avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 711 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... lector si formator
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

lector si formator

va rog sa ma ajutati cu 2 modele de fisa de post: pentru lector curs si formator de instruire practica.
va multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: V Ioana-Iulica , Consilier juridic 10:04, 31 Martie 2009
MODEL
La nivel national, pentru invatamantul superior, elaborata in baza articolelor 79 (1,2) si 80 (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, anexa la contractul colectiv de munca
* Potrivit art. 79 (3) din Legea nr. 128/1997, fisa individuala a postului nominalizeaza activitatile din fisa postului tipizata si constituie anexa la contractul individual de munca.

FISA POSTULUI TIPIZATA
A. Activitati normate in statul de functiuni
A. I. Activitati de predare, inclusiv pregatirea acestora
1. Cursuri la forma de invatamant de lunga sau scurta durata;
2. Cursuri la forma studii aprofundate – master;
3. Cursuri la forma studii academice postuniversitare;
4. Cursuri la forma studii postuniversitare de specializare, inclusiv cursuri* de pregatire pentru examenele de definitivat sau dobandirea de grad didactic,
organizate pentru profesorii din licee, gimnazii si pentru institutori;
5. Cursuri de perfectionare postuniversitare, inclusiv cursuri* de pregatire pentru examenele de definitivat sau dobandirea de grad didactic, organizate pentru profesorii din licee, gimnazii si pentru institutori;
*) Cursurile pot fi tinute de catre titularii care au competenta de a face parte din comisiile pentru acordarea gradelor respective.
6. Module de curs pentru formarea continua;
7. Cursuri la scolile de studii avansate (doctorale);
8. Cursuri (prelegeri) pentru medicii stagiari sau rezidenti;
9. Cursuri de reactualizare a cunostintelor medicale (forma de pregatire medicala continua inclusa in perfectionarea postuniversitara specifica);
10. Cursuri organizate pentru pregatirea doctoranzilor;
11. Alte cursuri (prelegeri) normate la forme moderne de invatamant universitar.
NOTA: Cursurile pot fi tinute de personal didactic calificat corespunzator conform legislatiei in vigoare.
A. II. Activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator (inclusiv pregatirea acestora)
1. Activitati de seminar, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., dupa caz, conform planului de invatamant;
2. Indrumarea realizarii proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor enumerate la capitolul A.I., dupa caz, conform planului de invatamant;
3. Lucrari practice si de laborator, conform cu planul de invatamant, complementare sau nu cursurilor de la capitolul A.I.;
4. Lucrari practice (activitati clinice in cadrul stagiaturii sau al rezidentiatului) in invatamantul medical;
5. Lucrari practice in invatamantul postuniversitar medical uman cu taxa pentru dobandirea de competente suplimentare;
6. Lucrari practice la forma de pregatire continua medicala (perfectionare postuniversitara).
A. III. Indrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a lucrarilor de licenta si de absolvire
A. IV. Indrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrari de disertatie sau de absolvire pentru toate formele de pregatire postuniversitara, prevazute in planul de invatamant.
A. V. Activitate practica productiva si practica pedagogica (inclusiv pregatirea acestora)
A. VI. Indrumarea doctoranzilor in stagiu (activitate normata) si in post-stagiu A. VII. Conducerea activitatilor didactice artistice sau sportive (inclusiv pregatirea acestora)
1. Cursuri de turism pentru studenti;
2. Cursuri sportive pentru studenti sau copiii angajatilor;
3. Gimnastica aerobica;
4. Antrenamente cu echipe reprezentative (atletism, jocuri sportive);
5. Indrumarea loturilor sportive in timpul desfasurarii competitiilor;
6. Organizarea de crosuri si alte manifestari sportive de interes universitar sau national;
7. Indrumarea formatiilor artistice de interes universitar;
8. Organizarea manifestarilor artistice de interes universitar sau national.
A. VIII. Activitati de evaluare
1. Evaluarea in cadrul pregatirii prin doctorat:
_ comisie concurs de admitere;
_ comisie examen de doctorat;
_ comisie sustinere publica a tezei de doctorat, inclusiv evaluare teza;
_ evaluare referat de doctorat (prin participare la colectivul de catedra conform HG 590/1997).
