avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 360 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Să schimbăm împreună legea Propunere adresata consultantilor fiscali si ...
Discuție deschisă în Să schimbăm împreună legea

Propunere adresata consultantilor fiscali si expertilor contabili

Avand in vedere ca pana luni proiectul OUG privind unele reglementari fiscale este supus dezbaterii publice, va propun sa sesizam organismele profesionale din care facem parte in legatura cu aberatiile pe care le contine acest proiect. Poate vom reusi sa schimbam ceva. Cel putin guvernantii nu vor putea spune ca opinia publica nu a reactionat.

P.S.: nu uitati ca suntem afectati atat direct (prin firmele noastre) cat si indirect (prin clientii nostri).

Pentru CCF, propunerile se adreseaza Grupului de lucru pentru legislaţie şi proceduri fiscale.
Cel mai recent răspuns: Ana Muntianu , Consultant fiscal 09:33, 15 Aprilie 2009
=D>
Imi permit se preiau postarea colegului / colegei Maccount( si imi doresc sa nu supar cu asta !!!! :wave:) , care avut amabilitatea sa afiseze proiectul intr-un alt post, ca sa fie la indemina , ca sa zic asa :
CAPITOLUL II
Masuri in domeniul politicii fiscale

Art. 19. – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
„Impozit pe profit minim
Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii care desfasoara preponderent activitatile prevazute la alin.(4), cu exceptia celor prevazuti la art. 15 si la art.38, si la care impozitul pe profit este mai mic decat 0,5% din veniturile inregistrate, sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor inregistrate, dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
(3) In sensul alin.(2), veniturile inregistrate sunt veniturile obtinute din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d);
h) in perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), activitatile desfasurate de contribuabili sunt urmatoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activitati de inchiriere si leasing;
c) activitati de investigatii si protectie;
d) comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
e) comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete;
f) comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor;
g) hoteluri si alte facilitati de cazare;
h) restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
i) activitati de servicii in tehnologia informatiei;
j) activitati de servicii informatice;
k) activitati juridice si de contabilitate;
l) industria alimentara;
m) fabricarea bauturilor;
n) activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management;
o) activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica;
p) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
r) activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
s) activitati sportive, recreative si distractive;
s) transporturi rutiere;
t) alte activitati de servicii.
(5) Incadrarea in activitatile prevazute la alin.(4) este cea stabilita prin clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.”

2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) se abroga.

3. La articolul 21, dupa litera s) a alineatului (4) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.”4. La articolul 22, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(51) cu urmatorul cuprins:
“(51) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz.”

5. La articolul 24, litera h) a alineatului (11) va avea urmatorul cuprins:
„h) amortizarea aferenta autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice este deductibila limitat la cel mult un singur autoturism pentru fiecare persoana fizica cu astfel de atributii.”

6. La articolul 34, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), cu urmatorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuti la alin.(1) lit.b) care desfasoara preponderent, activitatile prevazute la art. 18 alin.(4), in vederea declararii si platii impozitului pe profit, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in perioada 1 mai – 30 iunie 2009 si cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe profit datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevazuta la art.18 alin.(2) asupra veniturilor inregistrate in trimestrul respectiv si cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

7. La articolul 48, dupa litera l) a alineatului (7) se introduce o noua litera, lit. l1) cu urmatorul cuprins:
„l1) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi.”

8. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
½Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderile care desfasoara preponderent activitatile prevazute la art.18 alin.(4) din Titlul II este mai mic decat 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) In aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

