avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 468 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu ... Urgent - calcul pedeapsa de executat
Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul

Urgent - calcul pedeapsa de executat

URGEENTTT!!!! cat inseamna un an penal? pentru o pedeapsa de 2 ani pt complicitate la inselaciune cat ar avea de executat? va rog sa-mi raspundeti, astazi a fost data sentinta si are deja 3 luni de arest preventiv , se iau si astea in calcul?? cam care ar fi data cand s-ar putea elibera
Ultima modificare: Miercuri, 9 Octombrie 2013
cosminaa, utilizator
Cel mai recent răspuns: cosminaa , utilizator 13:19, 10 Octombrie 2013
Pentru o pedeapsa de 2 ani va avea de executat exact 2 ani, "anul penal" este un limbaj de penitenciar. Pentru a beneficia de liberare conditionata la cerere sau la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate persoana condamnata trebuie sa indeplineasca anumite conditii pe care le veti regasi mai jos.

ART. 59 c.p.
Liberarea condiţionată
După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă, disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.
În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. 1 se ţine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiţionată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depăşeşte 10 ani şi a cel puţin două treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoare care nu se contopesc, fracţiunile de pedeapsă arătate în alin. 1 se socotesc în raport cu totalul pedepselor.
În aplicarea dispoziţiilor alineatelor precedente se are în vedere durata pedepsei pe care o execută condamnatul.

CAP. 8 Legea 275/2006
Liberarea condiţionată

ART. 75
Condiţiile de acordare a liberării condiţionate
Persoana condamnată care este stăruitoare în muncă, disciplinată şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberată condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei, în condiţiile Codului penal.
ART. 76
Partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale
(1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează:
#M1
a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) şi (2), pe bază de voluntariat sau în caz de calamitate, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă, în cazul condamnaţilor majori, şi 3 zile executate pentru două zile de muncă, în cazul condamnaţilor minori şi tineri;
#B
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată în condiţiile prevăzute în art. 59 alin. (1) şi (2), se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă, în cazul condamnaţilor majori, şi 2 zile executate pentru o zi de muncă, în cazul condamnaţilor minori şi tineri;
c) în cazul în care munca este prestată în condiţiile prevăzute în art. 59 alin. (3), se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;
d) în cazul în care munca este prestată în condiţiile prevăzute în art. 59 alin. (4), se consideră 3 zile executate pentru 2 nopţi de muncă;
#M1
e) în cazul participării la cursuri de şcolarizare sau de calificare ori recalificare profesională, se consideră 30 de zile executate pentru absolvirea unui an şcolar sau pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesională;
#B
f) în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate, se consideră 3 zile executate pentru 2 zile de muncă.
(2) Reducerea fracţiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale nu poate fi revocată.
ART. 77
Procedura de acordare a liberării condiţionate
(1) Liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
#M1
(2) O comisie formată din director, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, consilierul de probaţiune, medicul penitenciarului, un lucrător în cadrul serviciului producţie, cu participarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în calitate de preşedinte, propune liberarea condiţionată ţinând seama de fracţiunea din pedeapsă efectiv executată şi de partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate, de conduita persoanei condamnate şi de eforturile acesteia pentru reintegrarea socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, de responsabilităţile încredinţate, de recompensele acordate, de sancţiunile disciplinare aplicate şi de antecedentele sale penale.
#B
(3) Propunerea comisiei de admitere a liberării condiţionate, cuprinsă într-un proces-verbal motivat, împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în procesul-verbal, se înaintează judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere şi se comunică persoanei condamnate.
(4) În cazul în care comisia constată că persoana condamnată nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, în procesul-verbal întocmit potrivit alin. (3) fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an. Totodată, comisia comunică procesul-verbal persoanei condamnate şi îi aduce la cunoştinţă acesteia, sub semnătură, că se poate adresa direct instanţei cu cerere de liberare condiţionată.
(5) Când persoana condamnată se adresează direct instanţei, cerând liberarea condiţionată, odată cu cererea se trimite şi procesul-verbal întocmit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, împreună cu documentele care atestă menţiunile cuprinse în acesta.
(6) În vederea soluţionării cererii de liberare condiţionată a persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instanţa poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate.

am inteles, precizez ca este la prima fapta si nu are antecedente penale. un apel la curtea de justitie ar putea diminua pedeapsa? sau exista cazuri in care o pot mari? si inca ceva arestul preventiv este luat in calcul in sentinta finala? va multumesc
Ultima modificare: Miercuri, 9 Octombrie 2013
cosminaa, utilizator
În propria cale de atqac nu vi se poate agrava pedeapsa, este un principiu al dreptului.Da, la individualizarea pedepsei se va avea în vedere scăderea perioadei cât aţi stat în arest preventiv.
Nu stiu ce sa mai cred, se poate spera la o diminuare substantiala a pedepsei prin aceasta cale de atac? sunt disperataaaaa.
in calea de apel la curtea de justitie i se poate suspenda pedeapsa???

Alte discuții în legătură

Buna - cerere de liberare conditionata Deea90 Deea90 Buna seara!As dori sa stiu cand s-ar putea face cerere de eliberare conditionata?sotul meu are pedeapsa de 1 si 6 luni de executat.cum se calculeaza timpul ... (vezi toată discuția)
Se poate elibera mai devreme? mantaandreea mantaandreea Sotul meu are de executat 2 ani de inchisoare pentru ultraj.Executarea a inceput-o din 25 noiembrie 2011.As vrea sa stiu cand pot sa-i angajez un avocat care ... (vezi toată discuția)
Eliberare conditionata erikaandreea erikaandreea se tine cont daca persoana care solicita eliberarea conditionata a fost scos la munca ? (vezi toată discuția)