2. Evaluare in cadrul concursurilor de admitere la toate formele de invatamant (lunga durata, scurta durata, inclusiv postuniveristar, altele decat doctoratul):
_ elaborarea tematica si bibliografie;
_ comisie redactare subiecte;
_ comisie examinare orala;
_ comisie corectura teze;
_ corectura teste;
_ comisie supracorectura;
_ comisie contestatii;
_ comisie concurs de admitere (organizare, monitorizare);
_ comisie supraveghere examen scris.
3. Evaluarea in cadrul activitatilor didactice directe la toate formele de invatamant (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrari) de finalizare a studiilor, lucrari de laborator) inclusiv:
_ evaluare si notare tema de casa;
_ evaluare si notare examene partiale;
_ evaluare si notare examen (test) final;
_ evaluare si notare teme (probleme) rezolvate acasa.
4. Evaluare si activitati complementare in cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare:
_ elaborare tematica si bibliografie;
_ comisie elaborare subiecte;
_ comisie examinare si notare;
_ comisie organizare examen;
_ comisie supraveghere probe scrise;
_ comisie corectura (supracorectura);
_ comisie contestatii.
5. Evaluare si activitati complementare pentru obtinerea diplomei de medic specialist, stomatolog specialist si farmacist specialist, prin examinarea la probele teoretice si la cele practice:
_ elaborare tematica si bibliografie;
_ comisie elaborare subiecte;
_ comisie examinare si notare;
_ comisie supraveghere probe scrise;
_ comisie organizare examen;
_ comisie corectura (supracorectura);
_ comisie contestatii.
6. Evaluare si activitati complementare privind examinarea pentru dobandirea unei alte specialitati (dupa promovarea examenului final de rezidentiat) la probele teoretice si la cele practice:
_ elaborare tematica si bibliografie;
_ comisie elaborare subiecte;
_ comisie examinare si notare;
_ comisie organizare examen;
_ comisie supraveghere probe scrise.
7. Evaluare si activitati complementare corespunzatoare formelor de pregatire continua medicala (perfectionare postuniversitara):
_ elaborare programa analitica;
_ comisie de evaluare.
8. Evaluare si activitati complementare in cadrul comisiilor pentru dobandirea de competente in invatamantul postuniversitar medical uman (cu taxa) din alte profile:
_ elaborare programa analitica, tematica si bibliografie;
_ comisie redactare subiecte;
_ comisie corectare si notare lucrari;
_ comisie recorectare lucrari;
_ comisie organizare examen;
_ comisie supraveghere probe scrise;
_ comisie contestatii.
9. Activitati complementare si evaluarea activitatii de instruire prin forme de pregatire continua in alte profile decat cel medical:
_ elaborare programa analitica, tematica si bibliografie;
_ comisie redactare subiecte;
_ comisie corectare si notare lucrari;
_ comisie recorectare lucrari;
_ comisie contestatii;
_ comisie organizare examen;
_ comisie supraveghere probe scrise.
10. Evaluare si activitati complementare la admiterea la rezidentiat si la finalizarea acestuia:
_ elaborare programa analitica;
_ comisie redactare subiecte;
_ comisie corectare si notare lucrari;
_ comisie recorectare lucrari;
_ comisie contestatii;
_ comisie organizare examen;
_ comisie supraveghere probe scrise.
A. IX. Consultatii
Pentru toate formele de invatamant conexe cursurilor de la capitolul A.I.
A. X. Indrumarea cercurilor stiintifice studentesti
A. XI. Indrumarea studentilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale in cadrul sistemului de credite transferabile
A. XII. Participarea la comisii si consilii in interesul invatamantului
A. XIII. Activitati privind promovarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.
1. Definitivatul
_ elaborare programe si bibliografie;
_ indrumare si consultanta de specialitate si pedagogica;
_ inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate, metodica si pedagogica;
_ elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere, corectare si notare;
_ elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare si notare (comisie);
_ organizare examen.
2. Grad didactic II
_ elaborare programe si bibliografie;
_ consultanta si indrumare (minimum doua inspectii);
_ inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate metodica si pedagogica;
_ elaborarea subiectelor pentru testul de specialitate si metodica specialitatii;
_ supraveghere teza, corectare si notare;
_ elaborarea subiectelor pentru proba orala, examinare si notare.
3. Gradul didactic I
_ elaborare tematica, elaborare subiecte, examinare si notare in cadrul colocviului de admitere;
_ indrumare (minimum doua inspectii);
_ inspectie scolara speciala pentru evaluarea de specialitate metodica si pedagogica;
_ indrumarea si evaluarea lucrarii metodico-stiintifice;
_ participare la comisia pentru sustinerea lucrarii de grad (evaluare si notare).