9. La articolul 145, dupa alineatul (5) se introduc sapte noi alineate, alin.(6) – (12), cu urmatorul cuprins:
“(6) Nu se deduce taxa pentru achizitiile de vehicule rutiere motorizate si pentru orice achizitii de bunuri destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, inclusiv pentru achizitia de carburanti, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate intretinerii, reparatiilor sau modificarilor in regie proprie, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
(7) Prin achizitie de vehicule, in sensul alin. (6), se intelege cumpararea unui vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului. Obtinerea unui vehicul in cadrul unui contract de leasing financiar, astfel cum este acesta definit la pct. 7 alin. (1) al art. 7, este considerata achizitie de bunuri in sensul aplicarii prevederilor alin. (6).
(8) Prevederile alin.(6) - (7) se aplica pentru orice vehicule rutiere motorizate, care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului.
(9) Prevederile alin.(6) - (8) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate mentionate la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), si a bunurilor destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(10) In cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere motorizate, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (6) - (8) pentru ratele de leasing si valoarea reziduala a acestora, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(11) Se limiteaza dreptul de deducere al taxei la 30% pentru cheltuielile cu serviciile legate de vehiculele rutiere motorizate prevazute la alin.(6), cu caracteristicile prevazute la alin.(8), inclusiv cheltuielile de modificare, reparare sau intretinere, chiria sau rata de leasing operational, astfel cum este definit la pct. 8 alin.(1) al art.7.
(12) In cazul contractelor de leasing operational sau a oricaror alte contracte de inchiriere sau de punere la dispozitia persoanei impozabile a unui vehicul rutier motorizat, in derulare la data de 1 mai 2009, se aplica prevederile alin. (11) pentru ratele de leasing sau chiria, a caror exigibilitate intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.”

10. La articolul 1561, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (61) si (62) cu urmatorul cuprins:
„(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin.(1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa isi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica fara a avea posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioada fiscala”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deci : asta se abroga :
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente autoturismelor folosite de angajaţii cu funcţii de conducere şi de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atribuţii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale.

si , in schimb va fi asa :
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
3. La articolul 21, dupa litera s) a alineatului (4) se introduce o noua litera, lit. t), cu urmatorul cuprins:
„t) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational.”

Apoi :
art 48: ART. 48

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
„l1) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, inclusiv cheltuielile privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt in mod normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kilograme si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plata de persoane, cum este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi.”

apoi :
ART. 145

Sfera de aplicare a dreptului de deducere-------- aici va fi asa :
(6) Nu se deduce taxa pentru achizitiile de vehicule rutiere motorizate si pentru orice achizitii de bunuri destinate vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor impozabile, inclusiv pentru achizitia de carburanti, lubrifianti, piese de schimb si componente destinate intretinerii, reparatiilor sau modificarilor in regie proprie, cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare din urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plata de persoane, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

Eu inteleg ca daca utilizam un auto nu mai e dreptul de deducere a taxei decit daca a,b,c de mai sus , si la fel si cheltuielile de intretinere , reparatii etc nu mai sint deductibile nici la pfa-uri nici la pj
Dar sint o gramada de domenii in care auto sint utilizate efectiv in prestarea de servicii, dadeam exemplul cu act de curierat, fiind primii la care m-am gandit ca sint "scosi " din deductibilitate si drept de deducere, desi nu vad cum ai putea face curierat fara transport - se are in vedere levitatia ?
Si exemple mai sint : cei care livreaza la domiciliu diverse ( pizza , frigidere , etc ) , de fapt , ma repet, cam tot ce inseamna prestare de serviciu presupune si transport.
Apoi : sa zicem ca trebuie sa facem cum zice proiectul , sa nu deducem nici cheltuiala , nici tva -ul , dar avem o activitate de scoala de soferi, combinata cu una care nu da drept de deducere, dar cheltuiala cu combustibilul vine pe o factura centralizatoare : de exemplu in timpul lunii se alimenteaza cu card , dupa nevoi , pe diverse auto , iar la finele lunii firma de vanzare combustibili face o factura centralizatoare : cum facem , defalacam factura pe nr auto : care e alba, care e neagra ? CEl putin complicat, daca nu altfel ....

Plus exprimarea :
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata
De fapt , care sint acelea ? In opinia mea toate serviciile sint cu plata : fie plata ca atare , explicita , a serviciului, fie includerea lui intr-un deviz, intr-un adaos comercial etc ...
Deci, cum e : mai intii ne spune ca nu avem voie nici asa, nici asa , dar de fapt , cu exprimarea de mai sus putem sa gindim ca de fapt nu s-a schimbat nimic.... ?
Cocluzie :
- exprimare ambigua
- lasa loc de interpretari
- nu mai pun la socoteala si neconstitutionalitatea - cum a subliniat intr-un alt post un coleg , oug contravine regulilor din preambulul codului fiscal, si incalca principiile fiscalitatii ( ART. 4

Modificarea şi completarea Codului fiscal

(1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia.)

