avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 268 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Indemnizatie pentru cresterea copilului dupa master si ...
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Indemnizatie pentru cresterea copilului dupa master si somaj

Buna seara! Sunt insarcinata in aprox 5 luni, urmand sa nasc la sfarsitul lui aprilie 2014. Situatia mea este urmatoarea: am absolvit masterul cu disertatie sustinuta in luna iulie 2013, au urmat cele 60 de zile cand ar fi trebuit sa-mi gasesc o slujba, iar acest lucru nu s-a intamplat, apoi am intocmit dosarul pentru indemnizatia de somaj pe care l-am depus abia de curand. In ianuarie probabil voi incepe sa primesc aceasta indemnizatie. Acum incep intrebarile la care nu am gasit inca un raspuns clar:
1. Chiar daca voi incepe sa primesc indemnizatia de somaj din luna ianuarie 2014, plata se va face retroactiv, incepand cu 1 noiembrie 2013?
2. Daca plata indemnizatiei de somaj se face retroactiv, inseamna ca la data de 1 aprilie 2014 se va termina somajul. Prin urmare, periada ramasa din momentul terminarii somajului pana cand nasc va ramane descoperita dpdv fiscal sau am dreptul la acel concediu prenatal de 126 de zile?
3. Daca am dreptul la aceste zile de ''concediu'', vor fi platite?
4. Si cel mai important: am dreptul sa primesc indemnizatia de crestere a copilului dupa ce nasc?
Multumesc anticipat!

Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 17:50, 26 Februarie 2018
1. Fiind in somaj indemnizat puteti beneficia de concedii medicale, concediu de maternitate (sarcina si lauzie = pre si postnatal = 126 de zile) si apoi de concediu crestere copil (CCC).

2. Certificatele medicale le duceti la Agentia de Somaj care le calculeaza si le plateste.

3. Cererea pentru CCC o faceti catre Agentia de Somaj iar actele le depuneti la Primaria de care apartineti cu domiciliul.

4. Concediile medicale, concediul de maternitate si CCC suspenda perioada de somaj care se reia, de unde a ramas, dupa expirarea fiecaruia din aceste concedii.

5. Din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

Art. 41.
(1) Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii:
...
e) sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.


Art. 45.
(1) Suspendarea plãţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc dupã cum urmeazã:
...
g) pe perioada acordãrii indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
...
(5) Perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta la alin. (1) lit. g), face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj in situatia in care nu este indeplinita obligatia prevazuta la art. 41 alin.(1) lit. e).

6. Din Normele de aplicare a Legii 76/2002:

Art. 20.1
(1) Obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege se considera indeplinita in situatia in care instiintarea in scris cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in cazul persoanei beneficiare de indemnizatie de somaj se realizeaza prin transmiterea, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical, a unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte seria si numarul certificatului de concediu medical, data acordarii acestuia, numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, datele de identificare ale persoanei careia i s-a eliberat certificatul de concediu medical si adresa la care aceasta persoana va locui pe perioada valabilitatii concediului medical.

(2) Declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) se poate transmite prin una dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax, posta, e-mail sau prin depunerea acesteia la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde este inregistrata persoana beneficiara de indemnizatie de somaj, in numele acestei persoane, de catre un membru de familie sau, dupa caz, de catre o alta persoana.

(3) Termenul de 24 de ore de la data acordarii concediului medical prevazut la art.41 alin.(1) lit.e) din lege si la alin. (1) din prezentul articol se indeplineste la sfarsitul zilei urmatoare datei in care s-a acordat concediul medical, in situatia in care aceasta nu este declarata zi nelucratoare, sau in prima zi lucratoare, in situatia in care acordarea concediului medical s-a realizat in zilele declarate nelucratoare, sau la implinirea termenului.

7. - Daca veti naste in aprilie 2014 cele 12 luni eligibile pentru a beneficia de CCC sunt mai 2013 - aprilie 2014.
- Prin concedii medicale puteti "prelungi" somajul cu cateva zile in asa fel incat in aprilie 2014 sa aveti macar o zi de somaj sau sa fiti in concediu de maternitate si atunci veti putea beneficia de indemnizatie pentru CCC.
- Dar daca dvs. veti intra in concediu de maternitate prin februarie-martie 2014 nici nu mai aveti nevoie de alte concedii medicale.