4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante:
_ elaborarea tematicii si bibliografiei;
_ elaborare subiecte;
_ comisie sustinere examen;
_ comisie contestatii;
_ comisie organizare concurs;
_ comisie supraveghere probe scrise
A. XIV. Activitati privind pregatirea si promovarea cadrelor didactice din invatamantul superior
1. Concurs pentru ocuparea unui post de preparator universitar sau asistent universitar
_ indrumare metodica si stiintifica;
_ elaborare tematica si bibliografie;
_ elaborarea subiectelor pentru probele scrise, supraveghere teza, corectare si notare;
_ elaborarea subiectelor pentru probele orale, examinare si notare;
_ participare la proba practica si evaluare.
2. Concurs pentru ocuparea unui post de lector universitar (sef lucrari):
_ indrumare metodica si stiintifica;
_ verificare dosar de concurs;
_ stabilire tema prelegere;
_ participare la prelegerea publica;
_ evaluare.
3. Concurs pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar sau profesor universitar:
_ analiza dosar concurs;
_ stabilire tema prelegere;
_ participare la prelegerea publica;
_ evaluare.
B. Activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati in interesul invatamantului
B.I. Pregatire individuala (autoperfectionare)
B. II. Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea completa a formelor postuniversitare de invatamant in domeniul de activitate sau intr-unul complementar.
B. III. Participarea la conferinte, simpozioane, congrese s.a., organizate in domeniul de activitate principal sau in domenii interdisciplinare
B. IV. Organizarea de congrese s.a., in domeniul de activitate sau in domenii colaterale (complementare)
B. V. Infiintarea, amenajarea si modernizarea laboratoarelor, a statiilor pilot, a centrelor de excelenta (cercetare), aparaturii de laboratoare, s.a.
B. VI. Organizarea de schimburi academice intre diferite universitati din tara si din strainatate.
B. VII. Participarea la programele internationale la care Romania este parte B. VIII. Perfectionarea propriei pregatiri pedagogice
B. IX. Elaborarea de manuale, indrumare, culegeri de probleme si de teste si a altor materiale didactice
C. Activitati de cercetare stiintifica, de dezvoltare tehnologica, activitati de proiectare, de creatie artistica potrivit specificului
C. I. Activitati prevazute in planul intern
C. II. Activitati in cadrul centrelor de cercetare prevazute in planul intern
C. III. Activitati in cadrul centrelor de transfer tehnologic
C. IV. Activitati individuale de inovare sau inventica prevazute in planul intern
C. V. Elaborarea tratatelor, monografiilor si a cartilor de specialitate prevazute in planul intern
Normarea activitatii de cercetare stiintifica in completarea normei didactice va fi facuta conform art. 81, alin. 4 din Legea nr. 128/1997.
Activitatile prevazute la punctul A sunt normate in statele de functiuni si de personal didactic, fiind nominalizate la fisa individuala a postului, impreuna cu activitatile prevazute la punctele
B si C. Fisele individuale vor include obligatoriu activitati din toate capitolele FISEI POSTULUI, respectiv A, B si C.
Ponderea, cuantificarea si numarul de ore alocate activitatilor prevazute la punctele A, B si C sunt propuse de catre colectivele catedrelor, avizate de catre consiliul facultatii si aprobate de catre senatul universitatii, cu respectarea legilor in vigoare, inclusiv a Legii nr. 128/1997.
Nota: Nu fac obiectul normarii activitatile de cercetare stiintifica angajate pe baza de contract cu alti beneficiari decat Ministerul Educatiei Nationale sau institutiile de invatamant aflate in subordinea sa.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa de post snowgirl19 snowgirl19 Buna ziua, ma poate va rog ajuta cineva cu o fisa de post pentru un formator/trainier si pentru un project manager? Multumesc anticipat! (vezi toată discuția)
Ordin 295 din 5 feb 2007 Studentu Studentu are cineva un linc catre aceasta lege " ORDIN nr.295 din 5 februarie 2007 al ministrului educaţiei şi cercetării privind cadrul general de organizare a ... (vezi toată discuția)
Legi privind drepturile studentului Destiny.Within Destiny.Within Buna. Am o problema delicata as zice eu. Am facut 2 ani jumate la facultatea de medicina dentara din Constanta, si din motive personale nu am putut termina ... (vezi toată discuția)