avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 699 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Cerere recuperare FNUASS_2013 dupa termenul de 90 de ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Cerere recuperare FNUASS_2013 dupa termenul de 90 de zile?

Buna ziua,

Am urmatoarea problema: nu s-a depus cerere de recuperare FNUASS in cele 90 de zile de la data la care a fost concediul medical. Pot depune in continuare cerea pentru recuperarea FNUASS?
Am inteles ca in anul 2013 s-ar fi modificat legea si ca nu se mai poate depune cererea pentru recuperare daca trec cele 90 de zile. Este adevarat?
Ce pot face in situatia in care am o suma foarte mare de recuperat si nu am reusit sa depun cererea in termenul de 90 de zile?
Multumesc anticipat.

O zi usoara!
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 19:48, 12 Noiembrie 2013
Da, puteti depune cererea de recuperare.
Cele 90 de zile se refera la plata indemnizatiei catre angajat, nu e termen pentru cererea de recuperare a angajatorului. Daca din diverse motive nu ati platit sau ati refuzat la plata un certificat medical unui angajat intr-o luna, iar acesta remediaza problema pentru care ati refuzat plata, atunci angajatul are dreptul, in cele 90 de zile, sa solicite plata indemnizatiei care i se cuvenea.


OUG nr. 158/2005:

ART. 38
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plãtesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, se suportã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, se reţin de cãtre plãtitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivã.
(2) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de cãtre angajatori asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivã, se recupereazã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţã. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate.

ART. 40
(1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept sã le solicite.
(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (1) se achitã la nivelul cuvenit în perioada prevãzutã în certificatul medical.


Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:

ART. 77
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de cãtre angajatori asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivã, se recupereazã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depãşesc obligaţia lunarã de platã a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurãri de sãnãtate solicitarea scrisã conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, la care se ataşeazã Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevãzut în anexa nr. 18, precum şi, dupã caz, dovada achitãrii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioarã pentru care se solicitã restituirea.
(3) Cererea va fi analizatã de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupã caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit sã exercite viza CFP.
(4) Referatul prevãzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economicã, va fi supus aprobãrii preşedintelui-director general, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de platã, ordinul de platã, borderoul ordinelor de platã prevãzut în anexa nr. 14 sau, dupã caz, comunicarea de respingere a plãţii prevãzutã în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurãri de sãnãtate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plãţii.
(6) Dupã efectuarea plãţii, dosarul se arhiveazã la compartimentul de specialitate.

ANEXA 12 la norme
--------

UNITATEA
..................................
Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ...., sectorul/judeţul ................
Codul fiscal .....................
Contul ...........................
Trezoreria/Banca .................
Nr. ........../...................

Cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate ..........................

Unitatea ........................, cod fiscal ..........., cu sediul în localitatea ............, str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ..................., cont ................, deschis la Trezoreria/Banca .................., vã rugãm a ne vira suma de ............ (...............) lei, reprezentând diferenţa dintre suma indemnizaţiilor cuvenite (tip indemnizaţii):
- J1 ........................ lei;
- J2 ........................ lei;
- J3 ........................ lei;
- J4 ........................ lei;
- J5 ........................ lei;
şi contribuţia de concedii şi indemnizaţii de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajator pe luna/perioada ................, dupã cum urmeazã:
- totalul cuantumului prestaţiilor de suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru concedii şi indemnizaţii plãtite pe luna/perioada ........................, suma: ................. lei;
- totalul contribuţiilor pentru concedii şi indemnizaţii datorat de angajator pe luna/perioada ..................., suma: ............ lei;
- totalul sumei de recuperat de la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru concedii şi indemnizaţii pe luna/perioada ............., suma: ............ lei.
La prezenta cerere depunem un numãr de ............ certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicitã restituirea sumelor.
Ne asumãm rãspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinãrii drepturilor de indemnizaţii sociale de sãnãtate.
Anexã: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ................

Director,
(Administrator)
................

Director economic,
...................


ANEXA 18 la norme
--------

UNITATEA
.....................................
Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap. ...., sectorul/judeţul ...................
Codul fiscal ........................
Contul ..............................
Trezoreria/Banca ....................
Nr. ........../......................

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical
aferent lunii/lunilor ........................

Tabel cu coloanele:
1. nr. crt.
2. Numele si prenumele asiguratului
3. CNP asigurat
4. CNP*) copil
5. Seria si numarul certificatului de concediu medical
6. Seria si numarul certificatului de concediu medical initial
7. Codul indemnizatiei

*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaţie 09.

Ne asumãm rãspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

Director, Director economic,
(Administrator)
............... ................
Inteleg ca eu ca si angajator pot depune cererea de recuperare FNUASS chiar daca au trecut cele 90 de zile de la data cand trebuia sa o depun, conform legii? Si ca termenul de 90 de zile este valabil doar pentru angajati?
Legea nu prevede un termen pentru depunerea cererii de recuperare.
Termenul de 90 de zile este doar pentru plata indemnizatiei catre angajat, de catre angajator.

ART. 40
(1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept sã le solicite.
(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate potrivit alin. (1) se achitã la nivelul cuvenit în perioada prevãzutã în certificatul medical.


Beneficiarul indemnizatiei este angajatul, nu angajatorul, care este doar platitor de indemnizatii. Iar alineatul (2) precizeaza ca indemnizatia se calculeaza raportat la luna la care se refera perioada de CM.
Parerea mea este ca acest articol are menirea de a proteja angajatul impotriva angajatorilor care refuza nejustificat plata concediilor medicale sau pentru a i se asigura angajatului indemnizatia in cazul in care, din motive obiective, nu poate prezenta la termen certificatul medical.

Dar se pare ca acest articol este interpretat altfel de unele case de sanatate, profitand de nestiinta angajatorilor.

Cititi cu atentie aici

www.avocatnet.ro/content/for...

www.avocatnet.ro/content/art...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sume ramase de recuperat de la fnuass pt. concedii si idemnizatii mirelanicola.72 mirelanicola.72 Buna ziua! va rog sa-mi spuneti daca aceste sume pot sa le deduc din contributia pentru concedii si idemnizatii aferente lunilor urmatoare si care este baza ... (vezi toată discuția)
Indemnizatie concediu de maternitate Angela Stancioi Angela Stancioi Buna ziua, indemnizatia pentru concediul de maternitate este suportata de catre angajator sau de catre CASS ca si in cazul indemnizatiei pentru incapacitate ... (vezi toată discuția)
Concedii medicale Emil0458 Emil0458 Pot fi trimise cererile de recuperare pt.concedii si prin posta? Daca da as dori norma sau art. de lege. Multumesc! (vezi toată discuția)