8. Indemnizatia de somaj se va acorda incepand cu data la care s-au terminat cele 60 de zile intre absolvire si acordarea indemnizatiei de somaj.
Buna seara! Va multumesc pentru raspuns!
Referitor la concediul de maternitate pre si postnatal, am citit ca sunt obligatorii cele 42 de zile dupa nastere, dar ce facem cu diferenta pana la 126? Daca inainte de nastere vreau sa iau doar 35 de zile de concediu spre exemplu, se poate? Sau trebuie sa iau obligatoriu toate cele 84 de zile ramase in concediu prenatal? Care este suma pe baza careia se realizeaza calculul indemnizatiei de maternitate acordate imediat dupa somaj?
Concediul de maternitate se poate efectua integral sau nu, si nu este obligatoriu sa luati 84 de zile inainte de nastere.

OUG nr. 158/2005:
ART. 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcinã şi lãuzie, pe o perioadã de 126 de zile calendaristice, perioadã în care beneficiazã de indemnizaţie de maternitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi femeile care nu se mai aflã, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1), dacã nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitãţii de asigurat. Faptul cã pierderea calitãţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauzã se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de cãtre angajatori sau asimilaţii acestora.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cãrora s-a calculat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitãţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

ART. 24
(1) Concediul pentru sarcinã se acordã pe o perioadã de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lãuzie pe o perioadã de 63 de zile dupã naştere.
(2) Concediile pentru sarcinã şi lãuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimã obligatorie a concediului de lãuzie sã fie de 42 de zile calendaristice.
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiazã, la cerere, de concediu pentru sarcinã, începând cu luna a 6-a de sarcinã.
(4) În situaţia copilului nãscut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lãuzie, indemnizaţia de maternitate se acordã pe toatã durata acestuia.

ART. 25
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilitã conform art. 10.
(2) Indemnizaţia de maternitate se suportã integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.


Baza de calcul pentru indemnizatia de concediu de maternitate este formata din:
- salariul minim brut pe tara din luna respectiva, daca erati la facultate
- indemnizatia de somaj din luna respectiva, daca erati in somaj


OUG nr.158/2005:

ART. 8
(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, prevãzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de cãtre angajator sau, dupã caz, de cãtre asigurat, respectiv de cãtre fondul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale sau bugetul asigurãrilor pentru şomaj; .....
(3) Se asimileazã stagiului de cotizare în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate şi perioadele în care asiguratul:
....
b) a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;......
(4) Perioadele prevãzute la alin. (2) şi (3) se asimileazã stagiului de cotizare numai dacã în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.

ART. 10
(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevãzute la art. 2 se determinã ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pânã la limita a 12 salarii minime brute pe ţarã lunar, pe baza cãrora se calculeazã contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizeazã perioadele asimilate stagiului de cotizare prevãzute la art. 8 alin. (2) şi (3), veniturile care se iau în considerare sunt:
......
b) salariul de bazã minim brut pe ţarã din perioadele respective, pentru situaţiile prevãzute la art. 8 alin. (3) lit. a) şi b);
Buna ziua! Revin cu o alta intrebare. Azi am ridicat carnetul de somer, in care se face precizarea ca dreptul de indemnizatie de somaj se acorda, in conditiile legii, pe durata de 6 luni, in perioada 12.12.2013 - 12.06.2014. Acest lucru inseamna ca perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2013 (data la care au expirat cele 60 de zile pe care le avem la dispozitie pt angajare) si 12 decembrie 2013 ramane descoperita si in acest caz nu voi mai indeplini conditiile pentru a beneficia de concediu de materninate si mai apoi, de concediu de cresterea copilului?
1. Nu ramaneti descoperita cu acea perioada de 60 de zile deoarece ea este eligibila pentru a beneficia de indemnizatie pentru CCC.

2. Din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor:

Art. 2
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara;

b) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara.
...

(5) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
...

t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;
...

Alte discuții în legătură

Concediu de maternitate alessia22 alessia22 buna ziua.sunt insarcinata in 14 saptamani si de aproape 2 luni nu mai lucrez,pot. cotiza in continuare la Casa de asigurari sociale pt a beneficia de concediu ... (vezi toată discuția)
Revenire din cic - firma in faliment catalunia catalunia Buna ziua, situatia mea este urmatoarea: sunt insarcinata cu al doilea copil si la finalul concediului pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani pentru primul ... (vezi toată discuția)
Poate soþul sã beneficieze de indemnizaþie pentru ccc? tina1990 tina1990 Eu tocmai mi-am terminat facultatea,si in timpul in timpul facultatii am primit pensie de urmas,si urmeaza sa primesc somaj ,in momentul de fata sunt ... (vezi toată discuția)