- in ce priveste TVA, se contrazice regula generala privind exercitarea dreptului de deducereUltima modificare: Duminică, 5 Aprilie 2009
Magda Staicu, Consultant fiscal
Ca sa mai zic si de modul de calcul efectiv , daca ma gindesc ca impozitul pe profit se determina pe cumulat , de la inceputul anului fiscal , si oug ar urma sa intre din mai : cum naiba determinam ch nedeductibile doar pentru lunile mai , iunie , iar aprilie e deductibil? Suna putin a retroactivitate , ca altfel nu se va putea face un calcul cit de cit ...
fat frumos a scris:

Avand in vedere ca pana luni proiectul OUG privind unele reglementari fiscale este supus dezbaterii publice, va propun sa sesizam organismele profesionale din care facem parte in legatura cu aberatiile pe care le contine acest proiect. Poate vom reusi sa schimbam ceva. Cel putin guvernantii nu vor putea spune ca opinia publica nu a reactionat.

P.S.: nu uitati ca suntem afectati atat direct (prin firmele noastre) cat si indirect (prin clientii nostri).

Pentru CCF, propunerile se adreseaza Grupului de lucru pentru legislaţie şi proceduri fiscale.

Este cred, cea mai grava modificare fiscala, facuta pana acum in legislatia romana, de la confiscarea valutei la inceputul anilor '90.Trebuie facut ceva.
Maccount nu se supara, ci propune sa luam fiecare modificare si sa o "traducem" sau sa o "disecam" pe intelesul tuturor, astfel incat cei care citesc acest subiect sa ne inteleaga ingrijorarea si revolta
Ultima modificare: Duminică, 5 Aprilie 2009
Management Account, Consultant fiscal
SOCIETATILE PLATITOARE DE IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR


In textul propunerii de OUG pentru modificarea Codului fiscal se propune urmatoarea modificare a art.107 :

in situatia in care prin aplicarea cotei de 3% asupra veniturilor trimestriale rezulta o suma mai mica decat 1625 lei, societatile platitoare de impozitul pe venitul microintreprinderilor sa plateasca vor fi obligate sa plateasca 1625 lei.

Cei care au propus aceasta modificare nu au precizat ce se intampla cand ai 0 venituri in trimestrul (esti micro pentru ca la 31 decembrie 2008 indeplineai conditiile).

Din modificarile lor se intelege ca 0*3%< 1625 lei deci platesti 1625???????#-o

concluzia: platesti 6500 lei pe an ai, n-ai activitate!!!

8. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
½Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.
(2) In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderile care desfasoara preponderent activitatile prevazute la art.18 alin.(4) din Titlul II este mai mic decat 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) In aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au in vedere urmatoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea si al IV-lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfarsitul fiecarui trimestru cu limita de 1.625 lei aferenta fiecarui trimestru.”

Alte discuții în legătură

Modificare norme cod fiscal - proiect Ana Muntianu Ana Muntianu PROIECT H.G. REFERITOR O.U.G. 34/2009 VARIANTÃ DE LUCRU GUVERNUL ROMÂNIEI HOTÃRÂRE pentru modificarea şi completarea normelor ... (vezi toată discuția)
Si tot nu inteleg care sunt ch.deduct.si care nu MOCANU DOINA MOCANU DOINA Am citit si recitit OUG 34/ 2009 si tot am dubii in privinta cheltuielilor deductibile. Va rog din suflet sa ma \"luminati\" pentru ca a trecut deja ... (vezi toată discuția)
Inregistrari contabile-bonuri motorina si taxi Fl0r3ntina Fl0r3ntina cum inregistrez bonurile de motorina si bonurile de taxi in contabilitate? (vezi toată discuția)