avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 581 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii Sume ramase de recuperat de la FNUASS pt. concedii si ...
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

Sume ramase de recuperat de la FNUASS pt. concedii si idemnizatii

Buna ziua!
va rog sa-mi spuneti daca aceste sume pot sa le deduc din contributia pentru concedii si idemnizatii aferente lunilor urmatoare si care este baza legala.
Spre ex. am un certificat medical cod 08 platibil din FNUASS pt. suma de 615 lei. In luna curenta pe declaratia 112, deduc 90 lei.
In lunile urmatoare pot deduce diferenta?

Va multumesc si astept cu interes raspunsul d-stra!
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 16:09, 19 Februarie 2014
Nu puteti sa recuperati sumele in lunile viitoare.

Din Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005:

ART. 76
Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plãtesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005, se suportã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, se reţin de cãtre plãtitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivã.

ART. 77
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii plãtite de cãtre angajatori asiguraţilor, care depãşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivã, se recupereazã din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate din creditele bugetare prevãzute cu aceastã destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depãşesc obligaţia lunarã de platã a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurãri de sãnãtate solicitarea scrisã conform modelului prevãzut în anexa nr. 12, la care se ataşeazã Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevãzut în anexa nr. 18, precum şi, dupã caz, dovada achitãrii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, pentru perioada anterioarã pentru care se solicitã restituirea.
(3) Cererea va fi analizatã de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurãri de sãnãtate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupã caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul împuternicit sã exercite viza CFP.
(4) Referatul prevãzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei management şi economicã, va fi supus aprobãrii preşedintelui-director general, conform modelului prevãzut în anexa nr. 13.
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de platã, ordinul de platã, borderoul ordinelor de platã prevãzut în anexa nr. 14 sau, dupã caz, comunicarea de respingere a plãţii prevãzutã în anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurãri de sãnãtate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plãţii.
(6) Dupã efectuarea plãţii, dosarul se arhiveazã la compartimentul de specialitate.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Normele de aplicare a prevederilor oug 158/2005 roxana68 roxana68 Ordinului Nr. 60 /32 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005, art. 77), privind concediile si indemnizatiile de ... (vezi toată discuția)
Concediu medical editaama editaama un salariat dintr-o institutie publica care este diagnosticat cu neoplazii sau sida con indemnizatie 14 poate beneficia de concediu medical o perioada ... (vezi toată discuția)