATOARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca spitalele publice, de Stat sunt operatoare de date cu character personal!Intra spitalele sub incidenta Legii 677/2001?Trebuie deci sa obtinem cod de operator de date cu character personal?
Va multumesc mult !
Cel mai recent răspuns: edina , utilizator 10:50, 3 Septembrie 2013
Operatorii scutiţi de acestă obligaţie sunt cei care efectuează prelucrări de date pentru scopurile prevăzute într-o decizie Preşedintelui A.N.S.P.D.C.P. (Decizia nr. 90/2006, Decizia 100/2007 ).

decizia 100/2007
Art. 1 - Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de compartimentele/persoanele competente ale entităţilor de drept public şi privat, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii proprii curente de gestiune economico-financiară şi administrativă;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi este efectuată în vederea subscrierii de acţiuni în interesul angajaţilor;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele fizice înscrise la concursuri sau examene este efectuată în vederea ocupării locurilor de muncă vacante;

d) când prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de curriculum vitae trimis, în mod voluntar, de către persoanele fizice, este efectuată de entităţi de drept public şi privat, în calitate de potenţiali angajatori;

e) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la participanţii la seminarii, conferinţe şi alte evenimente similare este efectuată exclusiv în scopul organizării acestor evenimente, cu condiţia ca prelucrarea să se refere numai la datele necesare desfăşurării acestor evenimente;

f) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact ale entităţilor de drept public şi privat este efectuată de alte entităţi de drept public şi privat, exclusiv în scopul desfăşurării activităţii profesionale şi de protocol, prin ţinerea unei evidenţe a datelor de contact;

g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial, exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate;

h) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cultele şi asociaţiile religioase recunoscute potrivit legii, exclusiv în vederea realizării specificului activităţii acestora;

i) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de cercetători acreditaţi de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cu privire la persoanele fizice ale căror date se află în arhiva acestuia, exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;

j) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice care au acces la propriul dosar aflat în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în vederea constatării, exercitării şi apărării unui drept în justiţie sau în scopuri jurnalistice, literare, artistice ori statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;

k) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice

Decizia 90/2006

Art. 1 - Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:

a) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la petiţionari este efectuată de autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile naţionale, societăţile comerciale de interes judeţean sau local şi regiile autonome, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale;

b) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii angajaţi şi la colaboratorii externi este efectuată de entităţile de drept public şi de drept privat, în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale;

c) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la proprietarii sau chiriaşii unui imobil folosit în comun este efectuată de către asociaţiile de proprietari sau de locatari, în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin lege, în scopul administrării acelui imobil.

Din cele de mai sus, consider ca spitalele de stat, ca institutii publice, nu trebuie sa se notifice la Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , ele preluand datele pacientilor in indeplinirea obligatiilor lor legale.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Transmitere revisal lenareg lenareg Pentru transmiterea REVISALULUI este necesara inregistrarea la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor? (vezi toată discuția)
Hepl me pentru salarizare trebuie sa notific ca firma care face salarizare sau pentru fiecare firma individual ovidiu7676 ovidiu7676 (6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea ... (vezi toată discuția)
Notificari anspdcp lungeanuadina lungeanuadina Buna ziua, A aparut in Monitorul Oficial in 28.12.2015 un act normativ prin care inteleg ca o parte din prelucrările datelor cu caracter personal trebuie ... (vezi toată discuția)